Kontakt ul. Sienkiewicza 30/32, 87-100 Toruń
tel.: (+48) 56-611-38-10

Krytyka Artystyczna

 

 

 

Kierunek prowadzony jest przez Katedrę Historii Sztuki Nowoczesnej i Pozaeuropejskiej
więcej o katedrze
http://www.zhsn.umk.pl