Pracownicy Wydziału - Wydział Sztuk Pięknych - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
ul. Sienkiewicza 30/32, 87-100 Toruń
tel.: (+48) 56-611-38-10

Pracownicy Wydziału

dr hab. Juliusz Raczkowski, prof. UMK

Lista publikacji wygenerowana na podstawie informacji z Biblioteki Uniwersyteckiej UMK w oparciu o bazę danych Expertus

1/78

Autor: Jakubek-Raczkowska Monika, Raczkowski Juliusz
Tytuł: Słowo wstępne.
Tytuł wydawn. zbior.: Stare i nowe dziedzictwo Torunia, Bydgoszczy i regionu 2 / pod red. Juliusza Raczkowskiego i Moniki Jakubek-Raczkowskiej.
Opis wydawn.: Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa Dom Organizatora, 2020
Opis fiz.: S. 9-10
Seria: Studia i Materiały z Dziedzictwa Kulturowego Torunia i Regionu ; t. 3
ISBN: 978-83-943825-907-5
DOI: 10.12775/SiMDzKTiR_T3.2020.001
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

2/78

Autor: Jakubek-Raczkowska Monika, Raczkowski Juliusz
Tytuł: Uwagi o funkcjach i proweniencji artystycznej tzw. Pasji Toruńskiej.
Tytuł równoległy: Remarks on function and artistic provenance of the so called Toruń Passion.
Tytuł wydawn. zbior.: Stare i nowe dziedzictwo Torunia, Bydgoszczy i regionu 2 / pod red. Juliusza Raczkowskiego i Moniki Jakubek-Raczkowskiej.
Opis wydawn.: Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa Dom Organizatora, 2020
Opis fiz.: S. 123-134, 379-386, il., streszcz. ang.
Seria: Studia i Materiały z Dziedzictwa Kulturowego Torunia i Regionu ; t. 3
ISBN: 978-83-943825-907-5
DOI: 10.12775/SiMDzKTiR_T3.2020.010
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 20.000

3/78

Autor: Raczkowski Juliusz, Jakubek-Raczkowska Monika
Tytuł: Stare i nowe dziedzictwo Torunia, Bydgoszczy i regionu 2 / pod red. Juliusza Raczkowskiego i Moniki Jakubek-Raczkowskiej.
Opis wydawn.: Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa Dom Organizatora, 2020
Opis fiz.: 460 s.
Seria: Studia i Materiały z Dziedzictwa Kulturowego Torunia i Regionu ; t. 3
ISBN: 978-83-943825-907-5
DOI: 10.12775/SiMDzKTiR_T3.2020
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 20.000

4/78

Autor: Raczkowski Juliusz
Tytuł: Graduał L13 w dotychczasowej literaturze.
Tytuł wydawn. zbior.: Pelpliński Graduał L13 : dzieło, badania, konserwacja / pod red. Juliusza Raczkowskiego i Moniki Jakubek-Raczkowskiej.
Opis wydawn.: Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2019
Opis fiz.: S. 83-92
Seria: Studia nad Skryptorium i Spuścizną Rękopiśmienną Średniowiecza ; 1
ISBN: 978-83-231-4206-5
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 20.000

5/78

Autor: Raczkowski Juliusz
Tytuł: Słowo wstępne.
Tytuł wydawn. zbior.: Pelpliński Graduał L13 : dzieło, badania, konserwacja / pod red. Juliusza Raczkowskiego i Moniki Jakubek-Raczkowskiej.
Opis wydawn.: Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2019
Opis fiz.: S. 9-10
Seria: Studia nad Skryptorium i Spuścizną Rękopiśmienną Średniowiecza ; 1
ISBN: 978-83-231-4206-5
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

6/78

Autor: Jakubek-Raczkowska Monika, Raczkowski Juliusz
Tytuł: Sztuka Państwa Zakonu Krzyżackiego w Prusach : próba definicji.
Tytuł równoległy: The art of the state of the Teutonic Order in Prussia : a definition attempt.
Tytuł wydawn. zbior.: Sapientia aedificavit sibi domum = Mądrość zbudowała sobie dom... = Wisdom has built her house... / red. Janusz Trupinda.
Opis wydawn.: Malbork : Muzeum Zamkowe, 2019
Opis fiz.: S. 176-218, il.
ISBN: 978-83-953200-3-3
Język: POL, ENG
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 5.000

7/78

Autor: Raczkowski Juliusz, Jakubek-Raczkowska Monika
Tytuł: Pelpliński Graduał L13 : dzieło, badania, konserwacja / pod red. Juliusza Raczkowskiego i Moniki Jakubek-Raczkowskiej.
Tytuł równoległy: The Pelplin Gradual L13 : artwork, research, conservation.
Opis wydawn.: Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2019
Opis fiz.: 302 s., il., tab., wykr.; streszcz. ang.
Seria: Studia nad Skryptorium i Spuścizną Rękopiśmienną Średniowiecza ; 1
ISBN: 978-83-231-4206-5
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 20.000

8/78

Autor: Jakubek-Raczkowska Monika, Raczkowski Juliusz, Oliński Piotr
Tytuł: Księga klasztorów ziemi chełmińskiej w średniowieczu. T. 1: Chełmno.
Opis wydawn.: Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : Towarzystwo Naukowe w Toruniu, 2019
Opis fiz.: 295 s., il.
ISBN: 978-83-231-4120-4
ISBN: 978-83-65127-39-6
Język: POL, ENG
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 100.000

9/78

Autor: Raczkowski Juliusz
Tytuł: Zamek krzyżacki w Toruniu XIII-XXI w. : studium historyczno-architektoniczne z katalogiem detalu architektonicznego ze zbiorów Muzeum Okręgowego w Toruniu. Toruń 2017.
Czasopismo: Ordines Mil., Vol. 24
Opis wydawn.: 2019
Opis fiz.: S. 402-412
Pełny tytuł czasop.: Ordines Militares
ISSN: 0867-2008 ; eISSN: 2391-7512
DOI: 10.12775/OM.2019.022
Język: ENG
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 5.000

