Kontakt ul. Sienkiewicza 30/32, 87-100 Toruń
tel.: (+48) 56-611-38-10

Rekrutacja – Konserwacja i restauracja dzieł sztuki

Nabór 2024/2025

Rekrutacja na kierunek Konserwacja i restauracja dzieł sztuki przebiega trzyetapowo:

– rejestracja w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK) i wniesienie opłaty rekrutacyjnej;

– kwalifikacja prac plastycznych (teczka);

– egzamin praktyczny.

Całości dopełnia konkurs świadectw maturalnych.

Kwalifikacja prac plastycznych odbywa się stacjonarnie 10.07.2024 r. (środa) od godz. 8:00 w sali 116 w budynku przy ul. Sienkiewicza 30/32 w Toruniu. Kwalifikacja prac polega na przeglądzie teczek zawierających prace plastyczne wykonane przez kandydata. Teczka powinna zawierać 10 prac malarskich i 10 prac rysunkowych. Rysunek – format preferowany 100×70 cm; studia z natury postaci i martwych natur. Malarstwo – format, technika i podobrazie dowolne, studia z natury (martwa natura, postać). Do teczki można dołączyć dodatkowe szkice, mniejsze prace w dowolnej technice, o podobnym temacie. Przegląd prac plastycznych zostanie przeprowadzony w obecności kandydata i będzie oceniany „TAK” lub „NIE”. Ocena „NIE” dyskwalifikuje kandydata z dalszego postępowania kwalifikacyjnego.

Egzamin praktyczny obejmuje malarstwo i rysunek. Egzamin praktyczny oceniany jest w skali 0-100 pkt. Uzyskanie poniżej 80 punktów jest równoznaczne z niezdaniem egzaminu praktycznego.

Malarstwo (12 h). Terminy: 10.07.2024 (środa) godz. 15:00-19:00 oraz 11.07.2024 (czwartek) godz. 8:00-12:00 i 13:00-17:00 w salach 115, 116, 117 w budynku Wydziału Sztuk Pięknych przy ul. Sienkiewicza 30/32 w Toruniu. Egzamin obejmuje malowanie martwej natury za pomocą dowolnej techniki malarskiej (np. olej, tempera, akryl). Format prac to min. 50×70 cm, należy wykonać przynajmniej 1 pracę malarską. Kandydaci przynoszą własne podobrazia, farby, pędzle, słoiczki na wodę lub terpentynę.

Rysunek (8 h). Terminy: 12.07.2024 (piątek) godz. 8:00-12:00 i 13:00-17:00 w salach 115, 116, 117 w budynku Wydziału Sztuk Pięknych przy ul. Sienkiewicza 30/32 w Toruniu. Egzamin obejmuje rysowanie postaci w ubraniu wykonane ołówkiem lub za pomocą innych narzędzi (np. węgiel, pastel, tusz). Format prac to 100×70 cm, należy wykonać min. 1 pracę rysunkową oraz 2 szkice o dowolnym formacie. Kandydaci przynoszą własne narzędzia rysunkowe, uczelnia zapewnia brystole 100×70 cm.

Uwaga: na egzaminie należy okazać dowód osobisty.

W konkursie świadectw dojrzałości brane są pod uwagę – dla nowej matury przedmioty: historia sztuki albo historia albo chemia albo język polski (część pisemna) albo język obcy nowożytny (część pisemna), dla starej matury przedmioty: chemia albo historia sztuki albo historia albo język polski albo język obcy nowożytny. W postępowaniu kwalifikacyjnym uwzględniany jest najkorzystniejszy dla kandydata przedmiot – ten, z którego wynik po przemnożeniu przez odpowiedni przelicznik daje najwyższą wartość.

———-

Druga – uzupełniająca tura naboru uruchomiona zostanie tylko wówczas, gdy nie zostanie wyczerpany limit przyjęć w pierwszej turze.