Kontakt ul. Sienkiewicza 30/32, 87-100 Toruń
tel.: (+48) 56-611-38-10

Realizacja projektu

Grudzień 2019. Kolejny etap budowy.

Tak kolorowe dachy Centrum nie będą już nigdy. Przyjechała miedziana blacha okładzinowa i trwa jej montaż na dachach. Elewacje też zmieniają kolor. Montowana jest izolacja z wełny mineralnej. Do wnętrza światło wpada przez pierwsze zamontowane okna. Ścianki podzieliły otwarte przestrzenie kondygnacji na poszczególne pomieszczenia. Tak to wygląda na zdjęciach.

Fot. K. Krynicka-Szroeder.

Listopad 2019. Budowa nie stoi w miejscu.

Na jednolitych płaszczyznach ścian budynku pojawia się ruch. Rytmiczne podziały tworzone są przez powstającą podkonstrukcję pod okładziny elewacji z płyt betonowych, i z blachy. Aluminiowa konstrukcja utrzyma też docieplenie z wełny mineralnej. We wnętrzu trwa budowa ścianek działowych. Fotografie dokumentują postęp prac.

Fot. K. Krynicka-Szroeder.

Inwestycja w październiku 2019 roku

Konstrukcja dachu została ukończona, więc czas na Wiechę, święto wszystkich, którzy ciężko pracują na budowie. Zgromadzili się przedstawiciele Wykonawcy, Podwykonawców, pracownicy budowy, no i my, prowadzący projekt i pilnujący budowy na Uniwersytecie. Władze Uczelni reprezentowali Prorektor prof. dr hab. Andrzej Sokala i Zastępca Kanclerza ds. technicznych mgr inż. Marcin Maksim. Za pracę i jej efekty dziękowali Dziekan Wydziału Sztuk Pięknych, prof. dr hab. Elżbieta Basiul i Kierownik kontraktu firmy ERBUD, Emil Gajewski. Agata Karczewska, Kierowniczka budowy, pokazywała najnowsze postępy. Piękny wieniec zawisł na …dźwigu. Wieniec, ucztę i jej uczestników fotografował Adam Fisz. Fotorelacja z tego etapu budowy. Fotorelacja październik 2019

Postępy budowy do końca października: zaczęła powstawać podkonstrukcja elewacji z blachy, na konstrukcję dachu położono izolującą membrana, zamontowano szarą blachę na dachu narożnika budynku, we wnętrzu powstała część ścianek działowych. No i nasze Centrum jest doskonale widoczne z każdej perspektywy – liście opadły, a niebieskie dachy górują nad okolicą. Fot. K. Krynicka-Szroeder.

Budowa we wrześniu 2019 roku

Stanęła konstrukcja łącznika, stoją ściany, są już stropy budynku. Przez jakiś czas las wsporników podtrzymuje strop II piętra, bo beton jeszcze wiąże. Tydzień później zaczyna powstawać konstrukcja dachu. Nasza jest prosta, krokwiowo-jętkowa. Poszczególne wiązary dźwig transportuje z równo ułożonego stosu na placu budowy na wysokość dachu. Możemy podziwiać rytm podwójnego szeregu zamontowanych wiązarów na tle nieba i perspektywę, jaką nadają miastu. Aż szkoda, że tego widoku nie zatrzymamy. Z ziemi to koronka wieńcząca Centrum.Z końcem września kładzione są pierwsze warstwy izolacyjne dachu. Widok się zamyka. Budynek szykuje się do jesieni. Budowa we wrześniu na fotografiach.

Budowa w sierpniu 2019 roku

Kończy się sierpień, konstrukcja budynku też jest na ukończeniu. Stoją już ściany konstrukcyjne do wysokości II piętra i szczyty elewacji wschodniej, został zabetonowany strop nad II piętrem. Stoi łącznik. Przed nami wykonanie konstrukcji dachu. W kolejce czekają elewacje, stolarka, instalacje… Fot. K. Krynicka-Szroeder Kolejna fotorelacja z placu budowy.  

