Kontaktul. Sienkiewicza 30/32, 87-100 Toruń
tel.: (+48) 56-611-38-10

Ramowe plany studiów na kierunku Sztuka Mediów i Edukacja Wizualna

5-letni ramowy plan jednolitych studiów magisterskich (od naboru 2017/2018) magisterskie 2017/2018

2-letni plan studiów II stopnia (od naboru 2022/2022)studia II stopnia magisterskie od roku akademickiego 2022/2023

3-letni ramowy plan studiów I stopnia – licencjackich (od naboru 2019/2020) licencjat 2019/2020 

3-letni ramowy plan studiów I stopnia- licencjackich (od naboru 2022/2023) licencjat od roku akademickiego 2022/2023