Kontakt ul. Sienkiewicza 30/32, 87-100 Toruń
tel.: (+48) 56-611-38-10

Przewody doktorskie w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie nauki o sztuce

Przewody doktorskie w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie nauki o sztuce