Kontakt ul. Sienkiewicza 30/32, 87-100 Toruń
tel.: (+48) 56-611-38-10

Rekrutacja – Konserwacja i restauracja dzieł sztuki

Nabór 2024/2025 dla cudzoziemców

O przyjęcie mogą ubiegać się kandydaci, którzy posiadają świadectwo dojrzałości lub równoważne, uprawniające do ubiegania się o przyjęcie na studia w uczelniach wyższych każdego typu zgodnie z przepisami w tym zakresie obowiązującymi w kraju uzyskania świadectwa. Obowiązuje rejestracja w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK) i wniesienie opłaty rekrutacyjnej – 150 zł.

Kwalifikacja zdalna cudzoziemców w naborze 2024/2025 odbędzie się 12.07.2024 r. od godz. 17:30.

W kwalifikacji kandydatów obowiązuje:

Przegląd portfolio – zestawu prac plastycznych. Portfolio powinno być zbudowane z własnych prac i zawierać 10 prac malarskich oraz 10 prac rysunkowych, sfotografowanych i umieszczonych w jednym pliku pdf (o nazwie: „Nazwisko_Imię_portfolio”), ponumerowanych i opisanych: tytuł, technika, format, rok powstania. Rysunek format preferowany 100 cm x 70 cm; studia z natury postaci i martwych natur. Malarstwo format, technika i podobrazie dowolne, studia z natury (martwa natura, postać). Do portfolio można dołączyć dodatkowe, mniejsze prace w dowolnej technice, o podobnym temacie. Kandydat załącza skan podpisanego osobiście oświadczenia o autorstwie wszystkich włączonych do portfolio prac plastycznych.

Autoprezentacja. Kandydat do kompletu prezentującego prace artystyczne dołącza plik pdf (do 2000 znaków ze spacjami) stanowiący formę syntetycznej autoprezentacji, zawierającej odpowiedzi na pytania:
1) Dlaczego wybrałeś ten kierunek studiów?

2) Co skłoniło Cię do wyboru Wydziału Sztuk Pięknych UMK w Toruniu?

3) Jakie zagadnienia konserwatorskie są dla Ciebie ważne i dlaczego?

4) Dodatkowy komentarz (osobista motywacja, charakterystyka własnej twórczości, działalności, osiągnięcia, itp.).

W konkursie świadectw dojrzałości brane są pod uwagę następujące przedmioty: chemia albo historia albo historia sztuki albo język polski albo język obcy nowożytny. W postępowaniu kwalifikacyjnym uwzględniany jest najkorzystniejszy dla kandydata przedmiot spośród wymienionych.

 

———-

Druga tura naboru uruchamiana jest tylko wówczas, gdy nie zostanie wyczerpany limit przyjęć w pierwszej turze.