ul. Sienkiewicza 30/32, 87-100 Toruń
tel.: (+48) 56-611-38-10

2023

U RDz 1 nazwania Sali 205 

U RDz 2 zatrudniene w KPG 

U RDz 3_plan HSz s1 

U RDz 4_plan SzM s1 

U RDz 5_plan SzM s2 

U RDz 6 zatrudniene w KAWiRz 

U RDz 7 tytuł zawodowy

U RDz 8 zatrudniene w KAWiRz

U RDz 9 zatrudniene w KKRAiRz

U RDz 10 zatrudniene w KKRAiRz

U RDz 11 zatrudniene w KZiM

U RDz 12 tytuł najlepszego absolwenta WSzP

U RDz 13 zatrudnienie w KZiM

U RDz 14 powołanie kierownik studiów

U RDz 15 poparcia wniosku o Medal za zasługi położone dla rozwoju Uczelni 

U RDz 16 poparcia wniosku o Medal za zasługi położone dla rozwoju Uczelni 

U RDz 17 poparcia wniosku o Medal Złoty za Długoletnią Służbę

ZDz 1 Elektroniczne wnioski -projekt Zarządzenia, Instrukcja, wiadomość

ZDz 2 rada programowa KA

ZDz 3 rada programowa SzMiEW

ZDz 4 opiekunowie praktyk zawodowych koordynatorzy

ZDz 5 WK ds. tyt. najlepszego absolwenta i studenta

ZDz 6 opiekunowie 1 roku 

ZDz 7 WK ds. JK 

ZDz 8 Rada ds. JK