Kontakt ul. Sienkiewicza 30/32, 87-100 Toruń
tel.: (+48) 56-611-38-10

Koło Naukowe Historyków Sztuki Średniowiecza

Koło Naukowe Historyków Sztuki Średniowiecza UMK to organizacja studencko-doktorancka, działająca przy Wydziale Sztuk Pięknych nieprzerwanie od 2008 roku.

Zarząd koła: Lena Rydelska, Piotr Pluta, Michał Człapa

Opiekę merytoryczną nad kołem sprawuje dr hab. Monika Jakubek-Raczkowska, prof. UMK, wspierana przez opiekunów pomocniczych (doktorantów).

Celem statutowym działalności koła jest pogłębianie wiedzy z zakresu sztuki i szeroko pojętej kultury średniowiecza poprzez zadania naukowe (roczne projekty naukowe, kwerendy, dyskusje, wykłady i wykłady visiting professors, wyjazdy i objazdy zabytkoznawcze, udział w konferencjach naukowych, seminariach, wystawach czasowych)  i propagacja tej wiedzy poprzez działania dydaktyczno-popularyzatorskie (wykłady otwarte, wystawy  fotograficzne, pokazy, rekonstrukcje, klub filmowy i in.). Pracę koła cechuje różnorodność działań i ich cykliczność. Gwarancją nieprzerwanej działalności są regularne, cotygodniowe spotkania studyjne o stałym terminie, którym towarzyszą też projekty terenowe i wyjazdy. Od początku istnienia KNHSŚ prowadzi cyfrową Fototekę, w której na zasadzie open resource udostępnione są tysiące fotografii zabytków.

Koło Naukowe Historyków Sztuki Średniowiecza zostało czterokrotnie wyróżnione w ogólnopolskim konkursie Studenckiego Ruchu Naukowego „StRuNa”, afiliowanym przy Ministerstwie  Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Strona domowa http://www.kolomedievi.umk.pl

Facebook: https://www.facebook.com/#!/KnHistorykowSztukiSredniowieczaUMK

StRuNa: http://struna.edu.pl/baza/kolo-naukowe-historykow-sztuki-sredniowiecza-umk-uniwersytet-mikolaja-kopernika-w-toruniu/