Kontaktul. Sienkiewicza 30/32, 87-100 Toruń
tel.: (+48) 56-611-38-10

Raporty oceny jakości kształcenia

Badanie satysfakcji pracowników:

Rok akademicki 2015/2016: 2015-2016

Rok akademicki 2016/2017: 2016-2017 

Rok akademicki 2017/2018: 2017-2018

Badanie satysfakcji studentów:

Rok akademicki 2015/2016: raport 2015/2016

Rok akademicki 2016/2017: raport 2016/2017

Rok akademicki 2017/2018: raport 2017/2018

Badanie losów absolwentów:

Rok akademicki 2016/2017: badanie losów 2016-2017 

Rok akademicki 2017/2018: badanie losów 2017-2018

Ankiety studenckie:

Rok akademicki 2015/2016: ankiety studenckie 2015-2016

Rok akademicki 2016/2017: ankiety studenckie 2016-2017 

Rok akademicki 2017/2018: ankiety studenckie 2017-2018

Rok akademicki 2018/2019: ankiety studenckie 2018-2019 

Ocena zajęć dydaktycznych:

Rok akademicki 2015/2016: ocena zajęć dyd.2015-2016 

Rok akademicki 2016/2017: ocena zajęć dyd. 2016-2017

Rok akademicki 2017/2018: ocena zajęć dyd. 2017-2018

Rok akademicki 2018/2019: ocena zaj. dyd. 2018-2019

Całościowy raport działań doskonalących jakość funkcjonowania Wydziału Sztuk Pięknych:

podsumowanie 2015-2016 

podsumowanie 2016-2017

podsumowanie 2017-2018

podsumowanie 2018-2019

Uchwala Prezydium PAKA