Kontakt ul. Sienkiewicza 30/32, 87-100 Toruń
tel.: (+48) 56-611-38-10

Katedra Architektury Wnętrz i Rzeźby

  1. Charakterystyka obszaru badawczego

Katedra Architektury Wnętrz i Rzeźby tworzy zarówno wspólny interdyscyplinarny obszar badawczy dla rzeźbiarzy i architektów wnętrz, jak i możliwości prowadzenia badań w poszczególnych specjalnościach. Wspólny obszar badawczy obejmuje badania nad złożonymi interakcjami między sztuką zajmującą się w szerokim znaczeniu przestrzenią i trójwymiarowością  a zagadnieniami związanymi z projektowaniem wnętrz i designem. Wyniki pracy naukowej, która w Katedrze Architektury Wnętrz i Rzeźby toczy się dzięki synergii sztuki i pracy projektowej, przyjmuje postać wystaw, działań artystycznych, projektów z zakresu architektury wnętrz, artystyczno-architektonicznych propozycji reorganizacji istotnych społecznych miejsc w przestrzeni publicznej oraz architektonicznych projektów rewitalizacji i modernizacji obiektów. Katedra współpracuje z takimi instytucjami jak: Akademia Sztuki w Szczecinie, Wydział Sztuk Wizualnych, Katedra Architektury Wnętrz i Form Użytkowych, Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu, Arch INSIDE – przegląd projektów architektury, architektury wnętrz i przedmiotów użytkowych, ARENA DESIGN – w ramach Międzynarodowych Targów Poznańskich, WARSAW HOME EXPO, CHAIR CONCEPT grupa klastrowa HORECA, mennice w kraju i zagranicą, Muzeum Zamkowe w Malborku, Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku oraz z licznymi muzeami i galeriami sztuki.

 

  1. Dydaktyka

Katedra prowadzi kierunek ARCHITEKTURA WNĘTRZ. Trzon kształcenia kierunkowego stanowią przedmioty artystyczne z dyscypliny sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki oraz bloki zajęciowe z dyscypliny nauki o sztuce. Program kształcenia uzupełniają elementy nauk prawnych i społecznych, których celem jest przygotowanie do funkcjonowania na rynku pracy. Ponadto Katedra prowadzi usługowe zajęcia dydaktyczne dla kierunków: KONSERWACJA I RESTAURACJA DZIEŁ SZTUKI, KRYTYKA ARTYSTYCZNA, OCHRONA DÓBR KULTURY, specjalność Zabytkoznawstwo i muzealnictwo, SZTUKA MEDIÓW I EDUKACJA WIZUALNA.

 

  1. Współpraca ze środowiskiem zewnętrznym

Współpraca Katedry ze środowiskiem zewnętrznym odbywa się w zakresie: architektury i działań przestrzennych, projektowania wnętrz obiektów użyteczności publicznej i mieszkalnych, projektowania form użytkowych i designu, rzeźby w tym rzeźby monumentalnej, medalierstwa i numizmatyki (projektowania monet dla emitentów w kraju i zagranicą oraz medali okolicznościowych dla instytucji państwowych) i ceramiki artystycznej. Zrealizowano m.in. projekty: Projekt architektury i wnętrz salonu samochodowego marek Seat i Mitsubishi w Toruniu, projekt architektury oraz wnętrz przestrzeni obsługi klienta w budynku warsztatowym marki Toyota w Toruniu, wnętrza apartamentów na wynajem w kamienicy na toruńskiej starówce, wnętrza mieszkań prywatnych, projekt obudów do stacji szybkiego ładowania pojazdów elektrycznych, umowa z Zakładem Energoelektroniki Twerd Sp. z o.o., opracowanie dwóch koncepcji i dokumentacji technicznej obudów do stacji szybkiego ładowania pojazdów elektrycznych, projekt pt.: Realizacja zadań strategii rozwoju klastra ,,Grupa  Meblowa HoReCa” w ramach Działania 5.1 ,,Rozwój instytucji otoczenia  biznesu”, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa  Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.