Kontakt ul. Sienkiewicza 30/32, 87-100 Toruń
tel.: (+48) 56-611-38-10

Rekrutacja – Malarstwo

Nabór 2024/2025

Rekrutacja na kierunek Malarstwo przebiega dwuetapowo:

– rejestracja w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK) i wniesienie opłaty rekrutacyjnej;

– portfolio – przegląd prac plastycznych dostarczonych drogą elektroniczną w jednym pliku PDF;

– egzamin praktyczny.

Całości dopełnia konkurs świadectw maturalnych.

 

Portfolio powinno zawierać 20 prac plastycznych: rysunek (10 prac), malarstwo (10 prac). Powinno być zbudowane z własnych prac, sfotografowanych i umieszczonych w jednym pliku PDF (o nazwie: „Nazwisko_Imię_portfolio”), ponumerowanych i opisanych: tytuł, technika, format, rok powstania. Preferowane tematy to martwa natura, pejzaż, postać (prace malarskie) oraz studium postaci i studium przedmiotu, martwa natura (prace rysunkowe); format prac nie powinien być mniejszy niż 50×70 cm. Kandydat może dołączyć dodatkowo własne kompozycje plastyczne. Kandydat załącza skan podpisanego osobiście oświadczenia o autorstwie wszystkich włączonych do portfolio prac plastycznych.

Egzamin praktyczny. Stacjonarny egzamin praktyczny obejmuje rysunek i malarstwo.  Egzamin praktyczny oceniany jest w skali 0-100 pkt. Uzyskanie poniżej 80 punktów jest równoznaczne z niezdaniem egzaminu praktycznego. Uwaga: na egzaminie należy okazać dowód osobisty.

Rysunek. Kandydat wykonuje rysunek postaci (model w pozycji siedzącej) w dowolnej technice rysunkowej (ołówek, węgiel, pastel, tusz); narzędzia rysunkowe należy zabrać ze sobą. Uczelnia zapewnia brystol w formacie 100×70 cm. Kandydat może także posiadać swój karton.

Malarstwo. Kandydat wykonuje pracę malarską na własnym podobraziu w minimalnym formacie 50x70cm, preferowany format pracy 100x70cm, dowolną techniką malarską (akryl, tempera, akwarela, olej).

konkursie świadectw dojrzałości brane są pod uwagę – dla nowej matury przedmioty: historia sztuki albo historia albo język polski (część pisemna) albo język obcy nowożytny (część pisemna), dla starej matury przedmioty:  historia sztuki albo historia albo język polski albo język obcy nowożytny. W postępowaniu kwalifikacyjnym uwzględniany jest najkorzystniejszy dla kandydata przedmiot – ten, z którego wynik po przemnożeniu przez odpowiedni przelicznik daje najwyższą wartość.

——-

Druga – uzupełniająca tura naboru uruchomiona zostanie tylko wówczas, gdy nie zostanie wyczerpany limit przyjęć w pierwszej turze.