Kontakt ul. Sienkiewicza 30/32, 87-100 Toruń
tel.: (+48) 56-611-38-10

Usługi zewnętrzne Katedr

KATEDRY WYDZIAŁU SZTUK PIĘKNYCH w Dyscyplinie Sztuki Plastyczne i Konserwacja i Restauracja Dzieł Sztuki

UNIWERSYTETU MIKOŁAJA KOPERNIKA

W TORUNIU

OFERUJĄ:

  1. Prowadzenie kursów i warsztatów specjalistycznych dla: nauczycieli i instruktorów prowadzących zajęcia plastyczne i techniczne, animatorów kultury oraz hobbystów  w dziedzinach:
  1. Usługi obejmujące takie zadania jak:
  1. Przygotowanie oprawy i koncepcji plastycznych różnego rodzaju przedsięwzięć wystawienniczych oraz akcji promocyjnych dla produktów i działań instytucji oraz firm: plakaty, katalogi, filmy reklamowe, animacje komputerowe, strony www itp.
  2. Doradztwo i specjalistyczne konsultacje we wszystkich zakresach.

W dziedzinie Konserwacja i Restauracja Dzieł Sztuki:

  1. prace konserwatorsko-restauratorskie przy zabytkowych obiektach
  2. badania techniki i technologii wykonania dzieł sztuki
  3. ekspertyzy dotyczące stanu zachowania i przyczyn niszczenia zabytków