ul. Sienkiewicza 30/32, 87-100 Toruń
tel.: (+48) 56-611-38-10

Pracownicy Wydziału

dr hab. Elżbieta Szmit-Naud, prof. UMK

Lista publikacji wygenerowana na podstawie informacji z Biblioteki Uniwersyteckiej UMK w oparciu o bazę danych Expertus

1/49


Autorzy: Szmit-Naud Elżbieta.

Tytuł oryginału: Multi-analytical approach for the study of the painting palette of historic theatre sceneries.

Czasopismo: Microchemical Journal

Rocznik: 2020

Szczegóły: Vol. 154

Opis fizyczny: Art. no. 104633 S. 1-9, il., tab., wykr.

Uwagi: 10.1016/j.microc

Impact Factor: 3.594

Punktacja MNiSW: 70.000


2/49


Autorzy: Rogal Robert, Szmit-Naud Elżbieta.

Tytuł oryginału: La formation en conservation et restauration du patrimoine à l'université de Torun en Pologne.

Tytuł równoległy: The teaching of conservation-restoration at the University of Torun in Poland.

Czasopismo: Patrimoines

Rocznik: 2018-2019, 2019

Szczegóły: No. 14

Opis fizyczny: S. 92-95, 202, il.; streszcz. ang.

Punktacja MNiSW: 5.000


3/49


Autorzy: Szmit-Naud Elżbieta.

Tytuł oryginału: Europejskie zbiory iluzjonistycznych scenerii teatralnych - dziedzictwo docenione? Perspektywa konserwacji zapobiegawczej.

Tytuł równoległy: European collections of stage scenery sets - an appreciated heritage? The perspective of preventive conservation.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2018

Opis fizyczny: 283 s., il., tab.; streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr. s. 259-279.

Punktacja MNiSW: 80.000


4/49


Autorzy: Kęsy Monika, Szmit-Naud Elżbieta, Olszewska-Świetlik Justyna.

Tytuł oryginału: Próba określenia kierunku zmian kolorystyki warstw malarskich obrazu Ukrzyżowanie Pietera Coecke'a van Aelst (1502-1550) z Muzeum Narodowego w Warszawie.

Tytuł równoległy: An attempt to determine the direction of changes in the color of paint layers of the Crucifixion by Pieter Coecke van Aelst (1502-1550) from National Museum in Warsaw.

Czasopismo: Acta Universitatis Nicolai Copernici. Zabytkoznawstwo i Konserwatorstwo

Rocznik: 2018

Szczegóły: Z. 49

Opis fizyczny: S. 195-230, il., tab., wykr.; streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: 10.12775/AUNC_ZiK

Punktacja MNiSW: 10.000


5/49


Autorzy: Szmit-Naud Elżbieta.

Tytuł oryginału: Technologia i technika wykonania dziewiętnastowiecznych dekoracji teatralnych na przykładzie obiektów ze zbiorów Fredrikshalds Teater w Halden : przyczynek do badań zbiorów.

Tytuł równoległy: Technology and technique of the nineteenth century theater decorations by the example of the Fredrikshalds Theater in Halden : a contribution to the study of the collection.

Czasopismo: Acta Universitatis Nicolai Copernici. Zabytkoznawstwo i Konserwatorstwo

Rocznik: 2018

Szczegóły: Z. 49

Opis fizyczny: S. 261-288, il.; streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: 10.12775/AUNC_ZiK

Punktacja MNiSW: 10.000


6/49


Autorzy: Szmit-Naud Elżbieta.

Tytuł oryginału: Tajniki iluzji : technika wykonania i budowa XVIII wiecznych "wystaw" scenicznych, źródła i badania.

Tytuł całości: Analiza chemiczna w ochronie zabytków, XVII konferencja, 7-8 grudnia 2017, Warszawa.

Adres wydawniczy: Warszawa, Wydział Chemii Uniwersytetu Warszawskiego : 2017

Opis fizyczny: S. 24


7/49


Autorzy: Szmit-Naud Elżbieta.