10/78

Autor: Raczkowski Juliusz
Tytuł: Losy średniowiecznego wyposażenia kościoła toruńskich franciszkanów w czasach Reformacji.
Czasopismo: RIHA Journal, nr 0232
Opis wydawn.: 2019
Opis fiz.: S. 1-26, il.
Uwaga: Dokument elektroniczny
Pełny tytuł czasop.: Journal of the International Association of Research Institutes in the History of Art
; eISSN: 2190-3328
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 20.000

11/78

Autor: Raczkowski Juliusz
Tytuł: History of the medieval furnishings of the Franciscan Church in Toruń during the Reformation period.
Czasopismo: RIHA Journal, nr 0233
Opis wydawn.: 2019
Opis fiz.: S. 1-33, il.
Uwaga: Toż w j. pol.
Uwaga: Dokument elektroniczny
Pełny tytuł czasop.: Journal of the International Association of Research Institutes in the History of Art
; eISSN: 2190-3328
Język: ENG
Praca afiliowana przez UMK

12/78

Autor: Jakubek-Raczkowska Monika, Raczkowski Juliusz
Tytuł: Traktat św. Bonawentury Lignum vita a toruński podominikański krucyfiks na Drzewie Życia.
Tytuł równoległy: The St Bonaventure's Lignum vita treatise and the Dominican Tree-of-Life Crucifix in Toruń.
Tytuł wydawn. zbior.: Literatura a rzeźba = Literatur und Skulptur / red.: Joanna Godlewicz-Adamiec, Tomasz Szybisty ; współpr.: Bruno Arich-Gerz, Dominika Wyrzykiewicz.
Opis wydawn.: Kraków ; Warszawa : Imedius Agencja Reklamowa, 2018
Opis fiz.: S. 341-368, il.; streszcz. ang.
Seria: Literatura - Konteksty
ISBN: 978-83-952515-0-4
ISSN: 2543-9480
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 5.000

13/78

Autor: Raczkowski Juliusz
Tytuł: Słowo wstępne.
Tytuł wydawn. zbior.: Stare i nowe dziedzictwo Torunia, Bydgoszczy i regionu / pod red. Juliusza Raczkowskiego ; przy współpr. Moniki Jakubek-Raczkowskiej.
Opis wydawn.: Toruń : Wydział Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2018
Opis fiz.: S. 9-10
Seria: Studia i Materiały z Dziedzictwa Kulturowego Torunia i Regionu ; t. 2
ISBN: 978-83-943825-9-9
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

14/78

Autor: Raczkowski Juliusz, Jakubek-Raczkowska Monika
Tytuł: Stare i nowe dziedzictwo Torunia, Bydgoszczy i regionu / pod red. Juliusza Raczkowskiego ; przy współpr. Moniki Jakubek-Raczkowskiej.
Opis wydawn.: Toruń : Wydział Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2018
Opis fiz.: 374 s., il.; streszcz. ang.
Seria: Studia i Materiały z Dziedzictwa Kulturowego Torunia i Regionu ; t. 2
ISBN: 978-83-943825-9-9
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 20.000

15/78

Autor: Raczkowski Juliusz
Tytuł: Not only the Golden Gate? A newly discovered fragment from the decoration of the castle chapel portal in Althaus (Starogród) as a contribution to the identification of ceramic sculpture in the Teutonic Order's State in Prussia.
Czasopismo: Ordines Mil., Vol. 23
Opis wydawn.: 2018
Opis fiz.: S. 339-357, il., tab., wykr.
Pełny tytuł czasop.: Ordines Militares
ISSN: 0867-2008 ; eISSN: 2391-7512
DOI: 10.12775/OM.2018.012
Język: ENG
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 9.000

16/78

Autor: Raczkowski Juliusz
Tytuł: Najnowsze badania nad malarstwem ściennym w mieszczańskich przestrzeniach świeckich średniowiecznego Torunia.
Tytuł wydawn. zbior.: Claritas et consonantia : funkcje, formy i znaczenia w sztuce średniowiecza : księga poświęcona pamięci Kingi Szczepkowskiej-Naliwajek w dziesiątą rocznicę śmierci / [red. nauk. Monika Jakubek-Raczkowska, Juliusz Raczkowski].
Opis wydawn.: Toruń ; Warszawa : Wydział Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : Stowarzyszenie Historyków Sztuki. Oddział Warszawski, 2017
Opis fiz.: S. 513-529, il.; streszcz. ang.
ISBN: 978-83-943825-4-4
ISBN: 978-83-88341-99-1
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 20.000

17/78

Autor: Raczkowska Monika, Raczkowski Juliusz
Tytuł: Od redakcji.
Tytuł wydawn. zbior.: Claritas et consonantia : funkcje, formy i znaczenia w sztuce średniowiecza : księga poświęcona pamięci Kingi Szczepkowskiej-Naliwajek w dziesiątą rocznicę śmierci / [red. nauk. Monika Jakubek-Raczkowska, Juliusz Raczkowski].
Opis wydawn.: Toruń ; Warszawa : Wydział Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : Stowarzyszenie Historyków Sztuki. Oddział Warszawski, 2017
Opis fiz.: S. 13-14
ISBN: 978-83-943825-4-4
ISBN: 978-83-88341-99-1
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

18/78

Autor: Jakubek-Raczkowska Monika, Raczkowski Juliusz, Kowalski Tomasz
Tytuł: Średniowieczne malowidła ścienne w kamienicach mieszczańskich Starego i Nowego Miasta Torunia.
Tytuł równoległy: Medieval wall paintings in burghers houses of the Old and New Town of Toruń.
Opis wydawn.: Toruń : Towarzystwo Naukowe w Toruniu, 2017
Opis fiz.: 545 s., il.; streszcz. ang.
Uwaga: Tekst pol. i ang.
ISBN: 978-83-65127-27-3
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 100.000

