Kontakt ul. Sienkiewicza 30/32, 87-100 Toruń
tel.: (+48) 56-611-38-10

Raporty oceny jakości kształcenia

Badanie satysfakcji pracowników:

Rok akademicki 2015/2016: PDF raportu 2015/2016

Rok akademicki 2016/2017: PDF raportu 2016/2017 

Rok akademicki 2017/2018: PDF raportu 2017/2018

Rok akademicki 2019/2020: PDF raportu 2019/2020

Rok akademicki 2021/2022: PDF raportu 2021/2022

ZARZĄDZENIE  Nr 253 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 18 listopada 2020 r. w sprawie procedury badania satysfakcji pracowników na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu PDF

Badanie satysfakcji studentów:

Rok akademicki 2015/2016: PDF raportu 2015/2016

Rok akademicki 2016/2017: PDF raportu 2016/2017

Rok akademicki 2017/2018: PDF raportu  2017/2018

Rok akademicki 2019/2020: PDF raportu 2019/2020

Rok akademicki 2021/2022: PDF raportu 2021/2022

ZARZĄDZENIE Nr 211 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 24 października 2023 r. w sprawie procedury badania satysfakcji studentów i uczestników studiów podyplomowych na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu ZR.211.2023-2

Badanie losów absolwentów:

Monitoring losu absolwentów wszystkich kierunków w 6 miesięcy po zakończeniu studiów – lata akademickie od 2010/2011 do 2020/2021: LINK.

Rok akademicki 2016/2017: PDF raportu 2016/2017 

Rok akademicki 2017/2018: PDF raportu 2017/2018

Rok akademicki 2018/2019: PDF raportu 2018/2019 

Rok akademicki 2020/2021: Badanie losów absolwentów (3-4 lata po zakończeniu studiów)  Badanie losów absolwentów (6 miesięcy po zakończeniu studiów)

Rok akademicki 2021/2022:Badanie losów absolwentów oraz identyfikacja oczekiwań 2021/2022

Identyfikacja oczekiwań studentów:

Rok akademicki 2020/2021: PDF raportu 2020/2021

ZARZĄDZENIE Nr 205 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 31 grudnia 2019 r. w sprawie procedury monitorowania losów absolwentów na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu PDF

Ocena zajęć dydaktycznych na podstawie ankiet studentów:

Rok akademicki 2015/2016: PDF raportu 2015/2016

Rok akademicki 2016/2017: PDF raportu 2016/2017 

Rok akademicki 2017/2018: PDF raportu 2017/2018

Rok akademicki 2018/2019: PDF raportu 2018/2019 

Rok akademicki 2019/2020: PDF raportu 2019/2020 

Rok akademicki 2020/2021:PDF raportu  2020-2021

Rok akademicki 2021/2022:PDF raportu 2021-2022.

Rok akademicki 2022/2023: PDF raportu 2022-2023

ZARZĄDZENIE Nr 255 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 18 listopada 2020 r. w sprawie procedury oceny zajęć dydaktycznych na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu PDF 

ZARZĄDZENIE Nr 173 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 23 sierpnia 2021 r. zmieniające zarządzenie nr 255 ZR.173.2021

ZARZĄDZENIE NR 212 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 24 października 2023 r. zmieniające zarządzenie ZR.212.2023-1

WEWNĘTRZNY SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA I ORGANIZACJI PRACY – NOWE REGULACJE WSZJKiOK – nowe regulacje

Całościowy raport działań doskonalących jakość funkcjonowania Wydziału Sztuk Pięknych:

Raport z działalności WSzP w roku akad. 2021-2022 

Raport – Wydział Sztuk Pięknych, rok akademicki 2020/2021

Raport zbiorczy za rok akademicki 2019/2020

Podsumowanie 2015/2016 

Podsumowanie 2016/2017

Podsumowanie 2017/2018

Podsumowanie 2018/2019