Kontakt ul. Sienkiewicza 30/32, 87-100 Toruń
tel.: (+48) 56-611-38-10

Rekrutacja – Architektura wnętrz

Nabór 2023/2024 – II tura uzupełniająca

Architektura wnętrz – I stopień

W drugiej turze naboru kandydatów obowiązuje egzamin praktyczny i konkurs świadectw. Stacjonarny egzamin praktyczny obejmuje: rysunek, malarstwo, kompozycję przestrzenną. Nie jest przewidziana wcześniejsza kwalifikacja prac plastycznych (tzw. „teczka”).

Stacjonarny egzamin praktyczny odbywa się w dniach 14-15.09.2023 r. (czwartek-piątek) w salach 101 i 6  przy ul. Szosa Bydgoska 50/56 w Toruniu.

Egzamin z rysunku część I (4 h). 14.09.2023 w godz. 9.00-13.00. Zadaniem kandydata będzie wykonanie kilku ćwiczeń rysunkowych mających na celu sprawdzenie wyobraźni przestrzennej i kreatywności. Będą to zadania z użyciem prostych modułowych brył oraz krótkie ćwiczenia projektowe. Test jest sprawdzianem predyspozycji do zawodu architekta wnętrz.

Egzamin z rysunku część II (4 h). 14.09.2023 w godz. 14.00-18.00. Zadaniem kandydata będzie wykonanie rysunku postaci siedzącej z modela. Liczba prac i technika ich wykonania jest dowolna. Oczekujemy rysunku konstrukcyjnego odwzorowującego prawidłowe proporcje postaci oraz oddającego przestrzenny charakter modela. Nie należy jednak zapominać o zaprezentowaniu własnej wrażliwości i temperamentu artystycznego, co odnosi się do wszystkich części egzaminu.

Egzamin z malarstwa (4 h).  15.09.2023 w godz. 9.00-13.00. Zadaniem kandydata będzie wykonanie kompozycji malarskiej opartej na martwej naturze. Należy zwrócić uwagę na odpowiednie zakomponowanie elementów na płaszczyźnie oraz zaprezentowanie swojej wrażliwość na kolor.

Egzamin z kompozycji przestrzennej (4 h). 15.09.2023 w godz. 14.00-18.00. Zadaniem kandydata będzie wykonanie układu brył niewielkich rozmiarów, który odnosić się będzie do zadanego tematu. Tematem tym może być np. pojęcie czy stan emocjonalny. Należy wykazać się wrażliwością i twórczym myśleniem w zakresie proporcji, wielkości, porządkowania i harmonii układów kompozycyjnych w przestrzeni.

Informacje dodatkowe. Na egzamin z rysunku i malarstwa zapewniamy papier biały, na egzamin z kompozycji przestrzennej zapewniamy dostęp do gliny modelarskiej. Inne materiały oraz niezbędne narzędzia rysunkowe, malarskie i modelarskie kandydaci przynoszą ze sobą. Uwaga: na egzaminie należy okazać dowód osobisty.

W konkursie świadectw dojrzałości brane są pod uwagę – dla nowej matury przedmioty: historia sztuki albo historia albo język polski (część pisemna) albo język obcy nowożytny (część pisemna), dla starej matury przedmioty:  historia sztuki albo historia albo język polski albo język obcy nowożytny. W postępowaniu kwalifikacyjnym uwzględniany jest najkorzystniejszy dla kandydata przedmiot – ten, z którego wynik po przemnożeniu przez odpowiedni przelicznik daje najwyższą wartość.

 

Architektura wnętrz – II stopień

O przyjęcie mogą ubiegać się kandydaci, którzy posiadają tytuł licencjata kierunku architektura wnętrz lub tytuł licencjata, inżyniera, magistra lub równoważny kierunków: architektura, wzornictwo.

W drugiej turze naboru kandydaci kwalifikowani są na podstawie: portfolio, listu motywacyjnego oraz rozmowy kwalifikacyjnej. Kandydat dostarcza Komisji Kwalifikacyjnej portfolio w formie elektronicznej zawierające pracę dyplomową (licencjacką lub magisterską) i prace dokumentujące zainteresowania artystyczne i projektowe oraz list motywacyjny w formie elektronicznej. Na podstawie przedłożonych dokumentów Komisja Kwalifikacyjna wyłania osoby dopuszczone do rozmowy kwalifikacyjnej. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej kandydat prezentuje i omawia przesłane portfolio oraz odpowiada na pytania Komisji Kwalifikacyjnej z zakresu projektowania wnętrz.

Rekrutacja przebiega w dniach 21.09-22.09.2023 r. (czwartek-piątek). 20.09.2023 r. zostaną rozesłanie zaproszenia na rozmowę kwalifikacyjną.Rozmowa kwalifikacyjna odbywa się w dniach: 21.09.2023 r. oraz 22.09. 2023 r. (w zależności od liczby kandydatów), w godz. 9.00-17.00 w sali 18 przy ul. Szosa Bydgoska 50/56 w Toruniu.

