Kontakt ul. Sienkiewicza 30/32, 87-100 Toruń
tel.: (+48) 56-611-38-10

Komisja ds. Studiów doktoranckich

Komisja ds. Studiów Doktoranckich

Przewodniczący: dr hab. Monika Jakubek-Raczkowska, prof. UMK
Członkowie:
dr hab. Dorota Kamińska-Jones, prof. UMK
dr hab. Janusz Krawczyk, prof. UMK
dr hab. Juliusz Raczkowski, prof. UMK
dr hab. Tomasz de Rosset, prof. UMK
dr hab. Michał Woźniak, prof. UMK
mgr Magdalena Dembek – przedstawiciel doktorantów