ul. Sienkiewicza 30/32, 87-100 Toruń
tel.: (+48) 56-611-38-10

Pracownicy Wydziału

dr hab. Elżbieta Szmit-Naud, prof. UMK

Lista publikacji wygenerowana na podstawie informacji z Biblioteki Uniwersyteckiej UMK w oparciu o bazę danych Expertus

1/47

Autor: Rogal Robert, Szmit-Naud Elżbieta
Tytuł: La formation en conservation et restauration du patrimoine à l'université de Torun en Pologne.
Czasopismo: Patrimoines, No. 14
Opis wydawn.: 2018-2019 [2019]
Opis fiz.: S. 92-95, il.
Pełny tytuł czasop.: Patrimoines
ISSN: 1778-9982
Język: FRE
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 5.000

2/47

Autor: Szmit-Naud Elżbieta
Tytuł: Technologia i technika wykonania dziewiętnastowiecznych dekoracji teatralnych na przykładzie obiektów ze zbiorów Fredrikshalds Teater w Halden : przyczynek do badań zbiorów.
Tytuł równoległy: Technology and technique of the nineteenth century theater decorations by the example of the Fredrikshalds Theater in Halden : a contribution to the study of the collection.
Czasopismo: Acta UNC Zabytkozn. Konserw., Z. 49
Opis wydawn.: 2018
Opis fiz.: S. 261-288, il.; streszcz. ang.
Pełny tytuł czasop.: Acta Universitatis Nicolai Copernici. Zabytkoznawstwo i Konserwatorstwo
ISSN: 0208-533X ; eISSN: 2392-1250
DOI: 10.12775/AUNC_ZiK.2018.009
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 10.000

3/47

Autor: Kęsy Monika, Szmit-Naud Elżbieta, Olszewska-Świetlik Justyna
Tytuł: Próba określenia kierunku zmian kolorystyki warstw malarskich obrazu Ukrzyżowanie Pietera Coecke'a van Aelst (1502-1550) z Muzeum Narodowego w Warszawie.
Tytuł równoległy: An attempt to determine the direction of changes in the color of paint layers of the Crucifixion by Pieter Coecke van Aelst (1502-1550) from National Museum in Warsaw.
Czasopismo: Acta UNC Zabytkozn. Konserw., Z. 49
Opis wydawn.: 2018
Opis fiz.: S. 195-230, il., tab., wykr.; streszcz. ang.
Pełny tytuł czasop.: Acta Universitatis Nicolai Copernici. Zabytkoznawstwo i Konserwatorstwo
ISSN: 0208-533X ; eISSN: 2392-1250
DOI: 10.12775/AUNC_ZiK.2018.007
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 10.000

4/47

Autor: Szmit-Naud Elżbieta
Tytuł: Tajniki iluzji : technika wykonania i budowa XVIII wiecznych "wystaw" scenicznych, źródła i badania.
Tytuł wydawn. zbior.: Analiza chemiczna w ochronie zabytków : XVII konferencja, 7-8 grudnia 2017, Warszawa.
Opis wydawn.: Warszawa : Wydział Chemii Uniwersytetu Warszawskiego, 2017
Opis fiz.: S. 24
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

5/47

Autor: Szmit-Naud Elżbieta
Tytuł: Mieszaniny z błękitem pruskim : zagadnienia trwałości barwy zielonych i błękitnozielonych warstw malarskich w malarstwie i konserwacji.
Czasopismo: Acta UNC Zabytkozn. Konserw., Z. 47
Opis wydawn.: 2016
Opis fiz.: S. 299-332, il., tab., wykr.; streszcz. ang.
Pełny tytuł czasop.: Acta Universitatis Nicolai Copernici. Zabytkoznawstwo i Konserwatorstwo
ISSN: 0208-533X ; eISSN: 2392-1250
DOI: 10.12775/AUNC_ZiK.2016.011
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 10.000

