Kontaktul. Sienkiewicza 30/32, 87-100 Toruń
tel.: (+48) 56-611-38-10

2021

U RDz 01_ 21 efekty kierunku Historia Sztuki s1 (192 KB)

U RDz 02_ 21 plan i program kierunku Historia Sztuki s1 (192 KB)

U RDz 03_ 21 efekty kierunku Historia Sztuki s2 (192 KB)

U RDz 04_21 plan i program kierunku Historia Sztuki s2 (367 KB)

U RDz 05_21 regulamin centrum badań i konserwacji (367 KB)

U RDz 06_ 21 zmiany zasad rekrutacji (190 KB)

U RDz 07_21 procedura dot. praktyk zawodowych (193 KB)

U RDz 08_21 opiekunowie praktyk zawodowych (193 KB)

U RDz 09_21 utworzenie spec. KA ODK s2 (192 KB)

U RDz 10_21 efekty spec. KA ODK s2 (192 KB)

U RDz 11_21 plan i program spec. KA ODK s2 (192 KB)

U RDz 12_21 zmiany Regulaminu Rady ds Jakości Kształcenia (348 KB)

U RDz 13_ 21 nagrody JM Rektora (369 KB)

U RDz 14_ 21 dyrektor Centrum (366 KB)

ZDz 01_ 21 zajęcia_dydaktyczne_semestr_zimowy(108 KB)

ZDz 02_ 21 powołanie_interesariusza_zewnętrznego (189 KB)

ZDz 03_ 21 zespół ds ewaluacji nauki i sztuki (264 KB)

ZDz 04_ 21 komisja oceniająca SzPiK (194 KB)

ZDz 05_ 21 wydziałowa komisja oceniająca (194 KB)

ZDz 06_ 21 procedura i opiekunowie praktyk zawodowych (212 KB)

ZDz 06_ 21 zał. 1 procedura SzPiK (732 KB)

ZDz 06_ 21 zał. 2 procedura NoS (732 KB)

ZDz 06_ 21.1 umowa (754 KB)

ZDz 06_ 21.2 plan_praktyk_zawodowych (663 KB)

ZDz 06_ 21.3 zaśw_o_odbyciu_praktyk_zawodowych (654 KB)

ZDz 06_ 21.4 formularz_oceny (634 KB)

ZDz 06_ 21.5 dziennik_praktyk (550 KB)

ZDz 06_ 21.6 wniosek_o_zaliczenie_praktyki_zawodowej (602 KB)

ZDz 06_ 21.7 wniosek_o_uznanie_pracy (669 KB)

ZDz 07_21 komisja oceniająca NoS (194 KB)

ZDz 08_21 odrabianie zajęć (189 KB)

ZDz 09_21 powołanie Wydziałowej Komisji ds. wyboru kandydatów do tytułu najlepszego absolwenta i studenta (195 KB)

REGULAMIN-RdsJK