19/78

Autor: Jakubek-Raczkowska Monika, Raczkowski Juliusz
Tytuł: Claritas et consonantia : funkcje, formy i znaczenia w sztuce średniowiecza : księga poświęcona pamięci Kingi Szczepkowskiej-Naliwajek w dziesiątą rocznicę śmierci / [red. nauk. Monika Jakubek-Raczkowska, Juliusz Raczkowski].
Opis wydawn.: Toruń ; Warszawa : Wydział Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : Stowarzyszenie Historyków Sztuki. Oddział Warszawski, 2017
Opis fiz.: 621 s., il.; streszcz. ang.
ISBN: 978-83-943825-4-4
ISBN: 978-83-88341-99-1
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 20.000

20/78

Autor: Jakubek-Raczkowska Monika, Raczkowski Juliusz
Tytuł: The organisation of liturgical space and its furnishing at the Franciscan Friars' in late Middle Ages illustrated by an example of the Blessed Virgin Mary's church in Toruń.
Czasopismo: Acta UNC Zabytkozn. Konserw., Z. 48
Opis wydawn.: 2017
Opis fiz.: S. 101-132, il.; streszcz. pol.
Pełny tytuł czasop.: Acta Universitatis Nicolai Copernici. Zabytkoznawstwo i Konserwatorstwo
ISSN: 0208-533X ; eISSN: 2392-1250
DOI: 10.12775/AUNC_ZiK.2017.006
Język: ENG
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 10.000

21/78

Autor: Raczkowski Juliusz
Tytuł: Malborski Zamek Wysoki : uwagi na temat książki Kazimierza Pospiesznego, Domus Malbork. Zamek krzyżacki w typie regularnym.
Czasopismo: Biul. Hist. Szt., R. 79 nr 1
Opis wydawn.: 2017
Opis fiz.: S. 159-175, il.
Uwaga: Artykuł recenzyjny
Pełny tytuł czasop.: Biuletyn Historii Sztuki
ISSN: 0006-3967
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 3.750

22/78

Autor: Raczkowski Juliusz
Tytuł: Budownictwo zamkowe na ziemi chełmińskiej (od XIII do XV wieku) / Bogusz Wasik. Toruń 2016.
Czasopismo: Ordines Mil., Vol. 22
Opis wydawn.: 2017
Opis fiz.: S. 321-326
Uwaga: RECENZJA
Pełny tytuł czasop.: Ordines Militares
ISSN: 0867-2008 ; eISSN: 2391-7512
DOI: 10.12775/OM.2017.015
Język: ENG
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 2.250

23/78

Autor: Raczkowski Juliusz
Tytuł: Medieval murals recently uncovered in the chamber above the gate of the castle of the chapter of the Diocese of Pomesania in Kwidzyn : preliminary analysis : iconography, style, dating and functional role of the chamber.
Czasopismo: Ordines Mil., Vol. 22
Opis wydawn.: 2017
Opis fiz.: S. 287-304
Pełny tytuł czasop.: Ordines Militares
ISSN: 0867-2008 ; eISSN: 2391-7512
DOI: 10.12775/OM.2017.017
Język: ENG
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 9.000

24/78

Autor: Jakubek-Raczkowska Monika, Raczkowski Juliusz
Tytuł: Średniowieczne malarstwo ścienne w kamienicach mieszczańskich Torunia : najnowsze odkrycia.
Czasopismo: Rocz. Tor., T. 44
Opis wydawn.: 2017
Opis fiz.: S. 163-189, il.
Pełny tytuł czasop.: Rocznik Toruński
ISSN: 0557-2177
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 5.000

25/78

Autor: Raczkowski Juliusz
Tytuł: Historyczne kamienice w Toruniu : gotyk / Zbigniew Nawrocki. Toruń 2016.
Czasopismo: Rocz. Tor., T. 44
Opis wydawn.: 2017
Opis fiz.: S. 249-254
Uwaga: RECENZJA
Pełny tytuł czasop.: Rocznik Toruński
ISSN: 0557-2177
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 1.250

26/78

Autor: Raczkowski Juliusz
Tytuł: Nowe uwagi o stylu i technice wykonania posągu Salomei Głogowskiej : na marginesie prac badawczych i konserwatorskich.
Czasopismo: Stud. Muz., Z. 22
Opis wydawn.: 2017
Opis fiz.: S. 20-35, il.; streszcz. ang.
Pełny tytuł czasop.: Studia Muzealne
ISBN: 978-83-64080-11-1
ISSN: 0137-5318
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 10.000

27/78

Autor: Raczkowski Juliusz
Tytuł: Średniowieczne retabulum ołtarza głównego u toruńskich franciszkanów : na marginesie prac badawczo-konserwatorskich przy tak zwanym Poliptyku Toruńskim.
Tytuł wydawn. zbior.: Imagines pictae : studia nad gotyckim malarstwem w Polsce / pod red. Wojciecha Walanusa i Marka Walczaka.
Opis wydawn.: Kraków : Wydawnictwo Towarzystwa Naukowego Societas Vistulana, 2016
Opis fiz.: S. 29-41, il.
Seria: Studia z Historii Sztuki Średniowiecznej Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Jagiellońskiego ; 4
ISBN: 978-83-65548-08-5
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 4.000

28/78

Autor: Raczkowski Juliusz, Franzen Wilfred
Tytuł: Zwei Flügeltafeln des so genannten Thorner Polyptychos.
Tytuł wydawn. zbior.: Kaiser Karl IV : 1316-2016 : Erste Bayerisch-Tschechische Landesausstellung : Ausstellungskatalog / hrsg. von Jiří Fajt und Marcus Hörsch.
Opis wydawn.: Praha : Národní Galerie, 2016
Opis fiz.: S. 522-523, il.
ISBN: 978-80-7035-613-5
Język: GER
Praca afiliowana przez UMK

