Kontakt ul. Sienkiewicza 30/32, 87-100 Toruń
tel.: (+48) 56-611-38-10

LEKTORAT – STUDENCI II ROKU

Lektorat z języka obcego jest obowiązkowy.

Lektorat odbywa się podczas II i III roku studiów dla studentów kierunków jednolitych oraz podczas II i IV roku dla studentów kierunków niejednolitych.

Na studiach jednolitych jest to 120 godzin na drugim roku (po 60 w każdym semestrze) oraz 30 godzin w drugim semestrze III roku. Na studiach niejednolitych jest to 120 godzin na II roku (po 60 w każdym semestrze) oraz 30 godzin w drugim semestrze IV roku.

Lektorat obejmuje języki obce takie jak: angielski, niemiecki, rosyjski, francuski, łacina.

Język obcy nauczany na lektoracie jest profilowany w kierunku sztuk pięknych.

Docelowy poziom lektoratu to B2/B2+.

Lektorat kończy się egzaminem pisemnym o profilu specjalistycznym.