Kontaktul. Sienkiewicza 30/32, 87-100 Toruń
tel.: (+48) 56-611-38-10

Realizacja projektu

7 stycznia 2019

Dnia 7 stycznia 2019 r. nastąpiło oficjalne przekazanie wykonawcy, firmie ERBUD S.A., placu budowy pod przyszłe Centrum Badań i Konserwacji Dziedzictwa Kulturowego przy Wydziale Sztuk Pięknych UMK.

Centrum powstaje w ramach projektu “Monumentum Sonus Visio. Akademickie Centra Przemysłów Kreatywnych Kultury, Sztuki i Ochrony Zabytków”, współfinansowanego z Działania
1.1. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Budowa rozpoczyna się od przygotowania parkingu tymczasowego wzdłuż ulicy Fałata, oraz wykonania przyłączy do sieci sanitarnej i wodociągowej. W związku z prowadzonymi pracami zmieniona zostanie organizacja ruchu na tyłach budynku Wydziału przy ulicy Sienkiewicza 30/32.

Plac budowy przekazali przedstawiciele UMK: Dziekan WSP UMK prof. dr hab. Elżbieta Basiul,  koordynator projektu dr Katarzyna Krynicka-Szroeder, kierownik ZA-G WSP dr Janusz Gierlasiński, kierownik Działu Inwestycyjnego UMK, mgr inż. Andrzej Bobecki, inspektorzy nadzoru inwestorskiego UMK: inż. Jerzy Jabłoński, mgr inż. Łukasz Raniszewski, mgr inż. Bartłomiej Kaczorowski. W imieniu wykonawcy, firmy ERBUD S.A., plac budowy przyjęła Kierownik Budowy, pani Agata Karczewska.

 

Galeria zdjęć: