Kontaktul. Sienkiewicza 30/32, 87-100 Toruń
tel.: (+48) 56-611-38-10

Raporty oceny jakości kształcenia

Badanie satysfakcji pracowników:

Rok akademicki 2015/2016: PDF raportu 2015/2016

Rok akademicki 2016/2017: PDF raportu 2016/2017 

Rok akademicki 2017/2018: PDF raportu 2017/2018

Rok akademicki 2019/2020: PDF raportu 2019/2020

ZARZĄDZENIE  Nr 253 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 18 listopada 2020 r. w sprawie procedury badania satysfakcji pracowników na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu PDF

Badanie satysfakcji studentów:

Rok akademicki 2015/2016: PDF raportu 2015/2016

Rok akademicki 2016/2017: PDF raportu 2016/2017

Rok akademicki 2017/2018: PDF raportu  2017/2018

Rok akademicki 2019/2020: PDF raportu 2019/2020

ZARZĄDZENIE Nr 254 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 18 listopada 2020 r. w sprawie procedury badania satysfakcji studentów i uczestników studiów podyplomowych na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu PDF

Badanie losów absolwentów:

Rok akademicki 2016/2017: PDF raportu 2016/2017 

Rok akademicki 2017/2018: PDF raportu 2017/2018

Rok akademicki 2018/2019: PDF raportu 2018/2019 

Monitoring losów absolwentów LINK.

ZARZĄDZENIE Nr 205 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 31 grudnia 2019 r. w sprawie procedury monitorowania losów absolwentów na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu PDF

Ocena zajęć dydaktycznych na podstawie ankiet studentów:

Rok akademicki 2015/2016: PDF raportu 2015/2016

Rok akademicki 2016/2017: PDF raportu 2016/2017 

Rok akademicki 2017/2018: PDF raportu 2017/2018

Rok akademicki 2018/2019: PDF raportu 2018/2019 

Rok akademicki 2019/2020: PDF raportu 2019/2020 

ZARZĄDZENIE Nr 255 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 18 listopada 2020 r. w sprawie procedury oceny zajęć dydaktycznych na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu PDF 

ZARZĄDZENIE Nr 173 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 23 sierpnia 2021 r. zmieniające zarządzenie nr 255 ZR.173.2021

Całościowy raport działań doskonalących jakość funkcjonowania Wydziału Sztuk Pięknych:

Raport zbiorczy za rok akademicki 2019/2020

podsumowanie 2015/2016 

podsumowanie 2016/2017

podsumowanie 2017/2018

podsumowanie 2018/2019