Tytuł oryginału: Mieszaniny z błękitem pruskim : zagadnienia trwałości barwy zielonych i błękitnozielonych warstw malarskich w malarstwie i konserwacji.

Czasopismo: Acta Universitatis Nicolai Copernici. Zabytkoznawstwo i Konserwatorstwo

Rocznik: 2016

Szczegóły: Z. 47

Opis fizyczny: S. 299-332, il., tab., wykr.; streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: 10.12775/AUNC_ZiK

Punktacja MNiSW: 10.000


8/49


Autorzy: Szmit-Naud Elżbieta.

Tytuł oryginału: Konserwacja zapobiegawcza : ewaluacje warunków i zagrożeń trwania zbiorów, prezentacja metody na przykładzie kolekcji malarskich dekoracji teatralnych.

Czasopismo: Biuletyn Informacyjny Konserwatorów Dzieł Sztuki

Rocznik: 2016

Szczegóły: Vol. 21 no. 1

Opis fizyczny: S. 130-135, il.; streszcz. ang.

Punktacja MNiSW: 10.000


9/49


Autorzy: Szmit-Naud Elżbieta.

Tytuł oryginału: Pigmenty na palecie konserwatora : przykłady mieszanin niestabilnych.

Tytuł całości: Analiza chemiczna w ochronie zabytków, XV konferencja, 3-4 grudnia 2015, Warszawa.

Adres wydawniczy: Warszawa, Wydział Chemii Uniwersytetu Warszawskiego : 2015

Opis fizyczny: S. 38


10/49


Autorzy: Szmit-Naud Elżbieta.

Tytuł oryginału: Składniki malarskiej palety w iluzjonistycznych dekoracjach teatralnych : przykłady z europejskich kolekcji XVIII -XX w. w świetle badań instrumentalnych.

Tytuł całości: Analiza chemiczna w ochronie zabytków, XV konferencja, 3-4 grudnia 2015, Warszawa.

Adres wydawniczy: Warszawa, Wydział Chemii Uniwersytetu Warszawskiego : 2015

Opis fizyczny: S. 18-20, il.


11/49


Autorzy: Szmit-Naud Elżbieta.

Tytuł oryginału: Changes in colour of some pigment mixtures used in restoration of paintings.

Tytuł całości: Colours 2015, Bridging science with art, 24-26 September 2015, Évora, Portugal / [ed. Milene Gil].

Adres wydawniczy: [Évora, Évora University] : 2015

Opis fizyczny: S. 51


12/49


Autorzy: Szmit-Naud Elżbieta.

Tytuł oryginału: Zagadnienia konserwacji i restauracji iluzjonistycznych dekoracji teatralnych jako malarstwa wielkoformatowego szczególnego typu : ewolucja postaw i metod.

Czasopismo: Acta Universitatis Nicolai Copernici. Zabytkoznawstwo i Konserwatorstwo

Rocznik: 2015

Szczegóły: Z. 46

Opis fizyczny: S. 379-419, il.; streszcz. ang.

Uwagi: 10.12775/AUNC_ZiK

Punktacja MNiSW: 10.000


13/49


Autorzy: Szmit-Naud Elżbieta.

Tytuł oryginału: Audyt konserwatorski, czyli ewaluacja zagrożeń trwania zbiorów i poszukiwanie rozwiązań.

Tytuł całości: Ochrona zbiorów muzealnych, archiwalnych i bibliotecznych, problemy i zagrożenia związane z przechowywaniem kolekcji i obiektów zabytkowych : konferencja / [red. merytoryczna Ewa Potrzebnicka].

Adres wydawniczy: Warszawa, Wydawnictwo Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich : 2014

Opis fizyczny: S. 33-34


14/49


Autorzy: Szmit-Naud Elżbieta.

Tytuł oryginału: Działania z obszaru konserwacji zapobiegawczej : audyt konserwatorski - metoda i przykłady.