6/47

Autor: Szmit-Naud Elżbieta
Tytuł: Konserwacja zapobiegawcza : ewaluacje warunków i zagrożeń trwania zbiorów, prezentacja metody na przykładzie kolekcji malarskich dekoracji teatralnych.
Czasopismo: Biul. Inf. Konserw. Dzieł Szt., Vol. 21 no. 1
Opis wydawn.: 2016
Opis fiz.: S. 130-, il.; streszcz. ang.
Pełny tytuł czasop.: Biuletyn Informacyjny Konserwatorów Dzieł Sztuki
ISSN: 1234-5210 ; eISSN: 1689-3557
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 10.000

7/47

Autor: Szmit-Naud Elżbieta
Tytuł: Składniki malarskiej palety w iluzjonistycznych dekoracjach teatralnych : przykłady z europejskich kolekcji XVIII -XX w. w świetle badań instrumentalnych.
Tytuł wydawn. zbior.: Analiza chemiczna w ochronie zabytków : XV konferencja, 3-4 grudnia 2015, Warszawa.
Opis wydawn.: Warszawa : Wydział Chemii Uniwersytetu Warszawskiego, 2015
Opis fiz.: S. 18-20, il.
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

8/47

Autor: Szmit-Naud Elżbieta
Tytuł: Pigmenty na palecie konserwatora : przykłady mieszanin niestabilnych.
Tytuł wydawn. zbior.: Analiza chemiczna w ochronie zabytków : XV konferencja, 3-4 grudnia 2015, Warszawa.
Opis wydawn.: Warszawa : Wydział Chemii Uniwersytetu Warszawskiego, 2015
Opis fiz.: S. 38
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

9/47

Autor: Szmit-Naud Elżbieta
Tytuł: Changes in colour of some pigment mixtures used in restoration of paintings.
Tytuł wydawn. zbior.: Colours 2015 : Bridging science with art, 24-26 September 2015, Évora, Portugal / [ed. Milene Gil].
Opis wydawn.: [Évora : Évora University], 2015
Opis fiz.: S. 51
Język: ENG
Praca afiliowana przez UMK

10/47

Autor: Szmit-Naud Elżbieta
Tytuł: Zagadnienia konserwacji i restauracji iluzjonistycznych dekoracji teatralnych jako malarstwa wielkoformatowego szczególnego typu : ewolucja postaw i metod.
Czasopismo: Acta UNC Zabytkozn. Konserw., Z. 46
Opis wydawn.: 2015
Opis fiz.: S. 379-419, il.; streszcz. ang.
Pełny tytuł czasop.: Acta Universitatis Nicolai Copernici. Zabytkoznawstwo i Konserwatorstwo
ISSN: 0208-533X ; eISSN: 2392-1250
DOI: 10.12775/AUNC_ZiK.2015.015
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 10.000

11/47

Autor: Szmit-Naud Elżbieta
Tytuł: Audyt konserwatorski, czyli ewaluacja zagrożeń trwania zbiorów i poszukiwanie rozwiązań.
Tytuł wydawn. zbior.: Ochrona zbiorów muzealnych, archiwalnych i bibliotecznych : problemy i zagrożenia związane z przechowywaniem kolekcji i obiektów zabytkowych : konferencja / [red. merytoryczna Ewa Potrzebnicka].
Opis wydawn.: Warszawa : Wydawnictwo Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, 2014
Opis fiz.: S. 33-34
ISBN: 978-83-64203-32-9
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

12/47

Autor: Szmit-Naud Elżbieta
Tytuł: Działania z obszaru konserwacji zapobiegawczej : audyt konserwatorski - metoda i przykłady.
Czasopismo: Acta UNC Zabytkozn. Konserw., Z. 45
Opis wydawn.: 2014
Opis fiz.: S. 311-333, tab., wykr.; streszcz. ang.
Pełny tytuł czasop.: Acta Universitatis Nicolai Copernici. Zabytkoznawstwo i Konserwatorstwo
ISSN: 0208-533X ; eISSN: 2392-1250
DOI: 10.12775/AUNC_ZiK.2014.012
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 10.000

