ul. Sienkiewicza 30/32, 87-100 Toruń
tel.: (+48) 56-611-38-10

Zakończone postępowania habilitacyjne

Postępowanie habilitacyjne dr Aleksandry Sojak-Borodo

postępowanie habilitacyjne: zakończone
Wniosek: Wniosek habilitacyjny A. Sojak Borodo
Autoreferat: Autoreferat A. Sojak-Borodo 
Harmonogram postępowania habilitacyjnego:
Decyzja CK o powołaniu komisji habilitacyjnej: skład komisji A. Sojak-Borodo
Recenzja 1  Aleksandra Sojak-Borodo
Recenzja 2  dr hab K. Adaszewska
Recenzja 3 RECENZJA_Bogusława Koszałka 
Uchwała Rady Dyscypliny: uchwała o nadaniu stopnia A. Sojak 

Postępowanie habilitacyjne dr Moniki Szpener

postępowanie habilitacyjne: zakończone
Wniosek: wniosek dr M. Szpener
Autoreferat: autoreferat dr M. Szpener
Harmonogram postępowania habilitacyjnego:
Decyzja CK o powołaniu komisji habilitacyjnej: skład komisji M. Szpener
Recenzja 1 Prof. Jarosław Kweclich
Recenzja 2 Prof. Krzysztof Gliszczyński
Recenzja 3 dr hab. K. Adaszewska 
Uchwała Rady Dyscypliny: uchwała o nadaniu st. dr hab M. Szpener 

Postępowanie habilitacyjne dr Magdaleny Iwanickiej

postępowanie habilitacyjne: zakończone
Wniosek: wniosek M. Iwanicka
Autoreferat: autoreferat M. Iwanicka 
Harmonogram postępowania habilitacyjnego:
Decyzja CK o powołaniu komisji habilitacyjnej: skład komisji M. Iwanicka 
Recenzja 1 recenzja dr hab. Z. Kaszowska
Recenzja 2 recenzja J. Szpor 
Recenzja 3 recnezja prof. dr hab. Justyna Olszewska- Świetlik 
Uchwała Rady Dyscypliny: uchwała o nadaniu st. dr hab M. Iwanicka 

Postępowanie habilitacyjne dr Mirosława Wachowiaka

postępowanie habilitacyjne: zakończone

Wniosek: wniosek M. Wachowiak
Autoreferat: autoreferat M. Wachowiak
Harmonogram postępowania habilitacyjnego: harmonogram M. Wachowiak
Decyzja CK o powołaniu komisji habilitacyjnej: skład Komisji M. Wachowiak
Recenzja 1: recenzja dr hab. J. Rogóż
Recenzja 2: recenzja Grażyna Korpal
Recenzja 3: recenzja prof. Szmelter
Uchwała Rady Wydziału: uchwała w sprawie nadania stopnia M. Wachowiak

Postępowanie habilitacyjne dr Iwony Szpak-Pawłowskiej

postępowanie habilitacyjne: zakończone

Wniosek: wniosek
Autoreferat: autoreferat
Harmonogram postępowania habilitacyjnego: harmonogram I. Szpak-Pawłowska
Decyzja CK o powołaniu komisji habilitacyjnej: skład komisji Iwona Szpak- Pawłowska
Recenzja 1: recenzja dr hab. T. Myjak
Recenzja 2: recenzja Ewa Latkowska- Żychska
Recenzja 3:  Recenzja M. Rochecka
Uchwała Rady Wydziału:  uchwała w sprawie nadania stopnia I. Szpak- Pawłowska

Postępowanie habilitacyjne dr Jacka Balickiego

postępowanie habilitacyjne: zakończone

Postępowanie habilitacyjne dr Małgorzaty Pronobis-Gajdzis

postępowanie habilitacyjne: zakończone

Postępowanie habilitacyjne dr Tomasza Kozielca

postępowanie habilitacyjne: zakończone