Czasopismo: Acta Universitatis Nicolai Copernici. Zabytkoznawstwo i Konserwatorstwo

Rocznik: 2014

Szczegóły: Z. 45

Opis fizyczny: S. 311-333, tab., wykr.; streszcz. ang.

Uwagi: 10.12775/AUNC_ZiK

Punktacja MNiSW: 10.000


15/49


Autorzy: Kaszewska Ewa A., Sylwestrzak Marcin, Marczak Jan, Skrzeczanowski Wojciech, Iwanicka Magdalena, Szmit-Naud Elżbieta, Anglos Demetrios, Targowski Piotr.

Tytuł oryginału: Depth-resolved multilayer pigment identification in paintings : combined use of laser-induced breakdown spectroscopy (LIBS) and optical coherence tomography (OCT).

Czasopismo: Applied Spectroscopy

Rocznik: 2013

Szczegóły: Vol. 67 no. 8

Opis fizyczny: S. 960-972, il., wykr.

Uwagi: 10.1366/12

Impact Factor: 2.014

Punktacja MNiSW: 30.000


16/49


Autorzy: Szmit-Naud Elżbieta, Rouba Bogumiła J., Arszyńska Joanna.

Tytuł oryginału: Wokół zagadnień estetyki zabytku po konserwacji i restauracji / pod red. Elżbiety Szmit-Naud, Bogumiły J. Rouby, Joanny Arszyńskiej.

Adres wydawniczy: Warszawa, Narodowy Instytut Dziedzictwa, Stowarzyszenie Przyjaciół Zakładu Konserwacji Malarstwa i Rzeźby Polichromowanej Toruńskiej Szkoły Konserwacji : 2012

Opis fizyczny: 635 s., il.; streszcz. ang.

Punktacja MNiSW: 4.000


17/49


Autorzy: Szmit-Naud Elżbieta.

Tytuł oryginału: Badania konserwatorskie, badania budowy technicznej oraz techniki wykonania obrazu Cypriana Kamila Norwida Jutrznia z Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu.

Tytuł całości: XXXVIII Konkurs Dzieło Roku 2011, Salon Wiosenny 2012, Galeria Sztuki Wozownia w Toruniu / [red. katalogu: Jerzy Brzuskiewicz].

Adres wydawniczy: Toruń, ART Związek Polskich Artystów Plastyków. Okręg Toruński : 2012

Opis fizyczny: S. 24, 2 il.

Uwagi: Wyróżnienie Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego.


18/49


Autorzy: Szmit-Naud Elżbieta.

Tytuł oryginału: Obraz olejny Jutrznia Cypriana Kamila Norwida : zagadnienia badawcze i konserwatorskie.

Czasopismo: Acta Universitatis Nicolai Copernici. Zabytkoznawstwo i Konserwatorstwo

Rocznik: 2012

Szczegóły: Z. 43

Opis fizyczny: S. 129-[166], streszcz. ang.

Punktacja MNiSW: 10.000


19/49


Autorzy: Szmit-Naud Elżbieta.

Tytuł oryginału: Dzieje i konserwacja obrazu Jutrznia Cypriana Kamila Norwida.

Czasopismo: Czasopismo Zakładu Narodowego imienia Ossolińskich

Rocznik: 2012

Szczegóły: Z. 23

Opis fizyczny: S. 121-147, [22] s. tabl., il.; streszcz. ang.


20/49


Autorzy: Targowski Piotr, Kwiatkowska Ewa A., Sylwestrzak Marcin, Marczak Jan, Skrzeczanowski Wojciech, Ostrowski Roman, Szmit-Naud Elżbieta, Iwanicka Magdalena.

Tytuł oryginału: Absolute LIBS stratigraphy with Optical Coherence Tomography.

Tytuł całości: Lasers in the conservation of artworks VIII, proceedings of the international conference on Lasers in the conservation of artworks VIII (LACONA VIII), 21-25 September 2009, Sibiu, Romania / eds.: Roxana Radvan [et al.].

Adres wydawniczy: London, Taylor & Francis Group : 2011

Opis fizyczny: S. 143-147, il., tab.

