Kontaktul. Sienkiewicza 30/32, 87-100 Toruń
tel.: (+48) 56-611-38-10

Rekrutacja – Malarstwo

W pierwszej turze naboru kandydatów obowiązuje egzamin praktyczny i konkurs świadectw. Nie jest przewidziana wcześniejsza kwalifikacja prac plastycznych (tzw. „teczka”).

Stacjonarny egzamin praktyczny obejmuje rysunek i malarstwo.  Egzamin praktyczny oceniany jest w skali 0-100 pkt. Uzyskanie poniżej 80 punktów jest równoznaczne z niezdaniem egzaminu praktycznego. Egzamin praktyczny odbywa się w dniach 11.07-12.07.2022 r. (poniedziałek-wtorek).

Egzamin z rysunku (8 h). Termin: 11.07.2022 w godz. 9.00-13.00 i 14.00-18.00, sale 112, 115, 116 w budynku przy ul. Sienkiewicza 30/32 w Toruniu. Kandydat wykonuje rysunek postaci (model w pozycji siedzącej) w dowolnej technice rysunkowej (ołówek, węgiel, pastel, tusz); narzędzia rysunkowe należy zabrać ze sobą. Uczelnia zapewnia brystol w formacie 100×70 cm. Kandydat może także posiadać swój karton.

Egzamin z malarstwa (8 h). Termin: 12.07.2022 w godz. 9.00-13.00 i 14.00-18.00, sale 112, 115, 116 w budynku przy ul. Sienkiewicza 30/32 w Toruniu. Kandydat wykonuje pracę malarską na własnym podobraziu w minimalnym formacie 50x70cm, preferowany format pracy 100x70cm, dowolną techniką malarską (akryl, tempera, akwarela, olej).

Uwaga: na egzaminie należy okazać dowód osobisty.

W konkursie świadectw dojrzałości brane są pod uwagę – dla nowej matury przedmioty: historia sztuki albo historia albo język polski (część pisemna) albo język obcy nowożytny (część pisemna), dla starej matury przedmioty:  historia sztuki albo historia albo język polski albo język obcy nowożytny. W postępowaniu kwalifikacyjnym uwzględniany jest najkorzystniejszy dla kandydata przedmiot – ten, z którego wynik po przemnożeniu przez odpowiedni przelicznik daje najwyższą wartość.

————————–

Druga – uzupełniająca tura naboru uruchomiona zostanie tylko wówczas, gdy nie zostanie wyczerpany limit przyjęć w pierwszej turze. Podczas rekrutacji na rok akademicki 2022/2023 jest prowadzony II nabór na kierunek Malarstwo.

Egzamin praktyczny odbywa się w dniach: 15.09-16.09.2022 r. (czwartek i piątek) w godz. 9.00-13.00 i 14.00-18.00 w salach 115 i 116 przy ul. Sienkiewicza 30/32 w Toruniu (w czwartek egzamin z rysunku, w piątek z malarstwa). Wymagania i kryteria oceny z egzaminu praktycznego są takie same jak w I turze.

—————————

Kandydaci niebędący obywatelami Polski przesyłają portfolio zawierające zestaw wymaganych prac oraz autoprezentację.

1. PORTFOLIO

Portfolio powinno zawierać maximum 10 prac rysunkowych i do 5 szkiców, oraz 10 prac malarskich.
a) Rysunki: format preferowany 100×70 cm; studia z natury postaci (min. 5), lub martwych natur (maks. 5), wykonane ołówkiem lub za pomocą innych narzędzi (np. węgiel, piórko, patyk, pastel itp.), szkice (maks. 5); dowolny format i technika;
b) Malarstwo: format prac min. 50×70 cm, studia martwej natury (min. 5), lub postaci (max. 5), wykonane za pomocą dowolnej techniki malarskiej (np. olej, tempera, akryl, akwarela itp.), podobrazie dowolne;
c) Do portfolio dodatkowo można dołączyć prace reprezentujące inne dyscypliny: realizacje graficzne w różnych technikach, projektowanie graficzne, fotografia, animacja, video ITP., maksymalnie do 5 z każdej dyscypliny.
Portfolio powinno być zbudowane z własnych prac, sfotografowanych i umieszczonych w jednym pliku pdf (o nazwie: „Nazwisko_Imię_portfolio”), ponumerowanych i opisanych według schematu: tytuł, technika, format, rok powstania. Do dodatkowych realizacji: animacje, video itp. powinny być podane linki do odtworzenia (YouTube, strona, dysk itp.). Całość portfolio nie może przekroczyć objętości 30 MB. Kandydat załącza skan podpisanego osobiście oświadczenia o autorstwie wszystkich włączonych do portfolio prac plastycznych.

 

2. AUTOPREZENTACJA

Kandydat do kompletu prezentującego prace artystyczne dołącza plik pdf (do 2000 znaków ze spacjami o nazwie: „Nazwisko_Imię_autoprezentacja”) stanowiący formę syntetycznej autoprezentacji, zawierającej odpowiedzi na poniższe pytania:
1. Nazwa ukończonej szkoły;
2. Dlaczego wybrałeś ten kierunek studiów?;
3. Co skłoniło Cię do wyboru Wydziału Sztuk Pięknych UMK w Toruniu?;
4. Jakie nowoczesne lub współczesne zjawisko artystyczne, twórca, bądź dzieło sztuki Cię fascynuje?;
5. Dodatkowy komentarz (osobista motywacja, charakterystyka własnej twórczości, działalności, osiągnięcia, itp.).