ul. Sienkiewicza 30/32, 87-100 Toruń
tel.: (+48) 56-611-38-10

Komisja ds. Studiów doktoranckich KiR

Komisja ds. Studiów Doktoranckich

Przewodnicząca: prof. dr hab. Justyna Olszewska-Świetlik

Członkowie:
prof. dr hab. Robert Rogal
dr hab. Tomasz Kozielec, prof. UMK
dr hab. Piotr Niemcewicz, prof. UMK
dr hab. Jarosław Rogóż, prof. UMK
dr hab. Jacek Stachera, prof. UMK
mgr Adam Kaźmierczak – przedstawiciel doktorantów