Kontakt ul. Sienkiewicza 30/32, 87-100 Toruń
tel.: (+48) 56-611-38-10

Rada Programowa kierunku Grafika

dr hab. Nikodem Pręgowski, prof. UMK – przewodniczący Rady

dr hab. Tomasz Barczyk, prof. UMK

dr hab. Krzysztof Skrzypczyk, prof. UMK

dr hab. Marek Zajko, prof. UMK

dr Piotr Florianowicz

dr Jakub Wawrzak

dr Dariusz Subocz (IZ)

mgr Maciej Pasieka – przedstawiciel absolwentów

Tymoteusz Polak – przedstawicielka studentów