Kontaktul. Sienkiewicza 30/32, 87-100 Toruń
tel.: (+48) 56-611-38-10

Katedra Architektury Wnętrz i Rzeźby

  1. Charakterystyka obszaru badawczego

Katedra Architektury Wnętrz i Rzeźby tworzy zarówno wspólny interdyscyplinarny obszar badawczy dla rzeźbiarzy i architektów wnętrz jak i możliwości prowadzenia badań w poszczególnych specjalnościach. Wspólny obszar badawczy obejmuje badania nad złożonymi interakcjami między sztuką zajmującą się w szerokim znaczeniu przestrzenią i trójwymiarowością  a zagadnieniami związanymi projektowaniem wnętrz i designem. Wyniki pracy naukowej, która w Katerze Rzeźby Architektury Wnętrz i Rzeźby toczy się dzięki synergii sztuki i pracy projektowej przyjmuje postać wystaw, działań artystycznych , projektów z zakresu architektury wnętrz, artystyczno-architektonicznych propozycji reorganizacji istotnych społecznych miejsc w przestrzeni publicznej oraz architektonicznych projektów rewitalizacji i modernizacji obiektów. Katedra współpracuje z takimi instytucjami jak: Akademia Sztuki w Szczecinie, Wydział Sztuk Wizualnych, Katedra Architektury Wnętrz i Form Użytkowych, Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu, Arch INSIDE – przegląd projektów architektury, architektury wnętrz i przedmiotów użytkowych, ARENA DESIGN – w ramach Międzynarodowych Targów Poznańskich, WARSAW HOME EXPO, CHAIR CONCEPT grupa klastrowa HORECA, Mennice w kraju i zagranicą, Muzeum Zamkowe w Malborku,  CENTRUM RZEŹBY POLSKIEJ W OROŃSKU oraz liczne  muzea i galerie sztuki.

  1. Dydaktyka

Katedra prowadzi kierunek ARCHITEKTURA WNĘTRZ. Trzon kształcenia kierunkowego stanowią przedmioty artystyczne z dyscypliny sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki oraz bloki zajęciowe z dyscypliny nauki o sztuce. Program kształcenia uzupełniają elementy nauk prawnych i społecznych. których celem jest przygotowanie do funkcjonowania na rynku pracy. Ponadto katedra prowadzi usługowe zajęcia dydaktyczne dla kierunków: KONSERWACJA I RESTAURACJA DZIEŁ SZTUKI, KRYTYKA ARTYSTYCZNA, OCHRONA DÓBR KULTURY spec. Zabytkoznawstwo i muzealnictwo, SZTUKA MEDIÓW EDUKACJA WIZUALNA

  1. Współpraca ze środowiskiem zewnętrznym

Współpraca katedry ze środowiskiem zewnętrznym w zakresie: architektury i działań przestrzennych, projektowania wnętrz obiektów użyteczności publicznej i mieszkalnych, projektowania form użytkowych i designu, rzeźby w tym rzeźby monumentalnej, medalierstwa i numizmatyki (projektowania monet dla emitentów w kraju i zagranicą oraz medali okolicznościowych dla instytucji państwowych) i ceramiki artystycznej. Zrealizowano m.in. projekty: Projekt architektury i wnętrz salonu samochodowego marek Seat i Mitsubishi w Toruniu, projekt architektury oraz wnętrz przestrzeni obsługi klienta w budynku warsztatowym marki Toyota w Toruniu, wnętrza apartamentów na wynajem  w kamienicy na toruńskiej starówce, mieszkania prywatne. Dalej: projekt obudów do stacji szybkiego ładowania pojazdów elektrycznych. Umowa z Zakładem Energoelektroniki Twerd Sp. z o.o. Opracowanie dwóch koncepcji i dokumentacji technicznej obudów do stacji szybkiego ładowania pojazdów elektrycznych, Projekt pt.: Realizacja zadań strategii rozwoju klastra ,,Grupa  Meblowa HoReCa” w ramach Działania 5.1 ,,Rozwój instytucji otoczenia  biznesu”, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa  Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.