29/78

Autor: Raczkowski Juliusz
Tytuł: Kościół zamkowy w Malborku versus paryska Sainte-Chapelle : kilka uwag o architekturze i wystroju.
Tytuł wydawn. zbior.: Kościół Najświętszej Marii Panny na Zamku Wysokim w Malborku : dzieje, wystrój, konserwacja / pod red. Janusza Hochleitnera i Mariusza Mierzwińskiego.
Opis wydawn.: Malbork : Muzeum Zamkowe, 2016
Opis fiz.: S. 79-94, il.; streszcz. ang.
ISBN: 978-83-60518-80-9
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 4.000

30/78

Autor: Raczkowski Juliusz
Tytuł: Poliptyk Toruński : studium zabytkoznawczo-konserwatorskie.
Opis wydawn.: Toruń : Wydział Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2016
Opis fiz.: 287 s., il.; streszcz. ang.
ISBN: 978-83-943825-0-6
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 20.000

31/78

Autor: Raczkowski Juliusz
Tytuł: Domus Malbork : zamek krzyżacki w typie regularnym [Domus Malbork. Castle of the Teutonic Order of a regular type] / Kazimierz Pospieszny. Toruń 2014.
Czasopismo: Ordines Mil., Vol. 21
Opis wydawn.: 2016
Opis fiz.: S. 240-248
Uwaga: RECENZJA
Pełny tytuł czasop.: Ordines Militares
ISSN: 0867-2008 ; eISSN: 2391-7512
DOI: 10.12775/OM.2016.015
Język: ENG
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 9.000

32/78

Autor: Raczkowski Juliusz
Tytuł: Badania architektoniczne w architekturze gotyckiej dawnego państwa zakonnego w Prusach : szanse i perspektywy badawcze na wybranych przykładach.
Tytuł wydawn. zbior.: Badania architektoniczne : historia i perspektywy rozwoju / pod red. Mariana Arszyńskiego [et al.].
Opis wydawn.: Toruń ; Pelplin : Wydział Sztuk Pięknych UMK : Wydawnictwo Bernardinum, 2015
Opis fiz.: S. 387-396, il.; streszcz. ang.
Uwaga: [Punktacja do dorobku indywidualnego: 4]
ISBN: 978-83-904719-7-6
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 3.000

33/78

Autor: Raczkowski Juliusz
Tytuł: Kolosalna rzeźba Madonny z Dzieciątkiem w kontekście programu ideowego kościoła malborskiego w czasach Lutera z Brunszwiku.
Tytuł wydawn. zbior.: Monumentalna figura Madonny na kościele NMP w Malborku : konteksty historyczne, artystyczne i konserwatorskie / red. Janusz Hochleitner.
Opis wydawn.: Malbork : Muzeum Zamkowe, 2015
Opis fiz.: S. 47-58, il.
ISBN: 978-83-60518-76-2
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 4.000

34/78

Autor: Raczkowski Juliusz
Tytuł: Kolos malborski : problematyka warsztatowa i styloznawcza.
Tytuł wydawn. zbior.: Monumentalna figura Madonny na kościele NMP w Malborku : konteksty historyczne, artystyczne i konserwatorskie / red. Janusz Hochleitner.
Opis wydawn.: Malbork : Muzeum Zamkowe, 2015
Opis fiz.: S. 83-93, il.
ISBN: 978-83-60518-76-2
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 4.000

35/78

Autor: Jakubek-Raczkowska Monika, Raczkowski Juliusz
Tytuł: Dwie podominikańskie figury gotyckie w kościele pw. św. Jakuba w Toruniu i ich wota : przyczynek do badań nad trwałością funkcji obrazów religijnych po kasatach klasztornych.
Tytuł wydawn. zbior.: Źródła i materiały do badań nad kasatami klasztorów z obszaru Pomorza Nadwiślańskiego i ziemi chełmińskiej (XIX i XX w.) / red. Piotr Oliński i Waldemar Rozynkowski.
Opis wydawn.: Wrocław : Wrocławskie Towarzystwo Miłośników Historii : Polskie Towarzystwo Historyczne. Oddział, 2015
Opis fiz.: S. 167-194, il.; streszcz. ang.
Seria: Dziedzictwo Kulturowe po Skasowanych Klasztorach ; 1
ISBN: 978-83-87843-27-4
ISSN: 2300-7885
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 4.000

36/78

Autor: Jakubek-Raczkowska Monika, Raczkowski Juliusz
Tytuł: Medykancki dialog z wiernymi w sztuce wielkich miast państwa zakonnego w Prusach na przykładzie klasztorów ziemi chełmińskiej w XIV i XV wieku.
Tytuł wydawn. zbior.: Katedra, ratusz, dwór : wielkie miasta a władza świecka i kościelna w kulturze średniowiecznej Europy : materiały XXXIII Seminarium Mediewistycznego im. Alicji Karłowskiej-Kamzowej, 29 listopada - 1 grudnia 2012 w Poznaniu / pod red. Jacka Kowalskiego i Tomasza Ratajczaka.
Opis wydawn.: Poznań : Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, 2014
Opis fiz.: S. 371-399, il.
Seria: Prace Komisji Historii Sztuki / Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk ; t. 40
ISBN: 978-83-7654-360-4
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 4.000

37/78

Autor: Jakubek-Raczkowska Monika, Raczkowski Juliusz
Tytuł: Dominikanie : obraz i kult : średniowieczne elementy wystroju kościoła św. Mikołaja w Toruniu.
Tytuł wydawn. zbior.: Klasztor dominikański w Toruniu w 750. rocznicę fundacji / pod red. Piotra Olińskiego, Waldemara Rozynkowskiego, Juliusza Raczkowskiego.
Opis wydawn.: Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2013
Opis fiz.: S. 79-116, il.
ISBN: 978-83-231-3155-7
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 4.000

