Kontaktul. Sienkiewicza 30/32, 87-100 Toruń
tel.: (+48) 56-611-38-10

Rekrutacja – Konserwacja i restauracja dzieł sztuki

W pierwszej turze naboru kandydatów obowiązuje kwalifikacja prac plastycznych, egzamin praktyczny i konkurs świadectw. Kwalifikacja prac odbywa się stacjonarnie 11.07.2022 r. (poniedziałek) od godz. 8.00 w sali 17 w budynku przy ul. Sienkiewicza 6 w Toruniu. Egzamin praktyczny odbywa się stacjonarnie w dniach 11.07-13.07.2022 r. (poniedziałek-środa) w salach 14, 15, 16, 17 w budynku przy ul. Sienkiewicza 6 w Toruniu.

Kwalifikacja prac plastycznych polega na przeglądzie teczek zawierających prace plastyczne wykonane przez kandydata. Teczka powinna zawierać 10 prac malarskich i 10 prac rysunkowych. Rysunek – format preferowany 100×70 cm; studia z natury postaci i martwych natur. Malarstwo –  technika i podobrazie dowolne, studia z natury. Do teczki można dołączyć dodatkowe, mniejsze prace w dowolnej technice, o podobnym temacie. Przegląd prac plastycznych zostanie przeprowadzony w obecności kandydata i będzie oceniany „TAK” lub „NIE”. Ocena „NIE” dyskwalifikuje kandydata z dalszego postępowania kwalifikacyjnego.

Egzamin praktyczny obejmuje malarstwo i rysunek. Egzamin praktyczny oceniany jest w skali 0-100 pkt. Uzyskanie poniżej 80 punktów jest równoznaczne z niezdaniem egzaminu praktycznego.

Malarstwo (12 h). Terminy: 11.07.2022 w godz. 15.00-19.00 oraz 12.07.2022 w godz. 8.00-12.00 i 13.00-17.00  w salach 14, 15, 16, 17 w budynku przy ul. Sienkiewicza 6 w Toruniu. Egzamin obejmuje malowanie martwej natury za pomocą dowolnej techniki malarskiej (np. olej, tempera, akryl). Format prac to min. 50×70 cm, należy wykonać przynajmniej 1 pracę malarską. Kandydaci przynoszą własne podobrazia, farby, pędzle, słoiczki na wodę lub terpentynę.

Rysunek (8 h). Terminy: 13.07.2022 w godz. 8.00-12.00 i 13.00-17.00 w salach 14, 15, 16, 17 w budynku przy ul. Sienkiewicza 6 w Toruniu. Egzamin obejmuje rysowanie postaci w ubraniu wykonane ołówkiem lub za pomocą innych narzędzi (np. węgiel,pastel, tusz). Format prac to 100×70 cm, należy wykonać min. 1 pracę rysunkową oraz 2 szkice o dowolnym formacie. Kandydaci przynoszą własne narzędzia rysunkowe, uczelnia zapewnia brystole 100×70 cm.

Uwaga: na egzaminie należy okazać dowód osobisty.

W konkursie świadectw dojrzałości brane są pod uwagę – dla nowej matury przedmioty: historia sztuki albo historia albo chemia albo język polski (część pisemna) albo język obcy nowożytny (część pisemna), dla starej matury przedmioty:  chemia albo historia sztuki albo historia albo język polski albo język obcy nowożytny. W postępowaniu kwalifikacyjnym uwzględniany jest najkorzystniejszy dla kandydata przedmiot – ten, z którego wynik po przemnożeniu przez odpowiedni przelicznik daje najwyższą wartość.

—————————

Druga – uzupełniająca tura naboru uruchomiona zostanie tylko wówczas, gdy nie zostanie wyczerpany limit przyjęć w pierwszej turze. Podczas rekrutacji na rok akademicki 2022/2023 jest prowadzony II nabór na kierunek Konserwacja i restauracja dzieł sztuki.

Kwalifikacja prac odbywa się 13.09.2022 r. (wtorek) od godziny 8.00 w sali 15 przy ul. Sienkiewicza 6 w Toruniu. Egzaminy praktyczne odbywają się w dniach: 13.09.2022 r. (wtorek) od 11.00 do 15.00 i od 16.00 do 20.00 (egzamin z malarstwa) oraz 14.09.2022 r. (środa) od 8.00 do 12.00 i od 13.00 do 17.00 (egzamin z rysunku), w sali nr 16 przy ul. Sienkiewicza 6 w Toruniu. Wymagania i kryteria oceny podczas kwalifikacji prac plastycznych i egzaminu praktycznego są takie same jak w I turze.