Uwagi: [Punktacja do dorobku indywidualnego - E. Szmit-Naud, M. Iwanicka: 5]

Uwagi: Bibliogr.


21/49


Autorzy: Szmit-Naud Elżbieta.

Tytuł oryginału: Rzeźba Matki Boskiej z Dzieciątkiem ze Zbrosławic w typie simulacrum : badania oraz zagadnienia konserwacji i restauracji.

Czasopismo: Acta Universitatis Nicolai Copernici. Zabytkoznawstwo i Konserwatorstwo

Rocznik: 2011

Szczegóły: Z. 42

Opis fizyczny: S. 251-295, il.; streszcz. ang.

Punktacja MNiSW: 10.000


22/49


Autorzy: Szmit-Naud Elżbieta.

Tytuł oryginału: The fate of historic private theatres in Poland : case history of the castle theatre in Łańcut.

Tytuł całości: The world of baroque theatre, a compilation of essays from the Český Krumlov conferences 2007, 2008 and 2009 = Svět barokního divadla : sborník přednášek z konferencí v Českém Krumlově [...]

Adres wydawniczy: Český Krumlov, Spolenost přátel Českého Krumlova : 2010

Opis fizyczny: S. 269-279, il. s. 517-521


23/49


Autorzy: Szmit-Naud Elżbieta.

Tytuł oryginału: Transformacje ołtarzy na podstawie historii materialnej kilku zabytków z katedry św. św. Jana Chrzciciela i Jana Ewangelisty w Toruniu : zmiany formy, ikonografii i wezwań.

Tytuł całości: Zabytkowa stolarka we wnętrzach sakralnych i jej problematyka konserwatorska / pod red. Janusza Krawczyka.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2010

Opis fizyczny: S. 153-165, il.


24/49


Autorzy: Szmit-Naud Elżbieta.

Tytuł oryginału: Iluzjonistyczne scenografie teatralne jako gatunek malarstwa dekoracyjnego : technika wykonania na przykładzie dekoracji francuskich teatrów dworskich

Czasopismo: Acta Universitatis Nicolai Copernici. Zabytkoznawstwo i Konserwatorstwo

Rocznik: 2010

Szczegóły: Z. 38

Opis fizyczny: S. 143-167, il.; streszcz. ang.

Punktacja MNiSW: 10.000


25/49


Autorzy: Szmit-Naud Elżbieta.

Tytuł oryginału: Les retables de la cathédrale Saint-Jean à Torun : transformations au cours des siècles.

Tytuł całości: L'Europe des retables, actes du colloque du Mans, 13-16 octobre 2004. Vol. 2: XVIe-XVIIIe siècles.

Adres wydawniczy: Châtillon-sur-Indre, Rencontre avec le Patrimoine Religieux : 2008

Opis fizyczny: S. 221-229, il.

Seria: (Art Sacré ;25)

Punktacja MNiSW: 3.000


26/49


Autorzy: Szmit-Naud Elżbieta.

Tytuł oryginału: Rozpuszczalnikowe farby przeznaczone do uzupełnień warstwy malarskiej : właściwości aplikacyjne i stabilność w procesie starzenia.

Tytuł całości: Badania technologii i technik malarskich, konserwacja dzieł sztuki, kopia, księga pamiątkowa z okazji jubileuszu 50-lecia pracy dedykowana prof. dr. art. kons. Józefowi Flikowi / pod red. Justyny Olszewskiej-Świetlik.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2007

Opis fizyczny: S. 299-309, il., tab., wykr.; streszcz. ang.

Uwagi: [Punktacja do dorobku indywidualnego: 6]

Punktacja MNiSW: 2.500


27/49


Autorzy: Szmit-Naud Elżbieta.

Tytuł oryginału: Przykład działań na rzecz konserwacji zapobiegawczej we Francji.

Tytuł całości: Konserwacja zapobiegawcza w muzeach, materiały z konferencji zorganizowanej przez Polski Komitet Narodowy ICOM oraz Krajowy Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków przy współpracy Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Muzeum Narodowym w Warszawie 6-7 listopada 2006 / pod red. Doroty Folgi-Januszewskiej.

Adres wydawniczy: Warszawa, Krajowy Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków, Polski Komitet Narodowy ICOM : 2007

Opis fizyczny: S. 41-48, il.

Punktacja MNiSW: 6.000


28/49


Autorzy: Korcz Jolanta, Rouba Bogumiła J., Szmit-Naud Elżbieta.

Tytuł oryginału: Potrzeba kompleksowego traktowania zabytku i jego historycznych nawarstwień : projekt konserwatorski dla katedry toruńskiej.

Tytuł całości: Sztuka konserwacji i restauracji, Cesare Brandi (1906-1988), jego myśl i debata o dziedzictwie : sztuka konserwacji - restauracji w Polsce = The art of conservation and restoration : Cesare Brandi (1906-1988), his thought and the heritage debate : art of conservation - restoration in Poland / pod red. Iwony Szmelter, Moniki Jadzińskiej.

Adres wydawniczy: Warszawa, Przedsiębiorstwo Wydawnicze Rzeczpospolita SA : 2007

Opis fizyczny: S. 266-273, il.

Uwagi: [Punktacja do dorobku indywidualnego: 6]

Punktacja MNiSW: 5.000


29/49


Autorzy: Karbowska-Berent Joanna, Strzelczyk Alicja B., Szmit-Naud Elżbieta.

Tytuł oryginału: Differences in biocidal treatment of cultural property items on various supports : disinfection of the wall painting in St. Anna Chapel in the Bernardine Church in Skępe.

Tytuł równoległy: Różnice w podejściu do dezynfekcji zabytków na różnych podłożach : na przykładzie dezynfekcji malowidła ściennego w kaplicy św. Anny w kościele oo. Bernardynów w Skępem.

Tytuł całości: Upholstery +, an interim conference organized by the ICOM-Poland Committee and the ICOM-Conservation Committee Leather Working Group, Textile Working Group, and the Wood, Furniture Lacquer Working Group in concert with National Museum in Cracow, Auditorium Maximum Jagiellonian University, Cracow, Poland, May 13-18, 2007.

Adres wydawniczy: Kraków, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego : 2007

Opis fizyczny: S. 41-43

Uwagi: Tekst ang. i pol.


30/49


Autorzy: Szmit-Naud Elżbieta.

Tytuł oryginału: Dawne scenografie teatralne : czynniki decydujące o ich stanie zachowania i charakterystyka zniszczeń.

Czasopismo: Biuletyn Informacyjny Konserwatorów Dzieł Sztuki

Rocznik: 2007

Szczegóły: Vol. 18 no. 1-4

Opis fizyczny: S. 86-91, il.

Punktacja MNiSW: 8.000


31/49


Autorzy: Szmit-Naud Elżbieta.

Tytuł oryginału: Farby dla konserwatorów malarstwa - właściwości aplikacyjne i stabilność.

Czasopismo: Ochrona Zabytków

Rocznik: 2007

Szczegóły: R. 60 nr 3

Opis fizyczny: S. 59-68, il., tab., wykr.; streszcz. ang.

Punktacja MNiSW: 2.000


32/49


Autorzy: Szmit-Naud Elżbieta.

Tytuł oryginału: Stabilite de la couleur et réversibilité des matériaux contemporains pour retouches des peintures.

Tytuł całości: Couleur & Temps, la couleur en conservation et restauration : 12es journées d'études de la SFIIC

Adres wydawniczy: Paris, SFIIC : 2006

Opis fizyczny: S. 66-117, il. kolor.

Punktacja MNiSW: 6.000


33/49


Autorzy: Szmit-Naud Elżbieta.

Tytuł oryginału: Uzupełnienia ubytków warstwy malarskiej obrazów zmiany optyczne a stabilność stosowanych materiałów.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2006

Opis fizyczny: 213 s., il. kolor.