13/47

Autor: Kaszewska Ewa A., Sylwestrzak Marcin, Marczak Jan, Skrzeczanowski Wojciech, Iwanicka Magdalena, Szmit-Naud Elżbieta, Anglos Demetrios, Targowski Piotr
Tytuł: Depth-resolved multilayer pigment identification in paintings : combined use of laser-induced breakdown spectroscopy (LIBS) and optical coherence tomography (OCT).
Czasopismo: Appl. Spectrosc., Vol. 67 no. 8
Opis wydawn.: 2013
Opis fiz.: S. 960-972, il., wykr.
Pełny tytuł czasop.: Applied Spectroscopy
ISSN: 0003-7028 ; eISSN: 1943-3530
DOI: 10.1366/12-06703
Język: ENG
Praca afiliowana przez UMK
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 2.014
Punktacja: 30.000

14/47

Autor: Szmit-Naud Elżbieta, Rouba Bogumiła J., Arszyńska Joanna
Tytuł: Wokół zagadnień estetyki zabytku po konserwacji i restauracji / pod red. Elżbiety Szmit-Naud, Bogumiły J. Rouby, Joanny Arszyńskiej.
Opis wydawn.: Warszawa ; Toruń : Narodowy Instytut Dziedzictwa : Stowarzyszenie Przyjaciół Zakładu Konserwacji Malarstwa i Rzeźby Polichromowanej Toruńskiej Szkoły Konserwacji, 2012
Opis fiz.: 635 s., il.; streszcz. ang.
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 4.000

15/47

Autor: Szmit-Naud Elżbieta
Tytuł: Badania konserwatorskie, badania budowy technicznej oraz techniki wykonania obrazu Cypriana Kamila Norwida Jutrznia z Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu.
Tytuł wydawn. zbior.: XXXVIII Konkurs Dzieło Roku 2011 : Salon Wiosenny 2012, Galeria Sztuki Wozownia w Toruniu / [red. katalogu: Jerzy Brzuskiewicz].
Opis wydawn.: Toruń : ART Związek Polskich Artystów Plastyków. Okręg Toruński, 2012
Opis fiz.: S. 24, 2 il.
Uwaga: Wyróżnienie Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
ISBN: 978-83-88735-32-5
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

16/47

Autor: Szmit-Naud Elżbieta
Tytuł: Obraz olejny Jutrznia Cypriana Kamila Norwida : zagadnienia badawcze i konserwatorskie.
Czasopismo: Acta UNC Zabytkozn. Konserw., Z. 43
Opis wydawn.: 2012
Opis fiz.: S. 129-[166], streszcz. ang.
Pełny tytuł czasop.: Acta Universitatis Nicolai Copernici. Zabytkoznawstwo i Konserwatorstwo
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 10.000

17/47

Autor: Szmit-Naud Elżbieta
Tytuł: Dzieje i konserwacja obrazu Jutrznia Cypriana Kamila Norwida.
Czasopismo: Czas. Zakł. Nar. im. Ossolińskich, Z. 23
Opis wydawn.: 2012
Opis fiz.: S. 121-147, [22] s. tabl., il.; streszcz. ang.
Pełny tytuł czasop.: Czasopismo Zakładu Narodowego imienia Ossolińskich
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

18/47

Autor: Targowski Piotr, Kwiatkowska Ewa A., Sylwestrzak Marcin, Marczak Jan, Skrzeczanowski Wojciech, Ostrowski Roman, Szmit-Naud Elżbieta, Iwanicka Magdalena
Tytuł: Absolute LIBS stratigraphy with Optical Coherence Tomography.
Tytuł wydawn. zbior.: Lasers in the conservation of artworks VIII : proceedings of the international conference on Lasers in the conservation of artworks VIII (LACONA VIII), 21-25 September 2009, Sibiu, Romania / eds.: Roxana Radvan [et al.].
Opis wydawn.: London : Taylor & Francis Group, 2011
Opis fiz.: S. 143-147, il., tab.
Uwaga: [Punktacja do dorobku indywidualnego - E. Szmit-Naud, M. Iwanicka: 5]
ISBN: 978-0-415-58073-1 ; eISBN: 978-0-203-81866-4
Język: ENG
Praca afiliowana przez UMK

