Kontakt ul. Sienkiewicza 30/32, 87-100 Toruń
tel.: (+48) 56-611-38-10

Administrator

Koordynator stron Wydziału:

mgr Joanna Cieślikowska

e-mail: joanacie@umk.pl