Kontakt ul. Sienkiewicza 30/32, 87-100 Toruń
tel.: (+48) 56-611-38-10

Koło Naukowe Muzealnictwa i Zabytkoznawstwa

Koło Naukowe Muzealnictwa i Zabytkoznawstwa działa na Wydziale Sztuk Pięknych UMK. Dedykowane jest studentom i doktorantom pragnącym rozwijać zainteresowania z zakresu historii sztuki, zabytkoznawstwa i muzealnictwa. Koło zajmuje się organizacją wystaw, wyjazdów studyjnych oraz objazdów naukowych w ramach projektów rocznych. 

Opiekun naukowy: dr hab. Michał F. Woźniak, prof. UMK

Zarząd:

Katarzyna Czepiel – prezes

Jolanta Boczar – sekretarz

Małgorzata Kołaczyńska – skarbnik

Więcej o działalności koła:

Strona internetowa: www.kolomuz.umk.pl

Facebook: https://www.facebook.com/Ko%C5%82o-Muz-2058290724399860/

Kontakt: kolomuz@umk.pl

W2018 roku we współpracy z Kołem Naukowym Historyków Pamięci (Wydział Nauk Historycznych UMK) koło zrealizowało projekt „Pamięć zbiorowa i jej topograficzna konkretyzacja w Wilnie”, który poświęcony był problematyce miejsc pamięci – procesowi przekształcania się obiektów w nośniki pamięci oraz ich funkcjonowaniu w czasach współczesnych. Nawiązywał tym samym do coraz popularniejszych w naukach humanistycznych – zwłaszcza z zakresu historii i socjologii – badań nad miejscami pamięci, których prekursorem jest Pierre Nora, przedstawiciel Szkoły Annales. Problematyka projektu rocznego ujęta w ten sposób pozwoliła na prześledzenie wątków łączących różne kultury i narody. Zaprezentowała nowoczesne i interdyscyplinarne spojrzenie na pamięć zbiorową oraz jej materialne nośniki. W ramach projektu Koło zorganizowało wyjazd naukowy do Wilna, który poprzedziły referaty studyjne oraz terenowe członków. Taka forma realizacji projektu nawiązuje do działalności Koła sprzed reaktywacji w 2017 roku i odpowiada metodzie realizacji zajęć dydaktycznych na Ochronie Dóbr Kultury.