38/78

Autor: Raczkowski Juliusz
Tytuł: Siedziba zwierzchnika a kościół parafialny : dwie realizacje artystyczne w XIV-wiecznej Brodnicy.
Tytuł wydawn. zbior.: Między panem a plebanem : wieś, miasto, władza świecka i duchowna w kulturze średniowiecznej Europy : materiały Seminariów Mediewistycznych PTPN im. Alicji Karłowskiej-Kamzowej z lat 2009-2011 / pod red. Jacka Kowalskiego i Tomasza Ratajczaka.
Opis wydawn.: Poznań : Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, 2013
Opis fiz.: S. 403-427, il.
Seria: Prace Komisji Historii Sztuki / Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk ; t. 39
ISBN: 978-83-7654-238-6
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 4.000

39/78

Autor: Raczkowski Juliusz
Tytuł: Cykl przedstawień apostołów w kościele wiejskim w Mariance jako przykład patronatu krzyżackiego na pruskiej prowincji.
Tytuł wydawn. zbior.: Między panem a plebanem : wieś, miasto, władza świecka i duchowna w kulturze średniowiecznej Europy : materiały Seminariów Mediewistycznych PTPN im. Alicji Karłowskiej-Kamzowej z lat 2009-2011 / pod red. Jacka Kowalskiego i Tomasza Ratajczaka.
Opis wydawn.: Poznań : Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, 2013
Opis fiz.: S. 219-239, il.
Seria: Prace Komisji Historii Sztuki / Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk ; t. 39
ISBN: 978-83-7654-238-6
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 4.000

40/78

Autor: Raczkowski Juliusz
Tytuł: Monumentalne zespoły Kolegium Apostolskiego na terenie dawnego państwa zakonnego w Prusach.
Opis wydawn.: Pelplin : Wydawnictwo Bernardinum, 2013
Opis fiz.: 492 s., il., streszcz. niem.
ISBN: 978-83-7823-458-6
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 20.000

41/78

Autor: Raczkowski Juliusz, Jakubek-Raczkowska Monika
Tytuł: Gotyckie rzeźby z kościoła w Świerczynkach : przyczynek do badań nad średniowiecznym dziedzictwem Torunia.
Tytuł wydawn. zbior.: Stare i nowe dziedzictwo Torunia / red. nauk. Juliusz Raczkowski.
Opis wydawn.: Toruń : Wydział Sztuk Pięknych UMK, 2013
Opis fiz.: S. 108-125, il.; streszcz. ang.
Seria: Studia i Materiały z Dziedzictwa Kulturowego Torunia i Regionu ; t. 1
Uwaga: [Punktacja do dorobku indywidualnego: 4]
ISBN: 978-83-904719-0-7
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 3.000

42/78

Autor: Oliński Piotr, Rozynkowski Waldemar, Raczkowski Juliusz
Tytuł: Klasztor dominikański w Toruniu w 750. rocznicę fundacji / pod red. Piotra Olińskiego, Waldemara Rozynkowskiego, Juliusza Raczkowskiego.
Opis wydawn.: Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2013
Opis fiz.: 179 s., il.
ISBN: 978-83-231-3155-7
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 4.000

43/78

Autor: Raczkowski Juliusz
Tytuł: Stare i nowe dziedzictwo Torunia / red. nauk. Juliusz Raczkowski.
Opis wydawn.: Toruń : Wydział Sztuk Pięknych UMK, 2013
Opis fiz.: 280 s., [36] k. tabl. kolor., il.
Seria: Studia i Materiały z Dziedzictwa Kulturowego Torunia i Regionu ; t. 1
ISBN: 978-83-904719-0-7
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 4.000

44/78

Autor: Raczkowski Juliusz
Tytuł: Wprowadzenie do problematyki polichromii rzeźb i detali architektonicznych z tzw. sztucznego kamienia w sztuce Państwa Zakonnego w Prusach.
Czasopismo: Acta UNC Zabytkozn. Konserw., Z. 44
Opis wydawn.: 2013
Opis fiz.: S. 41-55, il.; streszcz. ang.
Pełny tytuł czasop.: Acta Universitatis Nicolai Copernici. Zabytkoznawstwo i Konserwatorstwo
ISSN: 0208-533X ; eISSN: 2392-1250
DOI: 10.12775/AUNC_ZiK.2013.002
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 10.000

45/78

Autor: Jakubek-Raczkowska Monika, Raczkowski Juliusz, Budzowski Krzysztof
Tytuł: Toruń : discover the city of Nicolaus Copernicus.
Opis wydawn.: Toruń : Studio "VEGA", 2012
Opis fiz.: [96] s., il.
ISBN: 978-83-932804-0-7
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

46/78

Autor: Raczkowski Juliusz
Tytuł: Dawny "ołtarz ambonowy" w kościele p.w. Matki Boskiej Różańcowej w Boguszynach w kontekście ostatnich prac konserwatorskich.
Czasopismo: Acta UNC Zabytkozn. Konserw., Z. 42
Opis wydawn.: 2011
Opis fiz.: S. 527-546, il.; streszcz. ang.
Pełny tytuł czasop.: Acta Universitatis Nicolai Copernici. Zabytkoznawstwo i Konserwatorstwo
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 10.000

47/78

Autor: Raczkowski Juliusz
Tytuł: Malowidła ścienne w kościele w Okoninie, 4. ćw. XIV w.
Tytuł wydawn. zbior.: Fundacje artystyczne na terenie państwa krzyżackiego w Prusach : katalog wystawy w Muzeum Zamkowym w Malborku, 25 czerwca - 12 września 2010 roku. T. 1 / red. nauk. Barbara Pospieszna.
Opis wydawn.: Malbork : Muzeum Zamkowe, 2010
Opis fiz.: S. 81-82, il. kolor.
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

