Kontakt ul. Sienkiewicza 30/32, 87-100 Toruń
tel.: (+48) 56-611-38-10

Rada Programowa kierunku Architektura wnętrz

dr hab. Katarzyna Adaszewska, prof. UMK

dr hab. Grzegorz Maślewski, prof. UMK

dr hab. Juliusz Raczkowski, prof. UMK

dr Marcin Podskarbi

mgr inż. arch. Aleksandra Truchel-Treder

Andrzej Piątkowski – prezes Chair Concept (IZ)

mgr Malwina Susik – przedstawicielka absolwentów

Magda Wenerska– przedstawicielka studentów