Kontakt ul. Sienkiewicza 30/32, 87-100 Toruń
tel.: (+48) 56-611-38-10

Rada Programowa kierunku Krytyka Artystyczna

dr hab. Filip Pręgowski – przewodniczący Rady

mgr Łukasz Wudarski (IZ)

prof. dr hab. Jan Wiktor Sienkiewicz

dr hab. Piotr Birecki, prof. UMK

dr hab. Dorota Kamińska-Jones, prof. UMK

dr hab. Kinga Kaśkiewicz, prof. UMK

dr hab. Katarzyna Kulpińska, prof. UMK

dr Małgorzata Geron

Emilia Klat – przedstawicielka studentów

mgr Kajetan Giziński – przedstawiciel absolwentów