48/78

Autor: Raczkowski Juliusz
Tytuł: Malowidła ścienne w kościele w Mariance, 2 ćw. XV w.
Tytuł wydawn. zbior.: Fundacje artystyczne na terenie państwa krzyżackiego w Prusach : katalog wystawy w Muzeum Zamkowym w Malborku, 25 czerwca - 12 września 2010 roku. T. 1 / red. nauk. Barbara Pospieszna.
Opis wydawn.: Malbork : Muzeum Zamkowe, 2010
Opis fiz.: S. 86-87, il. kolor.
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

49/78

Autor: Raczkowski Juliusz
Tytuł: Relikwiarz hermowy św. Klary z kościoła świętych Janów w Toruniu, k. XIV w., skrzynka relikwiarzowa ok. 1620.
Tytuł wydawn. zbior.: Fundacje artystyczne na terenie państwa krzyżackiego w Prusach : katalog wystawy w Muzeum Zamkowym w Malborku, 25 czerwca - 12 września 2010 roku. T. 1 / red. nauk. Barbara Pospieszna.
Opis wydawn.: Malbork : Muzeum Zamkowe, 2010
Opis fiz.: S. 274, il. kolor.
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

50/78

Autor: Raczkowski Juliusz
Tytuł: Malowidła ścienne w katedrze w Kwidzynie, 4 ćw. XIV w.
Tytuł wydawn. zbior.: Fundacje artystyczne na terenie państwa krzyżackiego w Prusach : katalog wystawy w Muzeum Zamkowym w Malborku, 25 czerwca - 12 września 2010 roku. T. 1 / red. nauk. Barbara Pospieszna.
Opis wydawn.: Malbork : Muzeum Zamkowe, 2010
Opis fiz.: S. 167, il. kolor.
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

51/78

Autor: Raczkowski Juliusz
Tytuł: Krucyfiks, 2. poł. XV w. (?).
Tytuł wydawn. zbior.: Fundacje artystyczne na terenie państwa krzyżackiego w Prusach : katalog wystawy w Muzeum Zamkowym w Malborku, 25 czerwca - 12 września 2010 roku. T. 1 / red. nauk. Barbara Pospieszna.
Opis wydawn.: Malbork : Muzeum Zamkowe, 2010
Opis fiz.: S. 348-349, il. kolor.
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

52/78

Autor: Raczkowski Juliusz
Tytuł: "Czarny krucyfiks" z kościoła św. Mikołaja w Toruniu, ok. 1400.
Tytuł wydawn. zbior.: Fundacje artystyczne na terenie państwa krzyżackiego w Prusach : katalog wystawy w Muzeum Zamkowym w Malborku, 25 czerwca - 12 września 2010 roku. T. 1 / red. nauk. Barbara Pospieszna.
Opis wydawn.: Malbork : Muzeum Zamkowe, 2010
Opis fiz.: S. 182, il. kolor.
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

53/78

Autor: Raczkowski Juliusz
Tytuł: "Ukrzyżowanie na drzewie życia" z kościoła św. Mikołaja w Toruniu, 4 ćw. XIV w.
Tytuł wydawn. zbior.: Fundacje artystyczne na terenie państwa krzyżackiego w Prusach : katalog wystawy w Muzeum Zamkowym w Malborku, 25 czerwca - 12 września 2010 roku. T. 1 / red. nauk. Barbara Pospieszna.
Opis wydawn.: Malbork : Muzeum Zamkowe, 2010
Opis fiz.: S. 180-181, il. kolor.
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

54/78

Autor: Raczkowski Juliusz
Tytuł: Najnowsze odkrycia w zakresie gotyckiego malarstwa ściennego w Prusach i ich znaczenie dla badań nad sztuką regionu.
Tytuł wydawn. zbior.: Homo creator et receptor artium : księga pamiątkowa księdzu profesorowi Stanisławowi Kobielusowi ofiarowana / pod red. Małgorzaty Wrześniak.
Opis wydawn.: Warszawa : Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 2010
Opis fiz.: S. 89-103, 17 il.
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 3.000

55/78

Autor: Pilecka Elżbieta, Raczkowski Juliusz
Tytuł: Wobec zabytku... : tradycje i perspektywy postaw : studia dedykowane pamięci prof. Jerzego Remera / [red. nauk. Elżbieta Pilecka, Juliusz Raczkowski]
Opis wydawn.: Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2010
Opis fiz.: 339 s., il.
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 3.000

56/78

Autor: Raczkowska Monika, Raczkowski Juliusz
Tytuł: Średniowieczny wystrój zespołu Wielkiego Refektarza
Tytuł wydawn. zbior.: Wielki Refektarz na Zamku Średnim w Malborku : dzieje, wystrój, konserwacja / red. Janusz Trupinda
Opis wydawn.: Malbork : Muzeum Zamkowe, 2010
Opis fiz.: S. 41-80, 36 il.
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 3.000

57/78

Autor: Raczkowski Juliusz
Tytuł: Die Marien-Aussage der Chorausstattung des Doms zu Königsberg/Pr. vor dem Hintergrund der Ideologie des Deutschen Ordens in Preussen.
Tytuł wydawn. zbior.: Terra sanctae Mariae : mittelalterliche Bildwerke der Marienverehrung im Deutschordensland Preussen / hrsg. von Gerhard Eimer [et al.].
Opis wydawn.: Bonn : Kulturstiftung der Deutschen Vertriebenen, 2009
Opis fiz.: S. 119-134, il.
Seria: Kunsthistorische Arbeiten der Kulturstiftung der Deutschen Vertriebenen ; Bd. 7
Język: GER
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 3.000

58/78

Autor: Raczkowski Juliusz
Tytuł: Treści ideowe średniowiecznych zespołów Kolegium Apostolskiego w Prusach Krzyżackich.
Tytuł wydawn. zbior.: Visibilia et invisibilia w sztuce średniowiecza : księga poświęcona pamięci profesor Kingi Szczepkowskiej-Naliwajek / [red.: Artur Badach, Monika Janiszewska, Monika Tarkowska].
Opis wydawn.: Warszawa : Stowarzyszenie Historyków Sztuki - Oddział Warszawski, 2009
Opis fiz.: S. 141-157, il.
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 3.000

59/78

Autor: Raczkowski Juliusz
Tytuł: Technika wykonania XIV-wiecznego zespołu rzeźbiarskiego w kościele NMP na Zamku Wysokim w Malborku i jej artystyczne konsekwencje.
Czasopismo: Acta UWr. Hist. Szt., Z. 29
Opis wydawn.: 2009
Opis fiz.: S. 117-130, il.; streszcz. ang.
Uwaga: Tyt. tomu: Materiał rzeźby : między techniką semantyką = Material of sculpture : between technique and semantics / red. Aleksandra Lipińska.
Pełny tytuł czasop.: Acta Universitatis Wratislaviensis. Historia Sztuki
Język: POL

60/78

Autor: Raczkowski Juliusz
Tytuł: Malowidła ścienne w kościele p.w. św. Piotra i Pawła w Mariance : zarys problematyki badawczej.
Czasopismo: Aktual. Probl. Konserw. Gdań., Z. 5
Opis wydawn.: 2009
Opis fiz.: S. 112-118, il.; streszcz. ang.
Uwaga: Tyt. tomu: Malowidła kościoła gotyckiego w Mariance : stan dzisiejszy, perspektywy = Frescoes and wall paintings in the ghotic church in Marianka : the present condition and future perspectives / red. całości: Romana Cielątkowska.
Pełny tytuł czasop.: Aktualne Problemy Konserwatorskie Gdańska
Język: POL

61/78

Autor: Raczkowski Juliusz
Tytuł: Stan badań nad średniowiecznymi rzeźbiarskimi Kolegiami Apostolskimi w Prusach.
Tytuł wydawn. zbior.: Album amicorum : między Wilnem a Toruniem : księga pamiątkowa dedykowana profesorowi Józefowi Poklewskiemu / [kom. red. Elżbieta Basiul et al.].
Opis wydawn.: Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2008
Opis fiz.: S. 277-292, il.
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 3.000

62/78

Autor: Basiul Elżbieta, Birecki Piotr, Wawrzak Małgorzata, Raczkowski Juliusz
Tytuł: Album Amicorum : między Wilnem a Toruniem : księga pamiątkowa dedykowana profesorowi Józefowi Poklewskiemu / [kom. red. Elżbieta Basiul, Piotr Birecki, Małgorzata Wawrzak, Juliusz Raczkowski].
Opis wydawn.: Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2008
Opis fiz.: 407 s., il.
Język: POL
Punktacja: 3.000

63/78

Autor: Jakubek-Raczkowska Monika
Tytuł: Plastyka średniowieczna od XIII do XVI wieku : katalog wystawy stałej / [koncepcja i tekst katalogu] Monika Jakubek-Raczkowska ; [fot. Juliusz Raczkowski]
Opis wydawn.: Gdańsk : Muzeum Narodowe, 2007
Opis fiz.: 166, [2] s., il. kolor.
Uwaga: [Punktacja tylko do dorobku M. Jakubek-Raczkowska]
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 20.000

64/78

Autor: Raczkowski Juliusz
Tytuł: Herma relikwiarzowa św. Barbary.
Tytuł wydawn. zbior.: Imagines potestatis : insygnia i znaki władzy w Królestwie Polskim i Zakonie Niemieckim : katalog wystawy w Muzeum Zamkowym w Malborku 8 czerwca - 30 września 2007 roku / red. Janusz Trupinda.
Opis wydawn.: Malbork ; [Bydgoszcz] : Muzeum Zamkowe : Bydgoski Dom Wydawniczy Margrafsen, 2007
Opis fiz.: S. 450-451, il.
Język: POL

65/78

Autor: Raczkowski Juliusz
Tytuł: Późnogotyckie malowidła w górnym chórze katedry kwidzyńskiej.
Czasopismo: Stud. Zamkowe, T. 2
Opis wydawn.: 2006
Opis fiz.: S. 185-204, il.; streszcz. ang.
Pełny tytuł czasop.: Studia Zamkowe
Język: POL

66/78

Autor: Jakubek-Raczkowska Monika, Raczkowski Juliusz
Tytuł: Gotycka figura Chrystusa w Grobie i jej miejsce w przestrzeni liturgicznej kościoła franciszkanów w Toruniu.
Tytuł wydawn. zbior.: Dzieje i skarby kościoła Mariackiego w Toruniu : materiały z konferencji przygotowanej przez Toruński Oddział SHS przy współpracy Instytutu Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa UMK (Toruń, 14-16 IV 2005 roku) / red. Katarzyna Kluczwajd.
Opis wydawn.: Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa "Dom Organizatora", 2005
Opis fiz.: S. 181-202, 11 il.
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

67/78

Autor: Raczkowski Juliusz
Tytuł: Twz. czarny krucyfiks z kościoła św. Jakuba w Toruniu : przyczynek do badań nad rzeźbą gotycką w Toruniu.
Tytuł wydawn. zbior.: Teka Komisji Historii Sztuki. T. 10: Materiały sesji naukowej poświęconej pamięci profesora Gwidona Chmarzyńskiego w trzydziestą rocznicę śmierci, Toruń, 12-14 grudnia 2003 roku / pod red. Józefa Poklewskiego.
Opis wydawn.: Toruń : Towarzystwo Naukowe w Toruniu, 2005
Opis fiz.: S. 119-127, il. s. 39-44
Seria: Prace Wydziału Filologiczno-Filozoficznego / Towarzystwo Naukowe w Toruniu
Uwaga: [Punktacja do dorobku indywidualnego: 6]
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