19/47

Autor: Szmit-Naud Elżbieta
Tytuł: Rzeźba Matki Boskiej z Dzieciątkiem ze Zbrosławic w typie simulacrum : badania oraz zagadnienia konserwacji i restauracji.
Czasopismo: Acta UNC Zabytkozn. Konserw., Z. 42
Opis wydawn.: 2011
Opis fiz.: S. 251-295, il.; streszcz. ang.
Pełny tytuł czasop.: Acta Universitatis Nicolai Copernici. Zabytkoznawstwo i Konserwatorstwo
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 10.000

20/47

Autor: Szmit-Naud Elżbieta
Tytuł: The fate of historic private theatres in Poland : case history of the castle theatre in Łańcut.
Tytuł wydawn. zbior.: The world of baroque theatre : a compilation of essays from the Český Krumlov conferences 2007, 2008 and 2009 = Svět barokního divadla : sborník přednášek z konferencí v Českém Krumlově [...]
Opis wydawn.: Český Krumlov : Spolenost přátel Českého Krumlova, 2010
Opis fiz.: S. 269-279, il. s. 517-521
Język: ENG
Praca afiliowana przez UMK

21/47

Autor: Szmit-Naud Elżbieta
Tytuł: Transformacje ołtarzy na podstawie historii materialnej kilku zabytków z katedry św. św. Jana Chrzciciela i Jana Ewangelisty w Toruniu : zmiany formy, ikonografii i wezwań.
Tytuł wydawn. zbior.: Zabytkowa stolarka we wnętrzach sakralnych i jej problematyka konserwatorska / pod red. Janusza Krawczyka.
Opis wydawn.: Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2010
Opis fiz.: S. 153-165, il.
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

22/47

Autor: Szmit-Naud Elżbieta
Tytuł: Iluzjonistyczne scenografie teatralne jako gatunek malarstwa dekoracyjnego : technika wykonania na przykładzie dekoracji francuskich teatrów dworskich
Czasopismo: Acta UNC Zabytkozn. Konserw., Z. 38
Opis wydawn.: 2010
Opis fiz.: S. 143-167, il.; streszcz. ang.
Pełny tytuł czasop.: Acta Universitatis Nicolai Copernici. Zabytkoznawstwo i Konserwatorstwo
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 10.000

23/47

Autor: Szmit-Naud Elżbieta
Tytuł: Les retables de la cathédrale Saint-Jean à Torun : transformations au cours des siècles.
Tytuł wydawn. zbior.: L'Europe des retables : actes du colloque du Mans, 13-16 octobre 2004. Vol. 2: XVIe-XVIIIe siècles.
Opis wydawn.: Châtillon-sur-Indre : Rencontre avec le Patrimoine Religieux, 2008
Opis fiz.: S. 221-229, il.
Seria: Art Sacré ; 25
ISBN: 2-911948-28-9
Język: FRE
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 3.000

24/47

Autor: Szmit-Naud Elżbieta
Tytuł: Rozpuszczalnikowe farby przeznaczone do uzupełnień warstwy malarskiej : właściwości aplikacyjne i stabilność w procesie starzenia.
Tytuł wydawn. zbior.: Badania technologii i technik malarskich, konserwacja dzieł sztuki, kopia : księga pamiątkowa z okazji jubileuszu 50-lecia pracy dedykowana prof. dr. art. kons. Józefowi Flikowi / pod red. Justyny Olszewskiej-Świetlik.
Opis wydawn.: Toruń : Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2007
Opis fiz.: S. 299-309, il., tab., wykr.; streszcz. ang.
Uwaga: [Punktacja do dorobku indywidualnego: 6]
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 2.500

25/47

Autor: Szmit-Naud Elżbieta
Tytuł: Przykład działań na rzecz konserwacji zapobiegawczej we Francji.
Tytuł wydawn. zbior.: Konserwacja zapobiegawcza w muzeach : materiały z konferencji zorganizowanej przez Polski Komitet Narodowy ICOM oraz Krajowy Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków przy współpracy Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Muzeum Narodowym w Warszawie 6-7 listopada 2006 / pod red. Doroty Folgi-Januszewskiej.
Opis wydawn.: Warszawa : Krajowy Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków : Polski Komitet Narodowy ICOM, 2007
Opis fiz.: S. 41-48, il.
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 6.000

