ul. Sienkiewicza 30/32, 87-100 Toruń
tel.: (+48) 56-611-38-10

2023

URDNoS Nr 1_17_01_2023 w sprawie powołania komisji habilitacyjnej w postępowaniu w sprawie nadania dr. Sebastianowi Dudzikowi

URDNoS Nr 2_14_02_2023 w sprawie powołania komisji habilitacyjnej w postępowaniu w sprawie nadania dr. Sebastianowi Dudzikowi

URDNoS Nr 3_14_02_2023 w sprawie powołania komisji ds. weryfikacji dla mgr Barbary Chojnackiej

URDNoS Nr 4_14_02_2023 w sprawie wyznaczenia promotora w postępowaniu o nadanie stopnia doktora mgr Magdalenie Dębek

URDNoS Nr 5_14_02_2023 w sprawie powołania komisji ds. weryfikacji dla mgr Magdaleny Dębek

URDNoS Nr 6_14_02_2023 w sprawie zatwierdzenia zmian w składzie Rady Programowej Krytyka Artystyczna 

URDNoS Nr 7_14_02_2023 w sprawie zatwierdzenia studiowania na MIS Humanistyczno-Społecznych 2023_2024 

URDNoS Nr 8_07_03_2023 w sprawie nadania stopnia doktora Pani mgr Ewie Sułek

URDNoS Nr 9_07_03_2023 w sprawie dokonania zmian w planie studiów I stopnia kierunku historia sztuki od roku akademickiego 20232024

URDNoS Nr 10_07_03_2023 w sprawie przyjęcia kandydatury dr hab. Jacka Tylickiego, prof. UMK na przewodniczącego Komisji przeprowadzającej egzaminy doktorskie 

URDNoS Nr 11_18_04_2023 w sprawie potwierdzenia efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomie 8 PRK mgr M. Dembek

URDNoS Nr 12_18_04_2023 w sprawie powołania komisji przeprowadzających egzaminy doktorskie w przewodzie doktorskim mgr Barbary Chojnackiej

URDNoS Nr 13_16_05_2023 w sprawie powołania recenzentów w postępowaniu o nadanie stopnia doktora mgr M. Dembek

URDNoS Nr 14_16_05_2023 w sprawie powołania Komisji Doktorskiej w postępowaniu o nadanie stopnia doktora M. Dembek

URDNoS Nr 15_16_05_2023 w sprawie potwierdzenia efektów uczenia się na poziomie 8 PRK w postępowaniu o nadanie stopnia doktora mgr B. Chojnackiej

URDNoS Nr 16_23_05_2023 w sprawie sprawie akceptacji listy rankingowej wniosków o nagrody i wyróżnienia dla nauczycieli akademickich

URDNoS Nr 17_13_06_2023 w sprawie zatrudnienia mgr Magdaleny Górskiej na stanowisko asystenta w wymiarze całego etatu

URDNoS Nr 18_13_06_2023 w sprawie zatrudnienia dra Witolda Miedziaka na stanowisko asystenta w wymiarze całego etatu

URDNoS Nr 19_13_06_2023 w sprawie zmiany zatrudnienia dr hab. Moniki Jakubek-Raczkowskiej, prof. UMK

URDNoS Nr 20_13_06_2023 w sprawie zmiany zatrudnienia dr hab. Juliusza Raczkowskiego, prof. UMK

URDNoS Nr 21_13_06_2023 w sprawie powołania recenzentów w postępowaniu o nadanie stopnia doktora mgr Barbarze Chojnackiej

URDNoS Nr 22_13_06_2023 w sprawie upoważnienia Komisji Doktorskiej do przeprowadzenia czynności w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora