Kontakt ul. Sienkiewicza 30/32, 87-100 Toruń
tel.: (+48) 56-611-38-10

Rekrutacja – Malarstwo

Nabór 2024/2025 dla cudzoziemców

O przyjęcie mogą ubiegać się kandydaci, którzy posiadają świadectwo dojrzałości lub równoważne, uprawniające do ubiegania się o przyjęcie na studia w uczelniach wyższych każdego typu zgodnie z przepisami w tym zakresie obowiązującymi w kraju uzyskania świadectwa. Obowiązuje rejestracja w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK) i wniesienie opłaty rekrutacyjnej – 150 zł.

Zasady kwalifikacji:

Przegląd portfolio – zestawu prac plastycznych. Portfolio powinno być zbudowane z własnych prac, sfotografowanych i umieszczonych w jednym pliku pdf (o nazwie: „Nazwisko_Imię_portfolio”), ponumerowanych i opisanych: tytuł, technika, format, rok powstania. Powinno zawierać 10 prac malarskich i 10 prac rysunkowych. Preferowane tematy to martwa natura, pejzaż, portret (prace malarskie) oraz studium postaci, studium przedmiotu, martwa natura (prace rysunkowe); format prac nie powinien być mniejszy niż 50×70 cm. Kandydat może dołączyć dodatkowo własne kompozycje plastyczne. Kandydat załącza skan podpisanego osobiście oświadczenia o autorstwie wszystkich włączonych do portfolio prac plastycznych.

Autoprezentacja. Kandydat do kompletu prezentującego prace artystyczne dołącza plik pdf (do 2000 znaków ze spacjami) stanowiący formę syntetycznej autoprezentacji, zawierającej odpowiedzi na pytania:
1) Dlaczego wybrałeś ten kierunek studiów?

2) Co skłoniło Cię do wyboru Wydziału Sztuk Pięknych UMK w Toruniu?

3) Jakie nowoczesne lub współczesne zjawisko artystyczne, twórca bądź dzieło sztuki Cię fascynuje?

4) Dodatkowy komentarz (osobista motywacja, charakterystyka własnej twórczości, działalności, osiągnięcia, itp.).

W konkursie świadectw dojrzałości brane są pod uwagę następujące przedmioty: historia albo historia sztuki albo język polski albo język obcy nowożytny. W postępowaniu kwalifikacyjnym uwzględniany jest najkorzystniejszy dla kandydata przedmiot spośród wskazanych.

————————–

Druga – uzupełniająca tura naboru uruchomiona zostanie tylko wówczas, gdy nie zostanie wyczerpany limit przyjęć w pierwszej turze.