Kontaktul. Sienkiewicza 30/32, 87-100 Toruń
tel.: (+48) 56-611-38-10

Rekrutacja – Historia sztuki

Historia sztuki – I stopień

Kandydatów obowiązuje konkurs świadectw. W pierwszej turze naboru rejestracja w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK) i wniesienie opłaty rekrutacyjnej przebiegają w dniach: 6.06.2022 r. (poniedziałek) – 11.07.2022 r. (poniedziałek) do godz. 23:59.

W konkursie świadectw dojrzałości brane są pod uwagę następujące przedmioty:

dla nowej matury: historia albo historia sztuki albo język polski część pisemna albo język obcy część pisemna albo geografia albo wiedza o społeczeństwie albo chemia; w postępowaniu kwalifikacyjnym uwzględniany jest przedmiot najkorzystniejszy dla kandydata – ten, z którego wynik daje najwyższą wartość po przemnożeniu przez odpowiedni przelicznik (wynikający z poziomu rozszerzonego lub podstawowego);

dla starej matury: historia albo historia sztuki albo język polski część pisemna albo język obcy albo geografia albo wiedza o społeczeństwie albo chemia; w postępowaniu kwalifikacyjnym uwzględniany jest przedmiot najkorzystniejszy dla kandydata – ten, który po przeliczeniu oceny na punkty daje najwyższą wartość; tabela z zasadami przeliczania ocen z egzaminu dojrzałości na punkty zawarta jest w załączniku dla Wydziału Sztuk Pięknych do Uchwały Nr 43 Senatu UMK w Toruniu z dnia 22 czerwca 2021 w sprawie warunków i trybu rekrutacji na pierwszy rok studiów wyższych w roku akademickim 2022/2023 dostępnym TU.

Druga tura naboru uruchamiana jest tylko wówczas, gdy nie zostanie wyczerpany limit przyjęć w pierwszej turze. Podczas rekrutacji na rok akademicki 2022/2023 nie jest prowadzony II nabór na Historię sztuki I stopnia.

 

Historia sztuki – II stopień

O przyjęcie mogą ubiegać się kandydaci, którzy posiadają tytuł licencjata, magistra lub równoważny dowolnego kierunku. Kandydaci przyjmowani są na podstawie złożenia dokumentów.

W pierwszej turze rejestracja w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK) i wniesienie opłaty rekrutacyjnej przebiegają w dniach: 6.06.2022 r. (poniedziałek) – 24.07.2022 r. (niedziela) do godz. 23:59.

W drugiej turze naboru (uruchamianej tylko wówczas, gdy nie zostanie wyczerpany limit przyjęć w pierwszej turze) rejestracja w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK) i wniesienie opłaty rekrutacyjnej przebiegają w dniach: 10.08.2022 r. (środa) – 20.09.2022 r. (wtorek) do godz. 23:59. Podczas rekrutacji na rok akademicki 2022/2023 jest prowadzony II nabór na Historię sztuki II stopnia i odbywa on się według tych samych kryteriów jak w turze I.