Pracownicy Wydziału - Wydział Sztuk Pięknych - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
ul. Sienkiewicza 30/32, 87-100 Toruń
tel.: (+48) 56-611-38-10

Pracownicy Wydziału

mgr Daria Jagiełło

Lista publikacji wygenerowana na podstawie informacji z Biblioteki Uniwersyteckiej UMK w oparciu o bazę danych Expertus

1/6

Autor: Jagiełło Daria
Tytuł: Badania nad wyposażeniem młyna wodnego w Grucznie z 1888 roku : w poszukiwaniu metod analizy układu technologicznego.
Tytuł równoległy: Research on the furnishing of the water mill in Gruczno, Świecie County, from 1888 : searching for a method of analysis of the technological system.
Tytuł wydawn. zbior.: Stare i nowe dziedzictwo Torunia, Bydgoszczy i regionu / pod red. Juliusza Raczkowskiego ; przy współpr. Moniki Jakubek-Raczkowskiej.
Opis wydawn.: Toruń : Wydział Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2018
Opis fiz.: S. 217-225, 367-370, il.; streszcz. ang.
Seria: Studia i Materiały z Dziedzictwa Kulturowego Torunia i Regionu ; t. 2
Uwaga: [Punktacja do dorobku indywidualnego: 20]
ISBN: 978-83-943825-9-9
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

2/6

Autor: Jagiełło Daria, Kumorowicz Magdalena, Szczurek Paulina, Witkowska Kamila
Tytuł: Katalog architektury drewnianej Torunia : podsumowanie projektu Koła Naukowego Studentów Konserwatorstwa UMK.
Tytuł równoległy: Catalogue of wooden architecture of Toruń : summary of the project of the Conservation Student's Research Circle.
Tytuł wydawn. zbior.: Stare i nowe dziedzictwo Torunia, Bydgoszczy i regionu / pod red. Juliusza Raczkowskiego ; przy współpr. Moniki Jakubek-Raczkowskiej.
Opis wydawn.: Toruń : Wydział Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2018
Opis fiz.: S. 227-233, 371-374, il.; streszcz. ang.
Seria: Studia i Materiały z Dziedzictwa Kulturowego Torunia i Regionu ; t. 2
ISBN: 978-83-943825-9-9
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 20.000

3/6

Autor: Brykała Dariusz, Prarat Maciej, Jagiełło Daria
Tytuł: Watermills and windmills in open air museums within the Kujawsko-Pomorskie Region (in Poland) and their conservation issues.
Tytuł wydawn. zbior.: Transactions of the 14th TIMS International Symposium on Molinology, Sibiu, Romania, 2nd - 6th of June 2015 / comp. and ed. by Marius-Florin Streza.
Opis wydawn.: Sibiu : ASTRA Museum, 2018
Opis fiz.: S. 461-472, il.
ISBN: 978-606-733-252-0
Język: ENG
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 5.000

4/6

Autor: Prarat Maciej, Jagiełło Daria
Tytuł: Kilka refleksji na temat badań i ochrony zabytkowych młynów w Polsce.
Tytuł równoległy: Few reflections on research and protection of monumental mills in Poland.
Tytuł wydawn. zbior.: Młynarstwo tradycyjne : wczoraj, dziś, jutro... : problemy ginącego dziedzictwa / red. nauk. Agnieszka Przybyła-Dumin, Barbara Grabny, Paweł Roszak-Kwiatek.
Opis wydawn.: Chorzów : Muzeum "Górnośląski Park Etnograficzny", 2017
Opis fiz.: S. 215-231, streszcz. ang.
Seria: Monografie i Materiały / Muzeum "Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie" ; 9
ISBN: 978-83-948607-2-1
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 20.000

5/6

Autor: Brykała Dariusz, Prarat Maciej, Jagiełło Daria
Tytuł: For understanding former cultural landscape : preserved windmills and watermills in open-air museums in Poland.
Tytuł wydawn. zbior.: Dynamics of climate and landscape evolution of cultural landscapes in the Northern Central European Lowlands since the last ice age : 4th Annual ICLEA Workshop 2015 : abstract volume & excursion guide / eds.: Markus J. Schwab [et al.].
Opis wydawn.: Potsdam : Deutsches GeoForschungsZentrum GFZ, 2015
Opis fiz.: S. 31-32, il.
Seria: Scientific Technical Report (STR) ; 15/05
ISSN: 2190-7110
DOI: 10.2312/GFZ.b103-15052
Język: ENG
Praca afiliowana przez UMK

6/6

Autor: Jagiełło Daria
Tytuł: "Akropolis" Stanisława Wyspiańskiego - źródła twórczej wyobraźni i wykreowany z nich świat.
Tytuł wydawn. zbior.: III Łódzkie Spotkanie Studentów Historii Sztuki, (Łódź, 12-14.12.2014) : W blasku Orientu ; Dziedzictwo postindustrialne : problemy, wyzwania, perspektywy ; Pod natchnieniem : źródła i inspiracje : wybrane materiały ze studencko-doktoranckiej konferencji naukowej zorganizowanej przez Koło Naukowe Historyków Sztuki Uniwersytetu Łódzkiego / [red. Krzysztof Stefański, Alina Barczyk].
Opis wydawn.: Łódź : Koło Naukowe Studentów Historii Sztuki. Sekcja Dawna. Katedra Historii Sztuki. Uniwersytet Łódzki, 2015
Opis fiz.: S. 157-172, streszcz. ang.
Seria: Ars et Scientia ; t. 7
ISBN: 978-83-934191-8-0
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 4.000