Uwagi: Bibliogr. s. 183-192

Punktacja MNiSW: 20.000


34/49


Autorzy: Szmit-Naud Elżbieta.

Tytuł oryginału: Brillance et couleur des retouches : causes de changements.

Tytuł równoległy: Glans en kleur van retouches : oorzaken van verandering.

Czasopismo: Bulletin APROA-BRK

Rocznik: 2006

Szczegóły: no. 2

Opis fizyczny: S. 5-15, il.

Uwagi: Tekst fr. i hol.

Punktacja MNiSW: 1.000


35/49


Autorzy: Szmit-Naud Elżbieta.

Tytuł oryginału: Compatibility of contemporary pigments in mixtures.

Tytuł całości: Art of the Past, sources and reconstructions : proceedings of the first symposium of the Art Technological Source Research study group / ed. by Mark Clarke, Joyce H. Townsend and Ad Stijnman.

Adres wydawniczy: London, Archetype Publications with participation of ICN Amsterdam : 2005

Opis fizyczny: S. 134-135, il.

Uwagi: Bibliogr.


36/49


Autorzy: Rouba Bogumiła J., Szmit-Naud Elżbieta.

Tytuł oryginału: Próby określenia przepuszczalności pary wodnej przez strukturę obrazów malowanych na płótnie w zależności od wprowadzonych materiałów konserwatorskich.

Tytuł całości: Problemy dublowania obrazów na płótnie, praca zbiorowa / pod red. Marii Roznerskiej i Joanny Arszyńskiej.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2005

Opis fizyczny: S. 55-69, il., tab.; streszcz. ang.

Uwagi: [Punktacja do dorobku indywidualnego: 6]

Punktacja MNiSW: 5.000


37/49


Autorzy: Szmit-Naud Elżbieta.

Tytuł oryginału: Wrażenie barwy i klasyfikacja barw : ocena zmian barwy materiałów stosowanych w konserwacji i restauracji dzieł sztuki.

Czasopismo: Acta Universitatis Nicolai Copernici. Zabytkoznawstwo i Konserwatorstwo

Rocznik: 2005

Szczegóły: Z. 34

Opis fizyczny: S. 39-63, il., wykr.

Punktacja MNiSW: 3.000


38/49


Autorzy: Szmit-Naud Elżbieta.

Tytuł oryginału: Uzupełnienia ubytków warstwy malarskiej obrazów : badania materiałów stosowanych współcześnie.

Czasopismo: Acta Universitatis Nicolai Copernici. Zabytkoznawstwo i Konserwatorstwo

Rocznik: 2005

Szczegóły: Z. 34

Opis fizyczny: S. 65-102, tab., wykr.

Punktacja MNiSW: 3.000


39/49


Autorzy: Szmit-Naud Elżbieta.

Tytuł oryginału: Les retables de la Cathédrale Saint-Jean de Toruń : restauration d'un ensemble hétérogène, problèmes et évolution de l'approche.

Tytuł całości: Retables in situ, conservation & restauration : 11es journées d'études de la Section française de l'institut international de conservation, Roubaix, 24-25 juin 2004.

Adres wydawniczy: Champs-sur-Marne, SFIIC : [2004]

Opis fizyczny: S. 231-240, il.; streszcz. ang., hiszp.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 6.000


40/49


Autorzy: Szmit-Naud Elżbieta.

Tytuł oryginału: Materiały do konserwacji i restauracji malarstwa : werniksy i spoiwa retuszerskie : szkolenie w dn. 10-12 września 2003 w Northumbria University, Newcastle, Wielka Brytania.

Czasopismo: Biuletyn Informacyjny Konserwatorów Dzieł Sztuki

Rocznik: 2003

Szczegóły: Vol. 14 no. 3-4

Opis fizyczny: S. 142-143, il.


41/49


Autorzy: Szmit-Naud Elżbieta.

Tytuł oryginału: Przyczyny i mechanizmy zmian wyglądu uzupełnień warstw malarskich w obrazach sztalugowych.

Tytuł równoległy: Causes and mechanisms of changes in the apperance of the supplements of painted strata in easel paintings.

Czasopismo: Ochrona Zabytków

Rocznik: 2003

Szczegóły: R. 56 nr 1/2

Opis fizyczny: S. 73-88, il. kolor., wykr., streszcz. ang.

Punktacja MNiSW: 2.000


42/49


Autorzy: Szmit-Naud Elżbieta.

Tytuł oryginału: Research on materials for easel painting retouches. Part 1.

Czasopismo: Picture Restorer

Rocznik: 2003

Szczegóły: No. 23

Opis fizyczny: S. 5-9

Punktacja MNiSW: 1.000


43/49


Autorzy: Szmit-Naud Elżbieta.

Tytuł oryginału: Research on materials for easel painting retouches. Part 2.

Czasopismo: Picture Restorer

Rocznik: 2003

Szczegóły: No. 24

Opis fizyczny: S. 5-9

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 1.000


44/49


Autorzy: Szmit-Naud Elżbieta.

Tytuł oryginału: Problem zbieleń w obrębie retuszowanych partii obrazów.

Tytuł równoległy: The problem of whitening in the area of retouched parts of painting.

Tytuł całości: Od badań do konserwacji, materiały z konferencji, 23-24 października 1998 = From research to conservation practice : postprints of the conference, October 23-24, 1998.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2002

Opis fizyczny: S. 185-192, 447-454, [5] s. tabl., il.

Uwagi: Tekst pol. i ang.

Punktacja MNiSW: 6.000


45/49


Autorzy: Szmit-Naud Elżbieta.

Tytuł oryginału: Zmiany wyglądu retuszy w malarstwie sztalugowym.

Tytuł równoległy: Changes in the appearance of retouching in easel painting.

Tytuł całości: Od badań do konserwacji, materiały z konferencji, 23-24 października 1998 = From research to conservation practice : postprints of the conference, October 23-24, 1998.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2002

Opis fizyczny: S. 179-183, 441-446, [6] s. tabl., il.

Uwagi: Tekst pol. i ang.

Punktacja MNiSW: 6.000


46/49


Autorzy: Szmit-Naud Elżbieta.

Tytuł oryginału: Analiza przykładów zbieleń retuszy konserwowanych obrazów sztalugowych w polskich zbiorach.

Czasopismo: Acta Universitatis Nicolai Copernici. Zabytkoznawstwo i Konserwatorstwo

Rocznik: 2002

Szczegóły: Z. 32

Opis fizyczny: S. 187-208, il., tab., wykr.; streszcz. ang.

Punktacja MNiSW: 3.000


47/49


Autorzy: Szmit-Naud Elżbieta.

Tytuł oryginału: Zmiany optyczne punktowań w malarstwie sztalugowym : przegląd w muzeach.

Czasopismo: Biuletyn Informacyjny Konserwatorów Dzieł Sztuki

Rocznik: 2002

Szczegóły: Vol. 13 no. 3-4

Opis fizyczny: S. 108-118, il., tab., wykr.

Punktacja MNiSW: 3.000


48/49


Autorzy: Szmit-Naud Elżbieta.

Tytuł oryginału: Constat d'état des retouches en peintures de chevalet.

Tytuł równoległy: De bewaringstoestand van retouches op schilderijen : een evaluatie.

Czasopismo: Bulletin APROA-BRK

Rocznik: 2002

Szczegóły: no. 4

Opis fizyczny: S. 12-18, il., wykr.

Uwagi: Tekst fr. i hol.

Punktacja MNiSW: 1.000


49/49


Autorzy: Szmit-Naud Elżbieta.

Tytuł oryginału: "Krajobraz leśny" z Muzeum Narodowego w Poznaniu : badania materiałów i techniki.

Czasopismo: Acta Universitatis Nicolai Copernici. Zabytkoznawstwo i Konserwatorstwo

Rocznik: 1994

Szczegóły: Z. 24

Opis fizyczny: S. 83-136, il., tab; streszcz. ang.

Punktacja MNiSW: 3.000