 

Nabór 2023/2024 – I tura

Architektura wnętrz – I stopień

W pierwszej turze naboru kandydatów obowiązuje egzamin praktyczny i konkurs świadectw. Stacjonarny egzamin praktyczny obejmuje: rysunek, malarstwo, kompozycję przestrzenną. Nie jest przewidziana wcześniejsza kwalifikacja prac plastycznych (tzw. „teczka”).

Stacjonarny egzamin praktyczny odbywa się w dniach 13.07-14.07.2023 r. (czwartek-piątek) w sali 101 oraz 6  przy ul. Szosa Bydgoska 50/56 w Toruniu.

Egzamin z rysunku część I (4 h). 13.07.2023 w godz. 9.00-13.00. Zadaniem kandydata będzie wykonanie kilku ćwiczeń rysunkowych mających na celu sprawdzenie wyobraźni przestrzennej i kreatywności. Będą to zadania z użyciem prostych modułowych brył oraz krótkie ćwiczenia projektowe. Test jest sprawdzianem predyspozycji do zawodu architekta wnętrz.

Egzamin z rysunku część II (4 h). 13.07.2023 w godz. 14.00-18.00. Zadaniem kandydata będzie wykonanie rysunku postaci siedzącej z modela. Liczba prac i technika ich wykonania jest dowolna. Oczekujemy rysunku konstrukcyjnego odwzorowującego prawidłowe proporcje postaci oraz oddającego przestrzenny charakter modela. Nie należy jednak zapominać o zaprezentowaniu własnej wrażliwości i temperamentu artystycznego, co odnosi się do wszystkich części egzaminu.

Egzamin z malarstwa (4 h).  14.07.2023 w godz. 9.00-13.00. Zadaniem kandydata będzie wykonanie kompozycji malarskiej opartej na martwej naturze. Należy zwrócić uwagę na odpowiednie zakomponowanie elementów na płaszczyźnie oraz zaprezentowanie swojej wrażliwość na kolor.

Egzamin z kompozycji przestrzennej (4 h). 14.07.2023 w godz. 14.00-18.00. Zadaniem kandydata będzie wykonanie układu brył niewielkich rozmiarów, który odnosić się będzie do zadanego tematu. Tematem tym może być np. pojęcie czy stan emocjonalny. Należy wykazać się wrażliwością i twórczym myśleniem w zakresie proporcji, wielkości, porządkowania i harmonii układów kompozycyjnych w przestrzeni.

Informacje dodatkowe. Na egzamin z rysunku i malarstwa zapewniamy papier biały, na egzamin z kompozycji przestrzennej zapewniamy dostęp do gliny modelarskiej. Inne materiały oraz niezbędne narzędzia rysunkowe, malarskie i modelarskie kandydaci przynoszą ze sobą. Uwaga: na egzaminie należy okazać dowód osobisty.

W konkursie świadectw dojrzałości brane są pod uwagę – dla nowej matury przedmioty: historia sztuki albo historia albo język polski (część pisemna) albo język obcy nowożytny (część pisemna), dla starej matury przedmioty:  historia sztuki albo historia albo język polski albo język obcy nowożytny. W postępowaniu kwalifikacyjnym uwzględniany jest najkorzystniejszy dla kandydata przedmiot – ten, z którego wynik po przemnożeniu przez odpowiedni przelicznik daje najwyższą wartość.

 

Architektura wnętrz – II stopień

O przyjęcie mogą ubiegać się kandydaci, którzy posiadają tytuł licencjata kierunku architektura wnętrz lub tytuł licencjata, inżyniera, magistra lub równoważny kierunków: architektura, wzornictwo.

W pierwszej turze naboru kandydaci kwalifikowani są na podstawie: portfolio, listu motywacyjnego oraz rozmowy kwalifikacyjnej. Kandydat dostarcza Komisji Kwalifikacyjnej portfolio w formie elektronicznej zawierające pracę dyplomową (licencjacką lub magisterską) i prace dokumentujące zainteresowania artystyczne i projektowe oraz list motywacyjny w formie elektronicznej. Na podstawie przedłożonych dokumentów Komisja Kwalifikacyjna wyłania osoby dopuszczone do rozmowy kwalifikacyjnej. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej kandydat prezentuje i omawia przesłane portfolio oraz odpowiada na pytania Komisji Kwalifikacyjnej z zakresu projektowania wnętrz. Rekrutacja przebiega w dniach 27.07-28.07.2023 (czwartek-piątek). 26.07. zostaną rozesłanie zaproszenia na rozmowę kwalifikacyjną. Rozmowa kwalifikacyjna: 27-28.07.2023, w godz. 9.00-17.00 w sali 18 przy ul. Szosa Bydgoska 50/56.