Kontakt ul. Sienkiewicza 30/32, 87-100 Toruń
tel.: (+48) 56-611-38-10

Rekrutacja – Krytyka artystyczna

Nabór 2023/2024 dla cudzoziemców

Krytyka artystyczna – I stopień

Kandydatów obowiązuje konkurs świadectw dojrzałości. Obowiązuje rejestracja w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK) i wniesienie opłaty rekrutacyjnej 85 zł.

O przyjęcie mogą ubiegać się kandydaci, którzy posiadają świadectwo dojrzałości lub równoważne, uprawniające do ubiegania się o przyjęcie na studia w uczelniach wyższych każdego typu zgodnie z przepisami w tym zakresie obowiązującymi w kraju uzyskania świadectwa.

W konkursie świadectw dojrzałości brane są pod uwagę następujące przedmioty: historia, historia sztuki, język polski, język obcy nowożytny.

———-

Druga tura naboru uruchamiana jest tylko wówczas, gdy nie zostanie wyczerpany limit przyjęć w pierwszej turze.