Wmurowanie aktu erekcyjnego pod budowę Centrum Badań i Konserwacji Dziedzictwa Kulturowego przy Wydziale Sztuk Pięknych UMK w Toruniu 9 maja 2019 roku. Fot. Andrzej Romański, fot. cz-b Adam Fisz Fotorelacja z uroczystości

W przemówieniach JM Rektor UMK prof. dr hab. Andrzej Tretyn, Dziekan Wydziału Sztuk Pięknych prof. dr hab. Elżbieta Basiul, Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego Piotr Całbecki, przedstawicielka Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej Komisji Europejskiej Maria Galewska, Prezydent Miasta Torunia Michał Zaleski oraz Dyrektor Toruńskiego Oddziału ERBUD S.A. Piotr Augustyniak akcentowali wyjątkową datę uroczystości. 9 maja to Dzień Europy, święto państw europejskich, zaś kilka dni wcześniej, 1 maja, obchodziliśmy 15 rocznicę przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. Zabierający głos podkreślali tradycję i znaczenie toruńskiej szkoły konserwacji, wieloletnie starania Wydziału Sztuk Pięknych o rozbudowę oraz rolę Funduszy Europejskich w powstaniu Centrum. Pani Dziekan przedstawiła zakres działalności, która prowadzona będzie w ramach Centrum oraz możliwości naukowe i komercjalizacji wyników badań, jakie otworzą się wraz z powstaniem nowoczesnych laboratoriów badawczo-konserwatorskich.

Akt Erekcyjny podpisali: JM Rektor UMK prof. dr hab. Andrzej Tretyn, Dziekan Wydziału Sztuk Pięknych prof. dr hab. Elżbieta Basiul, Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego Piotr Całbecki oraz Dyrektor Toruńskiego Oddziału ERBUD S.A. Piotr Augustyniak.

Stan realizacji inwestycji w dniu podpisania Aktu Erekcyjnego – zostały wykonane roboty ziemne i przygotowawcze, wykonano prace rozbiórkowe, położone zostały w większości sieci zewnętrzne (wodociągowe, kanalizacji deszczowej i sanitarnej), z konstrukcji samego budynku zostały wykonane i zabetonowane ławy i stopy, budowane są słupy i ściany na wysokości parteru.

Prace trwają. Plac budowy w połowie kwietnia

Jest połowa kwietnia 2019 roku Na budowę wjechały potężne maszyny, z ziemi wynurzają się fundamenty Centrum. Jeszcze widać zieleniejące drzewa po drugiej boiska. Fot. K. Krynicka-Szroeder. Krótka fotorelacja z placu budowy.

Wizyta pani Dziekan na placu budowy 4 kwietnia 2019 roku

W dniu 4 kwietnia pani Dziekan odwiedziła plac budowy, na którym trwają intensywne prace przygotowawcze. Fot Adam Fisz Krótka fotorelacja z wizyty.

7 stycznia 2019

Dnia 7 stycznia 2019 r. nastąpiło oficjalne przekazanie wykonawcy, firmie ERBUD S.A., placu budowy pod przyszłe Centrum Badań i Konserwacji Dziedzictwa Kulturowego przy Wydziale Sztuk Pięknych UMK.

Centrum powstaje w ramach projektu “Monumentum Sonus Visio. Akademickie Centra Przemysłów Kreatywnych Kultury, Sztuki i Ochrony Zabytków”, współfinansowanego z Działania
1.1. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Budowa rozpoczyna się od przygotowania parkingu tymczasowego wzdłuż ulicy Fałata, oraz wykonania przyłączy do sieci sanitarnej i wodociągowej. W związku z prowadzonymi pracami zmieniona zostanie organizacja ruchu na tyłach budynku Wydziału przy ulicy Sienkiewicza 30/32.

Plac budowy przekazali przedstawiciele UMK: Dziekan WSP UMK prof. dr hab. Elżbieta Basiul,  koordynator projektu dr Katarzyna Krynicka-Szroeder, kierownik ZA-G WSP dr Janusz Gierlasiński, kierownik Działu Inwestycyjnego UMK, mgr inż. Andrzej Bobecki, inspektorzy nadzoru inwestorskiego UMK: inż. Jerzy Jabłoński, mgr inż. Łukasz Raniszewski, mgr inż. Bartłomiej Kaczorowski. W imieniu wykonawcy, firmy ERBUD S.A., plac budowy przyjęła Kierownik Budowy, pani Agata Karczewska.

Ologowanie miejsca realizacji projektu (tablice informacyjne w miejscu budowy od ulicy Fałata i od ulicy Bema).

Galeria zdjęć: