Kontakt ul. Sienkiewicza 30/32, 87-100 Toruń
tel.: (+48) 56-611-38-10

Kategoria A+

Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych (KEJN)  ocenił działalność naukową i badawczo-rozwojową jednostek naukowych za lata 2013 – 2017 (zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 grudnia 2016 r.). Szczegółowej ocenie poddano prawie 1000 jednostek naukowych działających w 8 obszarach. W ocenie brano pod uwagę cztery podstawowe kryteria:

Wydział Sztuk Pięknych UMK w Toruniu otrzymał najwyższą ocenę A+, jako jeden z dwóch wydziałów UMK, ale jako jedyna jednostka w Grupie Wspólnej Oceny TAIPK. Z wynikami kompleksowej oceny jakości działalności naukowej i badawczo-rozwojowej jednostek naukowych 2017 można zapoznać się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej https://www.bip.nauka.gov.pl/kategorie-naukowe-przyznane-jednostkom-naukowym/wyniki-kompleksowej-oceny-jakosci-dzialalnosci-naukowej-lub-badawczo-rozwojowej-jednostek-naukowych-2017.html.