Kontaktul. Sienkiewicza 30/32, 87-100 Toruń
tel.: (+48) 56-611-38-10

Zespół administracyjno-gospodarczy

ZESPÓŁ ADMINISTRACYJNO-GOSPODARCZY

ul. Sienkiewicza 30/32
87-100 Toruń

Kierownik Zespołu:

inż. Agnieszka Czyżniewska
e-mail: czyzniewska.a@umk.pl
tel. (+48) 56-611-38-40, kom. (+48) 693-073-846, pokój 133
administrowanie obiektami należącymi do Wydziału Sztuk Pięknych.

Specjaliści:

mgr Krzysztof Uzarski
e-mail: kuzarski@umk.pl
tel. (+48) 56-611-38-39, pokój 134
prowadzenie spraw z zakresu zamówień publicznych oraz finansowo-księgowych Wydziału,
zabezpieczenie potrzeb Wydziału w przedmiocie wyposażenia w środki trwałe.

mgr Joanna Witkowska
e-mail: wasia@umk.pl
tel. (+48) 56-611-38-39, pokój 134
prowadzenie spraw związanych z umowami cywilno-prawnymi zawieranymi z osobami fizycznymi, świadczeniem różnego rodzaju usług przez jednostki organizacyjne Wydziału,
prowadzenie gospodarki środkami trwałymi i przedmiotami nietrwałymi,
gospodarka materiałowa i magazynowa.