Kontakt ul. Sienkiewicza 30/32, 87-100 Toruń
tel.: (+48) 56-611-38-10

Ramowe plany studiów na kierunku Sztuka Mediów i Edukacja Wizualna

2-letni plan studiów II stopnia (od naboru 2022/2023) studia II stopnia magisterskie 2022/2023

2-letni plan studiów II stopnia (od naboru 2023/2024) studia II stopnia magisterskie 2023/2024

3-letni ramowy plan studiów I stopnia – licencjackich (od naboru 2019/2020) licencjat 2021/2022

3-letni ramowy plan studiów I stopnia – licencjackich (od naboru 2022/2023) licencjat 2022/2023

3-letni ramowy plan studiów I stopnia – licencjackich (od naboru 2023/2024) licencjat 2023/2024