68/78

Autor: Jakubek-Raczkowska Monika, Raczkowski Juliusz
Tytuł: Witraż w Toruniu : od średniowiecza do współczesności.
Tytuł równoległy: Die Glasmalerei in Thorn : seit dem Mittelalter bis zur Gegenwart.
Tytuł wydawn. zbior.: Witraż w Toruniu : dawny i dzisiejszy = Glasmalerei in Thorn : gestern und heute / [red. Kazimierz Rochecki].
Opis wydawn.: Toruń : Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, [2005]
Opis fiz.: S. 2-9, il.
Uwaga: Tekst równol. pol. i niem.
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

69/78

Autor: Budzowski Krzysztof, Jakubek-Raczkowska Monika, Raczkowski Juliusz
Tytuł: Gotyk w Toruniu / [fot. Krzysztof Budzowski ; teksty Monika Jakubek-Raczkowska, Juliusz Raczkowski].
Opis wydawn.: Toruń : Toruńska Oficyna Wydawnicza, 2004
Opis fiz.: 102, [2] s., il.
ISBN: 83-917354-4-3
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

70/78

Autor: Budzowski Krzysztof, Jakubek-Raczkowska Monika, Raczkowski Juliusz
Tytuł: Gotyk w Gdańsku / [fot. Krzysztof Budzowski ; teksty Monika Jakubek-Raczkowska, Juliusz Raczkowski].
Opis wydawn.: Toruń : Toruńska Oficyna Wydawnicza, [2004]
Opis fiz.: 96 s., il.
ISBN: 83-917354-5-1
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

71/78

Autor: Jakubek-Raczkowska Monika, Raczkowski Juliusz
Tytuł: Skarby toruńskiej katedry Świętych Janów.
Czasopismo: Ilustrator, nr 2
Opis wydawn.: 2004
Opis fiz.: S. 12, il.
Pełny tytuł czasop.: Ilustrator : miesięcznik kulturalno-informacyjny
ISSN: 1732-9101
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

72/78

Autor: Raczkowski Juliusz
Tytuł: Mistrz Toruńskich Ukrzyżowań (Der Meister der Thorner Kreuzigungen).
Czasopismo: Ilustrator, nr 3/4
Opis wydawn.: 2004
Opis fiz.: S. 11, il.
Pełny tytuł czasop.: Ilustrator : miesięcznik kulturalno-informacyjny
ISSN: 1732-9101
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

73/78

Autor: Raczkowski Juliusz
Tytuł: Ołtarz Franciszkanów.
Czasopismo: Ilustrator, nr 6
Opis wydawn.: 2004
Opis fiz.: S. 15, il.
Pełny tytuł czasop.: Ilustrator : miesięcznik kulturalno-informacyjny
ISSN: 1732-9101
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

74/78

Autor: Raczkowski Juliusz
Tytuł: Tak zwany krzyż sądowy z ratusza toruńskiego na tle wyposażenia sal sądowych w średniowieczu.
Czasopismo: Rocz. Tor., T. 31
Opis wydawn.: 2004
Opis fiz.: S. 27-63, streszcz, ang., niem.
Pełny tytuł czasop.: Rocznik Toruński
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

75/78

Autor: Raczkowski Juliusz, Budzowski Krzysztof, Jakubek-Raczkowska Monika
Tytuł: Sztuka gotycka w Toruniu / [teksty Monika Jakubek-Raczkowska, Juliusz Raczkowski ; fot. Krzysztof Budzowski].
Opis wydawn.: Toruń : Toruńska Oficyna Wydawnicza, 2003
Opis fiz.: 111, [1] s., il.
ISBN: 83-917354-0-0
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

76/78

Autor: Raczkowski Juliusz
Tytuł: Dawny krucyfiks tęczowy z kościoła świętojańskiego.
Tytuł wydawn. zbior.: Dzieje i skarby kościoła świętojańskiego w Toruniu : materiały z konferencji przygot. przez Toruński Oddział Stowarzyszenia Historyków Sztuki w X rocznicę ustanowienia Diecezji Toruńskiej pod patronatem Biskupa Toruńskiego oraz Prezydenta Miasta Torunia, (22-23 marca 2002) / red. nauk. Katarzyna Kluczwajd, Michał Woźniak.
Opis wydawn.: Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa "Dom Organizatora", 2002
Opis fiz.: S. 257-272, il.
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

77/78

Autor: Raczkowski Juliusz, Zdanowicz Łukasz, Jakubek-Raczkowska Monika
Tytuł: Gotik im Ordensland : [Architektur, Sculptur und Malerei] / [Red. und Texten Juliusz Raczkowski ; Fot. Krzysztof Budzowski ; Übers. Łukasz Zdanowicz, Monika Jakubek-Raczkowska].
Opis wydawn.: Toruń : Toruńska Oficyna Wydawnicza, 2002
Opis fiz.: 127 s.
ISBN: 83-917354-1-9
Język: GER
Praca afiliowana przez UMK

78/78

Autor: Raczkowski Juliusz
Tytuł: Problematyka konserwatorska malowideł w chórze katedry w Kwidzynie w kontekście historycznym oraz w świetle najnowszych odkryć.
Tytuł wydawn. zbior.: Materiały III Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Studentów Konserwacji Zabytków, Toruń, 22-24 lutego 2001 r. = Proceedings of the 3nd Polish Students Conference on Historical Monuments Consevation, Toruń, 22-24 February 2001 / pod red. Tomasza Korzeniowskiego.
Opis wydawn.: Toruń : Koło Naukowe Studentów Konserwacji Dzieł Sztuki UMK, 2001
Opis fiz.: S. 151-164, il.
Seria: Studenci o Konserwacji ; 3
ISBN: 83-912696-2-0
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK