Kontakt ul. Sienkiewicza 30/32, 87-100 Toruń
tel.: (+48) 56-611-38-10

Rada Interesariuszy Zewnętrznych

Rada Interesariuszy Zewnętrznych:

Aleksandra Mierzejewska – dyrektor Muzeum Okręgowego w Toruniu

Emanuel Okoń – Miejski Konserwator Zabytków w Toruniu

Sambor Gawiński – Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków w Toruniu

Małgorzata Dobrzyńska-Musiela – właścicielka firmy Restauro – pracownik konserwacji architektury, malarstwa i rzeźby

Krzysztof Fidler – konserwator zabytków, właściciel firmy BLIK – zaopatrzenie artystów plastyków i konserwatorów dzieł sztuki

Krzysztof Stanisławski – dyrektor Centrum Sztuki Współczesnej “Znaki Czasu” w Toruniu

Wacław Kuczma – dyrektor Muzeum Okręgowego im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy

Katarzyna Wesołowska-Karasiewicz – Prezes Związku Polskich Artystów Plastyków, Okręg Toruński

Dariusz Delik – dyrektor Galerii i Ośrodka Plastycznej Twórczości Dziecka w Toruniu

Zbigniew Derkowski – dyrektor Wydziału Kultury Urzędu Miasta Torunia

Mirosław Wangin – Agencja Reklamowa GRAF

Andrzej Piątkowski – wiceprezes firmy Chairconcept.com

Marek Kaliński – prezes firmy YouArtMe – Candellana

Ks. Marek Rumiński – ks. prałat parafii śś. Janów w Toruniu, prepozyt Kapituły Katedralnej Toruńskiej