Kontaktul. Sienkiewicza 30/32, 87-100 Toruń
tel.: (+48) 56-611-38-10

Usługi zewnętrzne IZK

INSTYTUT ZABYTKOZNAWSTWA I KONSERWATORSTWA WYDZIAŁU SZTUK PIĘKNYCH

UNIWERSYTETU MIKOŁAJA KOPERNIKA

W TORUNIU

OFERUJE: