Kontaktul. Sienkiewicza 30/32, 87-100 Toruń
tel.: (+48) 56-611-38-10

Koło Naukowe Krytyków Artystycznych

Koło naukowe Krytyków artystycznych działa od 2012 roku, należą do niego studenci kierunku Krytyka artystyczna. Do jego zadań należy aktywizacja studentów wokół tematów związanych ze sztuką współczesną, w tym także ze sztuką regionu, organizowanie spotkań z historykami sztuki, krytykami sztuki i artystami z różnych ośrodków akademickich i artystycznych, uczestnictwo studentów w konferencjach naukowych i warsztatach, spotkania i dyskusje wokół literatury poruszającej tematy obecne w aktualnym dyskursie artystycznym. W ramach Koła naukowego  organizowane były spotkania dyskusyjne w Czytelni Centrum Sztuki Współczesnej „Znaki Czasu”, w Akademickim Centrum Kultury i Sztuki „Od Nowa”, oraz w Galerii Sztuki Wozownia, prowadzony był studencki blog o sztuce, odbywały się wyjazdy na konferencje i warsztaty (w tym także zagraniczne),  przygotowywane były wystawy integrujące środowisko młodych krytyków i artystów studiujących na Wydziale Sztuk Pięknych.

 

Szczegółowy wykaz działalności w ramach Koła naukowego:

2013

W latach 2013 – 2015 odbywały się spotkania w Centrum Sztuki Współczesnej Znaki Czasu w Toruniu z cyklu „WyOBRAZ sobie” prowadzone przez Malinę Barcikowską i Filipa Pręgowskiego  z udziałem członków Koła i osób zainteresowanych. W spotkaniach uczestniczyli historycy sztuki, krytycy sztuki, filozofowie i artyści związani z różnymi ośrodkami akademickimi i artystycznymi w Polsce, prezentujący wybrane zagadnienia dotyczące współczesnej estetyki i sztuki. Info: http://csw.torun.pl/temat/ksiazki/czytelnia/czytelnia-cykle/wyobraz-sobie/

 2014  

Studentka Izabela Kiełek (licencjat z Krytyki artystycznej, magisterium na kierunku Muzealnictwo, obecnie studentka studiów doktoranckich)  w ramach XIV Toruński Festiwalu Nauki i Sztuki zorganizowała warsztaty pt. „Space Invaders”, skierowane do młodzieży gimnazjum i liceum. Studenci Izabela Kiełek i Kajetan Giziński (absolwent studiów II stopnia na kierunku Krytyka artystyczna) zorganizowali cykl warsztatów „;Pleonazm, czyli abstrakcja w Plastyku” w Zespole Szkół Plastycznych im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy. Warsztaty poświęcone były teoriom Wassily Kandinsky’ego i Rudolfa Arnheima. Studentki Natalia Reich (absolwentka studiów I stopnia na kierunku Krytyka artystyczna) i Izabela Kiełek zostały w 2014 r. laureatkami ogólnopolskiego konkursu „Młoda krytyka sztuki w Polsce i w Czechach. Prąd stały/prąd zmienny” organizowanego przez Fundację Galerii Miejskiej we Wrocławiu. W ramach nagrody studentki wyjechały na dwudniowe warsztaty do Wrocławia, a następnie na pięciodniowe warsztaty do Pragi. Ich teksty zostały opublikowane w książce Młoda Krytyka Artystyczna w Polsce i w Czechach. Prąd stały/prąd zmienny, Wrocław 2015 (Izabela Kiełek, Faux pas po czesku, czyli gdzie jest David Cerny; Natalia Reich Bardziej pozytywna strona kiczu).

W latach 2014 – 2016 odbywały się spotkania w Centrum Sztuki Współczesnej Znaki Czasu w Toruniu prowadzone przez Malinę Barcikowską z udziałem członków Koła i osób zainteresowanych. Dotyczyły one wybranych przykładów współczesnej i aktualnej literatury dotyczącej estetyki, filozofii i antropologii sztuki. Info:  http://csw.torun.pl/temat/ksiazki/czytelnia/czytelnia-cykle/kolo-krytykow/

2015

Studentka Izabela Kiełek wraz z Alicją Gruszką, studentką kulturoznawstwa (wydział filologiczny UMK) zwyciężyły w konkursie na projekt „Mikrowsparcie”; ogłoszony przez Toruńską Agendę Kulturalną. Projekt „Dialog torunian z Toruniem. Komunikaty w przestrzeni miejskiej” jest zadaniem kilkuetapowym, poświęconym zagadnieniu toruńskiego street artu. W ramach pierwszego etapu, studentki zorganizowały cykl warsztatów połączonych z wykładami dla młodzieży Gimnazjum i Liceum Akademickiego w Toruniu. Kolejnym etapem był konkurs fotograficzny dla mieszkańców Torunia, zakończony wystawą. Ostatnim etapem była publikacja internetowa podsumowująca projekt. Studentka Izabela Kiełek wygłosiła referat na studencko-doktoranckiej sesji naukowej „III Spotkanie Miłośników Kultury Czeskiej”, Organizator: Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. Student Kajetan Giziński był współorganizatorem warsztatów, konferencji i wystawy  pt. „Symmetrica 2015. Geometria i sztuka”, zorganizowanej przez Centrum Sztuki Współczesnej „znaki Czasu” w Toruniu oraz Wydział Matematyki UMK. Studentka Sylwia Ciuchta (licencjat z Krytyki artystycznej) wygłosiła wykład poświęcony relacjom między muzyką i sztuką wizualną w ramach eksperymentu artystycznego pt. „Sztuka wymaga dialogu, dialog wymaga sztuki”, łączącego malarstwo i muzykę w spontanicznym procesie twórczym. Warsztaty zainicjowane przez studentów Koła artystycznego Zamaluj, realizowane przy współudziale członków studencko-doktoranckiego koła naukowego (post)ART, adresowane były do uzdolnionej artystycznie młodzieży z naszego regionu. Studenci w ramach działalności Koła Naukowego zaprosili na gościnne wykłady Krzysztofa Cieszkowskiego, badacza biografii m.in. Francisa Bacona, wieloletniego pracownika Tate Gallery w Londynie. Cykl wykładów poświęcony został zagadnieniu krytycznego podejścia do dokumentów historii sztuki. Zajęcia odbyły się w Centrum Sztuki Współczesnej „Znaki Czasu” w Toruniu.

2016

W ramach współpracy Koła ze Stowarzyszeniem Przyjaciół Wydziału Sztuk Pięknych UMK w Akademickim Centrum Kultury i Sztuki „Od Nowa” odbyło się spotkanie z krakowskim malarzem i grafikiem Jackiem Sroką. Spotkanie prowadził Filip Pręgowski. Student  Kajetan Giziński wygłosił referat o twórczości Wassily Kandinsky’ego na seminarium Oddziału Warszawskiego Polskiego Instytutu Studiów nad Sztuką Świata. Studenci kierunku Krytyka artystyczna uczestniczyli w konferencji poświęconej krytyce artystycznej pt. „Stan krytyczny”, Poznań (4-5 maja 2016). Referat Jestem krytykiem, ale to nie znaczy, że pracuję za darmo wygłosiła studentka Izabela Kiełek. Studentka Aleksandra Wantuch (absolwentka studiów licencjackich na kierunku Krytyka artystyczna) wzięła udział w plenerze organizowanym przez Ogólnopolską Płaszczyznę Współpracy Akademickiej w Orońsku.

2017

W latach 2017 – 2018 Studentka Izabela Kiełek dwukrotnie zrealizowała autorski projekt „Artysta vs Kurator”, polegający na zainicjowaniu współpracy studentów kierunków artystycznych i teoretycznych na Wydziale Sztuk Pięknych UMK. Efektem projektu była wystawa prac wraz z przygotowanymi przez teoretyków tekstami krytycznymi, wspólne spotkanie (warsztaty/wykład) wystawa w galerii Forum na Wydziale Sztuk Pięknych UMK oraz katalog podsumowujący działanie.Studentka Anna Brzezińska (absolwentka studiów licencjackich na kierunku Krytyka artystyczna) wygłosiła referat Krytyka artystyczna Neli Samotyhowej na łamach czasopism „Bluszcz” i „Kobieta Współczesna” na konferencji „Krytyka artystyczna kobiet”, 23-24  listopada, 2017 w Instytucie Sztuki PAN
W Galerii Sztuki Wozownia w Toruniu odbyły się dwa spotkania w ramach nowego cyklu „Wirówka”, prowadzonego przez Malinę Barcikowską i Filipa Pręgowskiego; gośćmi spotkań byli artystka Bianka Rolando i krytyk sztuki Jakub Banasiak.