Kontakt ul. Sienkiewicza 30/32, 87-100 Toruń
tel.: (+48) 56-611-38-10

Wydziałowa Rada ds. Jakości Kształcenia

Członkowie Wydziałowej Rady ds. Jakości Kształcenia na lata 2020–2024:

dr hab. Anna Kola, prof. UMK – przewodnicząca (Wydziałowy Koordynator ds. Jakości Kształcenia)

dr hab. Janusz Krawczyk, prof. UMK

dr hab. Katarzyna Kulpińska, prof. UMK

dr hab. Sebastian Mikołajczak, prof. UMK

dr hab. Elżbieta Szmit-Naud, prof. UMK

dr hab. Iwona Szpak-Pawłowska, prof. UMK

dr Bernadeta Didkowska

dr Jakub Wawrzak

dr Emilia Ziółkowska-Ganc

mgr Maria Bednarek – przedstawiciel administracji Wydziału Sztuk Pięknych

Agata Grodź– przedstawicielka studentów

 

Regulamin Wydziałowej Rady ds. Jakości Kształcenia