26/47

Autor: Korcz Jolanta, Rouba Bogumiła J., Szmit-Naud Elżbieta
Tytuł: Potrzeba kompleksowego traktowania zabytku i jego historycznych nawarstwień : projekt konserwatorski dla katedry toruńskiej.
Tytuł wydawn. zbior.: Sztuka konserwacji i restauracji : Cesare Brandi (1906-1988), jego myśl i debata o dziedzictwie : sztuka konserwacji - restauracji w Polsce = The art of conservation and restoration : Cesare Brandi (1906-1988), his thought and the heritage debate : art of conservation - restoration in Poland / pod red. Iwony Szmelter, Moniki Jadzińskiej.
Opis wydawn.: Warszawa : Przedsiębiorstwo Wydawnicze Rzeczpospolita SA, 2007
Opis fiz.: S. 266-273, il.
Uwaga: [Punktacja do dorobku indywidualnego: 6]
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 5.000

27/47

Autor: Karbowska-Berent Joanna, Strzelczyk Alicja B., Szmit-Naud Elżbieta
Tytuł: Differences in biocidal treatment of cultural property items on various supports : disinfection of the wall painting in St. Anna Chapel in the Bernardine Church in Skępe.
Tytuł równoległy: Różnice w podejściu do dezynfekcji zabytków na różnych podłożach : na przykładzie dezynfekcji malowidła ściennego w kaplicy św. Anny w kościele oo. Bernardynów w Skępem.
Tytuł wydawn. zbior.: Upholstery + : an interim conference organized by the ICOM-Poland Committee and the ICOM-Conservation Committee Leather Working Group, Textile Working Group, and the Wood, Furniture Lacquer Working Group in concert with National Museum in Cracow, Auditorium Maximum Jagiellonian University, Cracow, Poland, May 13-18, 2007.
Opis wydawn.: Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2007
Opis fiz.: S. 41-43
Uwaga: Tekst ang. i pol.
Język: ENG, POL
Praca afiliowana przez UMK

28/47

Autor: Szmit-Naud Elżbieta
Tytuł: Dawne scenografie teatralne : czynniki decydujące o ich stanie zachowania i charakterystyka zniszczeń.
Czasopismo: Biul. Inf. Konserw. Dzieł Szt., Vol. 18 no. 1-4
Opis wydawn.: 2007
Opis fiz.: S. 86-91, il.
Pełny tytuł czasop.: Biuletyn Informacyjny Konserwatorów Dzieł Sztuki
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 8.000

29/47

Autor: Szmit-Naud Elżbieta
Tytuł: Farby dla konserwatorów malarstwa - właściwości aplikacyjne i stabilność.
Czasopismo: Ochr. Zabyt., R. 60 nr 3
Opis wydawn.: 2007
Opis fiz.: S. 59-68, il., tab., wykr.; streszcz. ang.
Pełny tytuł czasop.: Ochrona Zabytków
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 2.000

30/47

Autor: Szmit-Naud Elżbieta
Tytuł: Stabilite de la couleur et réversibilité des matériaux contemporains pour retouches des peintures.
Tytuł wydawn. zbior.: Couleur & Temps : la couleur en conservation et restauration : 12es journées d'études de la SFIIC
Opis wydawn.: Paris : SFIIC, 2006
Opis fiz.: S. 66-117, il. kolor.
Język: FRE
Praca afiliowana przez UMK

31/47

Autor: Szmit-Naud Elżbieta
Tytuł: Uzupełnienia ubytków warstwy malarskiej obrazów zmiany optyczne a stabilność stosowanych materiałów.
Opis wydawn.: Toruń : Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2006
Opis fiz.: 213 s., il. kolor.
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

32/47

Autor: Szmit-Naud Elżbieta
Tytuł: Brillance et couleur des retouches : causes de changements.
Tytuł równoległy: Glans en kleur van retouches : oorzaken van verandering.
Czasopismo: Bull. APROA-BRK, no. 2
Opis wydawn.: 2006
Opis fiz.: S. 5-15, il.
Uwaga: Tekst fr. i hol.
Pełny tytuł czasop.: Bulletin APROA-BRK
Język: FRE, DUT
Praca afiliowana przez UMK

33/47

Autor: Szmit-Naud Elżbieta
Tytuł: Compatibility of contemporary pigments in mixtures.
Tytuł wydawn. zbior.: Art of the Past : sources and reconstructions : proceedings of the first symposium of the Art Technological Source Research study group / ed. by Mark Clarke, Joyce H. Townsend and Ad Stijnman.
Opis wydawn.: London : Archetype Publications with participation of ICN Amsterdam, 2005
Opis fiz.: S. 134-135, il.
Język: ENG
Praca afiliowana przez UMK

34/47

Autor: Rouba Bogumiła J., Szmit-Naud Elżbieta
Tytuł: Próby określenia przepuszczalności pary wodnej przez strukturę obrazów malowanych na płótnie w zależności od wprowadzonych materiałów konserwatorskich.
Tytuł wydawn. zbior.: Problemy dublowania obrazów na płótnie : praca zbiorowa / pod red. Marii Roznerskiej i Joanny Arszyńskiej.
Opis wydawn.: Toruń : Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2005
Opis fiz.: S. 55-69, il., tab.; streszcz. ang.
Uwaga: [Punktacja do dorobku indywidualnego: 6]
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

35/47

Autor: Szmit-Naud Elżbieta
Tytuł: Uzupełnienia ubytków warstwy malarskiej obrazów : badania materiałów stosowanych współcześnie.
Czasopismo: Acta UNC Zabytkozn. Konserw., Z. 34
Opis wydawn.: 2005
Opis fiz.: S. 65-102, tab., wykr.
Pełny tytuł czasop.: Acta Universitatis Nicolai Copernici. Zabytkoznawstwo i Konserwatorstwo
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

36/47

Autor: Szmit-Naud Elżbieta
Tytuł: Wrażenie barwy i klasyfikacja barw : ocena zmian barwy materiałów stosowanych w konserwacji i restauracji dzieł sztuki.
Czasopismo: Acta UNC Zabytkozn. Konserw., Z. 34
Opis wydawn.: 2005
Opis fiz.: S. 39-63, il., wykr.
Pełny tytuł czasop.: Acta Universitatis Nicolai Copernici. Zabytkoznawstwo i Konserwatorstwo
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

37/47

Autor: Szmit-Naud Elżbieta
Tytuł: Les retables de la Cathédrale Saint-Jean de Toruń : restauration d'un ensemble hétérogène, problèmes et évolution de l'approche.
Tytuł wydawn. zbior.: Retables in situ : conservation & restauration : 11es journées d'études de la Section française de l'institut international de conservation, Roubaix, 24-25 juin 2004.
Opis wydawn.: Champs-sur-Marne : SFIIC, [2004]
Opis fiz.: S. 231-240, il.; streszcz. ang., hiszp.
ISBN: 2-905430-14-1
Język: FRE
Praca afiliowana przez UMK

38/47

Autor: Szmit-Naud Elżbieta
Tytuł: Materiały do konserwacji i restauracji malarstwa : werniksy i spoiwa retuszerskie : szkolenie w dn. 10-12 września 2003 w Northumbria University, Newcastle, Wielka Brytania.
Czasopismo: Biul. Inf. Konserw. Dzieł Szt., Vol. 14 no. 3-4
Opis wydawn.: 2003
Opis fiz.: S. 142-143, il.
Pełny tytuł czasop.: Biuletyn Informacyjny Konserwatorów Dzieł Sztuki
ISSN: 1234-5210
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

39/47

Autor: Szmit-Naud Elżbieta
Tytuł: Przyczyny i mechanizmy zmian wyglądu uzupełnień warstw malarskich w obrazach sztalugowych.
Tytuł równoległy: Causes and mechanisms of changes in the apperance of the supplements of painted strata in easel paintings.
Czasopismo: Ochr. Zabyt., R. 56 nr 1/2
Opis wydawn.: 2003
Opis fiz.: S. 73-88, il. kolor., wykr., streszcz. ang.
Pełny tytuł czasop.: Ochrona Zabytków
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

40/47

Autor: Szmit-Naud Elżbieta
Tytuł: Research on materials for easel painting retouches. Part 1.
Czasopismo: Pict. Restor., No. 23
Opis wydawn.: 2003
Opis fiz.: S. 5-9
Pełny tytuł czasop.: Picture Restorer
ISSN: 0964-9662
Język: FRE
Praca afiliowana przez UMK

41/47

Autor: Szmit-Naud Elżbieta
Tytuł: Research on materials for easel painting retouches. Part 2.
Czasopismo: Pict. Restor., No. 24
Opis wydawn.: 2003
Opis fiz.: S. 5-9
Pełny tytuł czasop.: Picture Restorer
ISSN: 0964-9662
Język: FRE
Praca afiliowana przez UMK

42/47

Autor: Szmit-Naud Elżbieta
Tytuł: Problem zbieleń w obrębie retuszowanych partii obrazów.
Tytuł równoległy: The problem of whitening in the area of retouched parts of painting.
Tytuł wydawn. zbior.: Od badań do konserwacji : materiały z konferencji, 23-24 października 1998 = From research to conservation practice : postprints of the conference, October 23-24, 1998.
Opis wydawn.: Toruń : Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2002
Opis fiz.: S. 185-192, 447-454, [5] s. tabl., il.
Uwaga: Tekst pol. i ang.
ISBN: 83-231-1373-4
Język: POL, ENG
Praca afiliowana przez UMK

43/47

Autor: Szmit-Naud Elżbieta
Tytuł: Zmiany wyglądu retuszy w malarstwie sztalugowym.
Tytuł równoległy: Changes in the appearance of retouching in easel painting.
Tytuł wydawn. zbior.: Od badań do konserwacji : materiały z konferencji, 23-24 października 1998 = From research to conservation practice : postprints of the conference, October 23-24, 1998.
Opis wydawn.: Toruń : Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2002
Opis fiz.: S. 179-183, 441-446, [6] s. tabl., il.
Uwaga: Tekst pol. i ang.
ISBN: 83-231-1373-4
Język: POL, ENG
Praca afiliowana przez UMK

44/47

Autor: Szmit-Naud Elżbieta
Tytuł: Analiza przykładów zbieleń retuszy konserwowanych obrazów sztalugowych w polskich zbiorach.
Czasopismo: Acta UNC Zabytkozn. Konserw., Z. 32
Opis wydawn.: 2002
Opis fiz.: S. 187-208, il., tab., wykr.; streszcz. ang.
Pełny tytuł czasop.: Acta Universitatis Nicolai Copernici. Zabytkoznawstwo i Konserwatorstwo
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

45/47

Autor: Szmit-Naud Elżbieta
Tytuł: Zmiany optyczne punktowań w malarstwie sztalugowym : przegląd w muzeach.
Czasopismo: Biul. Inf. Konserw. Dzieł Szt., Vol. 13 no. 3-4
Opis wydawn.: 2002
Opis fiz.: S. 108-118, il., tab., wykr.
Pełny tytuł czasop.: Biuletyn Informacyjny Konserwatorów Dzieł Sztuki
ISSN: 1234-5210
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

46/47

Autor: Szmit-Naud Elżbieta
Tytuł: Constat d'état des retouches en peintures de chevalet.
Tytuł równoległy: De bewaringstoestand van retouches op schilderijen : een evaluatie.
Czasopismo: Bull. APROA-BRK, no. 4
Opis wydawn.: 2002
Opis fiz.: S. 12-18, il., wykr.
Uwaga: Tekst fr. i hol.
Pełny tytuł czasop.: Bulletin APROA-BRK
Język: FRE, DUT
Praca afiliowana przez UMK

47/47

Autor: Szmit-Naud Elżbieta
Tytuł: "Krajobraz leśny" z Muzeum Narodowego w Poznaniu : badania materiałów i techniki.
Czasopismo: Acta UNC Zabytkozn. Konserw., Z. 24
Opis wydawn.: 1994
Opis fiz.: S. 83-136, il., tab; streszcz. ang.
Pełny tytuł czasop.: Acta Universitatis Nicolai Copernici. Zabytkoznawstwo i Konserwatorstwo
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK