Kontakt ul. Sienkiewicza 30/32, 87-100 Toruń
tel.: (+48) 56-611-38-10

Rekrutacja – Malarstwo

Nabór 2023/2024 – II tura uzupełniająca

W drugiej turze naboru kandydatów obowiązuje egzamin praktyczny i konkurs świadectw. Nie jest przewidziana wcześniejsza kwalifikacja prac plastycznych (tzw. „teczka”).

Stacjonarny egzamin praktyczny obejmuje rysunek i malarstwo.  Egzamin praktyczny oceniany jest w skali 0-100 pkt. Uzyskanie poniżej 80 punktów jest równoznaczne z niezdaniem egzaminu praktycznego. Egzamin praktyczny odbywa się w dniach 14-15.09. 2023.

Egzamin z rysunku (8 h). Termin: 14.09. 2023 w godz. 9.00-13.00 i 14.00-18.00, sale  115, 116 w budynku przy ul. Sienkiewicza 30/32 w Toruniu. Kandydat wykonuje rysunek postaci (model w pozycji siedzącej) w dowolnej technice rysunkowej (ołówek, węgiel, pastel, tusz); narzędzia rysunkowe należy zabrać ze sobą. Uczelnia zapewnia brystol w formacie 100×70 cm. Kandydat może także posiadać swój karton.

Egzamin z malarstwa (8 h). Termin: 15.09.2023 w godz. 9.00-13.00 i 14.00-18.00, sale 112, 115, 116 w budynku przy ul. Sienkiewicza 30/32 w Toruniu. Kandydat wykonuje pracę malarską na własnym podobraziu w minimalnym formacie 50x70cm, preferowany format pracy 100x70cm, dowolną techniką malarską (akryl, tempera, akwarela, olej).

Uwaga: na egzaminie należy okazać dowód osobisty.

konkursie świadectw dojrzałości brane są pod uwagę – dla nowej matury przedmioty: historia sztuki albo historia albo język polski (część pisemna) albo język obcy nowożytny (część pisemna), dla starej matury przedmioty:  historia sztuki albo historia albo język polski albo język obcy nowożytny. W postępowaniu kwalifikacyjnym uwzględniany jest najkorzystniejszy dla kandydata przedmiot – ten, z którego wynik po przemnożeniu przez odpowiedni przelicznik daje najwyższą wartość.

 

Nabór 2023/2024 – I tura

W pierwszej turze naboru kandydatów obowiązuje egzamin praktyczny i konkurs świadectw. Nie jest przewidziana wcześniejsza kwalifikacja prac plastycznych (tzw. „teczka”).

Stacjonarny egzamin praktyczny obejmuje rysunek i malarstwo.  Egzamin praktyczny oceniany jest w skali 0-100 pkt. Uzyskanie poniżej 80 punktów jest równoznaczne z niezdaniem egzaminu praktycznego. Stacjonarny egzamin praktyczny odbywa się w dniach 13.07-14.07.2023 r. (czwartek-piątek).

Egzamin z rysunku (8 h). 13.07.2023 r. w godz. 9.00-13.00 i 14.00-18.00, sale 112, 115, 116 w budynku przy ul. Sienkiewicza 30/32 w Toruniu. Kandydat wykonuje rysunek postaci (model w pozycji siedzącej) w dowolnej technice rysunkowej (ołówek, węgiel, pastel, tusz); narzędzia rysunkowe należy zabrać ze sobą. Uczelnia zapewnia brystol w formacie 100×70 cm. Kandydat może także posiadać swój karton.

Egzamin z malarstwa (8 h). 14.07.2023 w godz. 9.00-13.00 i 14.00-18.00, sale 112, 115, 116 w budynku przy ul. Sienkiewicza 30/32 w Toruniu. Kandydat wykonuje pracę malarską na własnym podobraziu w minimalnym formacie 50x70cm, preferowany format pracy 100x70cm, dowolną techniką malarską (akryl, tempera, akwarela, olej).

Uwaga: na egzaminie należy okazać dowód osobisty.

W konkursie świadectw dojrzałości brane są pod uwagę – dla nowej matury przedmioty: historia sztuki albo historia albo język polski (część pisemna) albo język obcy nowożytny (część pisemna), dla starej matury przedmioty:  historia sztuki albo historia albo język polski albo język obcy nowożytny. W postępowaniu kwalifikacyjnym uwzględniany jest najkorzystniejszy dla kandydata przedmiot – ten, z którego wynik po przemnożeniu przez odpowiedni przelicznik daje najwyższą wartość.