Kontakt ul. Sienkiewicza 30/32, 87-100 Toruń
tel.: (+48) 56-611-38-10

Rekrutacja – Konserwacja i restauracja dzieł sztuki

Nabór 2023/2024 – II tura uzupełniająca

Dla kierunku konserwacja i restauracja dzieł sztuki, w drugiej turze rejestracja w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK) i wniesienie opłaty rekrutacyjnej przebiegają do dnia 08.09.2023 r. do godz. 23:59.

W drugiej turze naboru kandydatów obowiązuje kwalifikacja prac plastycznych, egzamin praktyczny i konkurs świadectw.

Kwalifikacja prac plastycznych odbywa się stacjonarnie 11.09.2023 r. (poniedziałek) od godziny 8.00 w sali 322 przy ul. Sienkiewicza 30/32 w Toruniu.

Kwalifikacja prac polega na przeglądzie teczek zawierających prace plastyczne wykonane przez kandydata. Teczka powinna zawierać 10 prac malarskich i 10 prac rysunkowych. Rysunek – format preferowany 100×70 cm; studia z natury postaci i martwych natur. Malarstwo –  format, technika i podobrazie dowolne, studia z natury (martwa natura, postać). Do teczki można dołączyć dodatkowe szkice, mniejsze prace w dowolnej technice, o podobnym temacie. Przegląd prac plastycznych zostanie przeprowadzony w obecności kandydata i będzie oceniany „0” lub „100”. Ocena „0” dyskwalifikuje kandydata z dalszego postępowania kwalifikacyjnego.

Egzamin praktyczny obejmuje malarstwo i rysunek. Egzamin praktyczny oceniany jest w skali 0-100 pkt. Uzyskanie poniżej 80 punktów jest równoznaczne z niezdaniem egzaminu praktycznego.

Malarstwo (12 h). Terminy: 11.09.2023 (poniedziałek) godz. 12.00-16.00 oraz 12.09.2023 (wtorek) godz. 8.00-12.00 i 13.00-17.00 w sali 322 w budynku Wydziału Sztuk Pięknych przy ul. Sienkiewicza 30/32 w Toruniu.

Egzamin obejmuje malowanie martwej natury za pomocą dowolnej techniki malarskiej (np. olej, tempera, akryl). Format prac to min. 50×70 cm, należy wykonać przynajmniej 1 pracę malarską. Kandydaci przynoszą własne podobrazia, farby, pędzle, słoiczki na wodę lub terpentynę.

Rysunek (8 h). Terminy: 13.09.2023 (środa) godz. 8.00-12.00 i 13.00-17.00 w sali 322 w budynku Wydziału Sztuk Pięknych przy ul. Sienkiewicza 30/32 w Toruniu.

Egzamin obejmuje rysowanie postaci w ubraniu wykonane ołówkiem lub za pomocą innych narzędzi (np. węgiel, pastel, tusz). Format prac to 100×70 cm, należy wykonać min. 1 pracę rysunkową oraz 2 szkice o dowolnym formacie. Kandydaci przynoszą własne narzędzia rysunkowe, uczelnia zapewnia brystole 100×70 cm.

Uwaga: na egzaminie należy okazać dowód osobisty.

W konkursie świadectw dojrzałości brane są pod uwagę – dla nowej matury przedmioty: historia sztuki albo historia albo chemia albo język polski (część pisemna) albo język obcy nowożytny (część pisemna), dla starej matury przedmioty:  chemia albo historia sztuki albo historia albo język polski albo język obcy nowożytny. W postępowaniu kwalifikacyjnym uwzględniany jest najkorzystniejszy dla kandydata przedmiot – ten, z którego wynik po przemnożeniu przez odpowiedni przelicznik daje najwyższą wartość.

 

Nabór 2023/2024 – I tura

W pierwszej turze naboru kandydatów obowiązuje kwalifikacja prac plastycznych, egzamin praktyczny i konkurs świadectw. Kwalifikacja prac odbywa się stacjonarnie 10.07.2023 r. (poniedziałek) od godz. 8.00 w sali 101 w budynku przy ul. Sienkiewicza 30/32 w Toruniu. Egzamin praktyczny odbywa się stacjonarnie w dniach 10.07-12.07.2023 r. (poniedziałek-środa) w salach 117, 202, 322 w budynku przy ul. Sienkiewicza 30/32 w Toruniu.

Kwalifikacja prac plastycznych polega na przeglądzie teczek zawierających prace plastyczne wykonane przez kandydata. Teczka powinna zawierać 10 prac malarskich i 10 prac rysunkowych. Rysunek – format preferowany 100×70 cm; studia z natury postaci i martwych natur. Malarstwo –  format, technika i podobrazie dowolne, studia z natury (martwa natura, postać). Do teczki można dołączyć dodatkowe, mniejsze prace w dowolnej technice, o podobnym temacie. Przegląd prac plastycznych zostanie przeprowadzony w obecności kandydata i będzie oceniany „0” lub „100”. Ocena „0” dyskwalifikuje kandydata z dalszego postępowania kwalifikacyjnego.

Egzamin praktyczny obejmuje malarstwo i rysunek. Egzamin praktyczny oceniany jest w skali 0-100 pkt. Uzyskanie poniżej 80 punktów jest równoznaczne z niezdaniem egzaminu praktycznego.

Malarstwo (12 h). Terminy: 10.07.2023 w godz. 15.00-19.00 oraz 11.07.2023 w godz. 8.00-12.00 i 13.00-17.00 w salach 117, 202, 322 w budynku przy ul. Sienkiewicza 30/32 w Toruniu. Egzamin obejmuje malowanie martwej natury za pomocą dowolnej techniki malarskiej (np. olej, tempera, akryl). Format prac to min. 50×70 cm, należy wykonać przynajmniej 1 pracę malarską. Kandydaci przynoszą własne podobrazia, farby, pędzle, słoiczki na wodę lub terpentynę.

Rysunek (8 h). Terminy: 12.07.2023 w godz. 8.00-12.00 i 13.00-17.00 w salach 117, 202, 322 w budynku przy ul. Sienkiewicza 30/32 w Toruniu. Egzamin obejmuje rysowanie postaci w ubraniu wykonane ołówkiem lub za pomocą innych narzędzi (np. węgiel,pastel, tusz). Format prac to 100×70 cm, należy wykonać min. 1 pracę rysunkową oraz 2 szkice o dowolnym formacie. Kandydaci przynoszą własne narzędzia rysunkowe, uczelnia zapewnia brystole 100×70 cm.

Uwaga: na egzaminie należy okazać dowód osobisty.

W konkursie świadectw dojrzałości brane są pod uwagę – dla nowej matury przedmioty: historia sztuki albo historia albo chemia albo język polski (część pisemna) albo język obcy nowożytny (część pisemna), dla starej matury przedmioty:  chemia albo historia sztuki albo historia albo język polski albo język obcy nowożytny. W postępowaniu kwalifikacyjnym uwzględniany jest najkorzystniejszy dla kandydata przedmiot – ten, z którego wynik po przemnożeniu przez odpowiedni przelicznik daje najwyższą wartość.