Kontakt ul. Sienkiewicza 30/32, 87-100 Toruń
tel.: (+48) 56-611-38-10

Rekrutacja – Historia sztuki

Nabór 2024/2025

Historia sztuki – I stopień

Kandydatów obowiązuje konkurs świadectw. Obowiązuje rejestracja w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK) i wniesienie opłaty rekrutacyjnej.

W konkursie świadectw dojrzałości brane są pod uwagę następujące przedmioty:

dla nowej matury: historia albo historia sztuki albo język polski część pisemna albo język obcy część pisemna albo wiedza o społeczeństwie; w postępowaniu kwalifikacyjnym uwzględniany jest przedmiot najkorzystniejszy dla kandydata – ten, z którego wynik daje najwyższą wartość po przemnożeniu przez odpowiedni przelicznik (wynikający z poziomu rozszerzonego lub podstawowego);

dla starej matury: historia albo historia sztuki albo język polski albo język obcy nowożytny albo wiedza o społeczeństwie; w postępowaniu kwalifikacyjnym uwzględniany jest przedmiot najkorzystniejszy dla kandydata – ten, który po przeliczeniu oceny na punkty daje najwyższą wartość.

——-

Druga – uzupełniająca tura naboru na kierunek Historia sztuki I stopnia uruchomiona zostanie tylko wówczas, gdy nie zostanie wyczerpany limit przyjęć w pierwszej turze.

 

Historia sztuki – II stopień

O przyjęcie mogą ubiegać się kandydaci, którzy posiadają tytuł licencjata, magistra lub równoważny dowolnego kierunku. Obowiązuje rejestracja w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK) i wniesienie opłaty rekrutacyjnej.

Kandydaci, którzy posiadają polski dyplom ukończenia studiów lub dyplom ukończenia studiów za granicą kwalifikowani są na podstawie konkursu ocen z dyplomu.

———–

Druga – uzupełniająca tura naboru na kierunek Historia sztuki II stopnia uruchomiona zostanie tylko wówczas, gdy nie zostanie wyczerpany limit przyjęć w pierwszej turze.