Kontakt ul. Sienkiewicza 30/32, 87-100 Toruń
tel.: (+48) 56-611-38-10

Koło Naukowe Studentów Krytyki Artystycznej

W latach 2012-2018 na Wydziale Sztuk Pięknych działało Koło Naukowe Krytyków Artystycznych. Do jego zadań należała aktywizacja studentów kierunku Krytyka artystyczna wokół tematów związanych ze sztuką współczesną, w tym także ze sztuką regionu, organizowanie spotkań z historykami sztuki, krytykami sztuki i artystami z różnych ośrodków akademickich i artystycznych, uczestnictwo studentów w konferencjach naukowych i warsztatach, spotkania i dyskusje wokół literatury poruszającej tematy obecne w aktualnym dyskursie artystycznym. W ramach Koła naukowego  organizowane były spotkania dyskusyjne w Czytelni Centrum Sztuki Współczesnej „Znaki Czasu”, w Akademickim Centrum Kultury i Sztuki „Od Nowa”, oraz w Galerii Sztuki Wozownia, prowadzony był studencki blog o sztuce, odbywały się wyjazdy na konferencje i warsztaty (w tym także zagraniczne),  przygotowywane były wystawy integrujące środowisko młodych krytyków i artystów studiujących na Wydziale Sztuk Pięknych.

W 2019 r. powstał nowy i odrębny projekt, pod nową nazwą i w nowej formule – Koło Naukowe Studentów Krytyki Artystycznej.

Wyznaczono nowe cele i zadania. Głównym celem jest rozwijanie interdyscyplinarnych zainteresowań studentów w zakresie nauk związanych z krytyką artystyczną, sztukami plastycznymi i kulturą, a także: wzajemna wymiana wiedzy i doświadczeń między członkami Koła; współpraca z innymi uniwersytetami, placówkami badawczymi, kołami naukowymi oraz inicjowanie własnych projektów dziennikarskich, badawczych, kuratorskich, artystycznych i wydarzeń kulturalnych.

Zarząd koła

Prezes – Ewa Kot
Wiceprezes – Weronika Ratajczak
Sekretarz – Edyta Radziewicz

Rada programowa

Paulina Skiba
Patrycja Wójcik
Marta Polcyn

Opiekun koła

dr hab. Filip Pręgowski

Kontakt: knska.umk@gmail.com

Jednym z głównych przedsięwzięć Koła jest utworzenie platformy „Teka Krytyka”.

Teka Krytyka

To projekt zapoczątkowany w marcu 2020 roku przez Koło Naukowe Studentów Krytyki Artystycznej WSP UMK w Toruniu; jego publikacja nastąpiła w listopadzie 2020 roku.

Istotą pomysłu było stworzenie neutralnej przestrzeni dla młodych krytyków, pozwalającej na publikację tekstów krytycznych, relacji z wydarzeń artystycznych oraz materiałów popularyzacyjno-edukacyjnych z zakresu sztuk wizualnych. Członkowie wypowiadają się przy użyciu zróżnicowanych form przekazu: tekstów publicystycznych, fotografii czy materiałów wideo. Projekt realizowany jest na łamach stworzonej dla niego strony www, kanału YouTube oraz Facebooka.

Więcej o działalności koła

Facebook: https://www.facebook.com/KoloNaukoweStudentowKA

Strona internetowa Teka Krytyka: https://knskaumk.wixsite.com/teka-krytyka