Kontaktul. Sienkiewicza 30/32, 87-100 Toruń
tel.: (+48) 56-611-38-10

PRZYZNANE PIERWSZE NAGRODY DLA DYPLOMANTÓW

obrazek:

 

Znamy już laureatów Nagrody im. prof. Jerzego Remera, Nagrody  im. doc. Jerzego Frycza, oraz Nagrody im. prof. Jadwigi Puciata-Pawłowskiej.

Nagrodę im. prof. Jerzego Remera, której fundatorem jest Towarzystwo Przyjaciół Muzeum Okręgowego w Toruniu, przyznawana jest za wybitną pracę magisterską obronioną na Wydziale Sztuk Pięknych UMK, na kierunkach nauczania prowadzonych w ramach dyscypliny Nauki o Sztuce. W tym roku otrzymała ją pani Karolina Mrowińska. Wyróżnienie zostało przyznane panu Wiktorowi Binnebeselowi.

Nagrodę im. doc. Jerzego Frycza przyznano panu Tomaszowi Ziemkiewiczowi, a wyróżnienia otrzymali pan Grzegorz Grąbczewski i pani Anna Kaprzyk. Nagroda ta jest przyznawana za najlepszą pracę magisterską obronioną na kierunku Ochrona Dóbr Kultury.

Po raz pierwszy w tym roku przyznano Nagrodę im. prof. Jadwigi Puciata-Pawłowskiej za najlepszą pracę licencjacką obronioną na Wydziale Sztuk Pięknych UMK na kierunkach nauczania prowadzonych w ramach dyscypliny Nauki o Sztuce. Nagrodę przyznano pani Annie Brzezińskiej, zaś dwa równorzędne wyróżnienia panu Łukaszowi Guzowskiemu i panu Damianowi Kolassie.

Wszystkim nagrodzonym i wyróżnionym serdecznie gratulujemy!

 

pozostałe wiadomości