ul. Sienkiewicza 30/32, 87-100 Toruń
tel.: (+48) 56-611-38-10

Zakończone postępowania habilitacyjne

Postępowanie habilitacyjne dr Aleksandry Sojak-Borodo

postępowanie habilitacyjne: zakończone
Wniosek: Wniosek habilitacyjny A. Sojak Borodo
Autoreferat: Autoreferat A. Sojak-Borodo 
Harmonogram postępowania habilitacyjnego:
Decyzja CK o powołaniu komisji habilitacyjnej: skład komisji A. Sojak-Borodo
Recenzja 1  Aleksandra Sojak-Borodo
Recenzja 2  dr hab K. Adaszewska
Recenzja 3 RECENZJA_Bogusława Koszałka 
Uchwała Rady Dyscypliny: uchwała o nadaniu stopnia A. Sojak 

Postępowanie habilitacyjne dr Moniki Szpener

postępowanie habilitacyjne: zakończone
Wniosek: wniosek dr M. Szpener
Autoreferat: autoreferat dr M. Szpener
Harmonogram postępowania habilitacyjnego:
Decyzja CK o powołaniu komisji habilitacyjnej: skład komisji M. Szpener
Recenzja 1 Prof. Jarosław Kweclich
Recenzja 2 Prof. Krzysztof Gliszczyński
Recenzja 3 dr hab. K. Adaszewska 
Uchwała Rady Dyscypliny: uchwała o nadaniu st. dr hab M. Szpener 

Postępowanie habilitacyjne dr Magdaleny Iwanickiej

postępowanie habilitacyjne: zakończone
Wniosek: wniosek M. Iwanicka
Autoreferat: autoreferat M. Iwanicka 
Harmonogram postępowania habilitacyjnego:
Decyzja CK o powołaniu komisji habilitacyjnej: skład komisji M. Iwanicka 
Recenzja 1 recenzja dr hab. Z. Kaszowska
Recenzja 2 recenzja J. Szpor 
Recenzja 3 recnezja prof. dr hab. Justyna Olszewska- Świetlik 
Uchwała Rady Dyscypliny: uchwała o nadaniu st. dr hab M. Iwanicka 

Postępowanie habilitacyjne dr Mirosława Wachowiaka

postępowanie habilitacyjne: zakończone                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Wniosek: wniosek M. Wachowiak
Autoreferat: autoreferat M. Wachowiak
Harmonogram postępowania habilitacyjnego: harmonogram M. Wachowiak
Decyzja CK o powołaniu komisji habilitacyjnej: skład Komisji M. Wachowiak
Recenzja 1: recenzja dr hab. J. Rogóż
Recenzja 2: recenzja Grażyna Korpal
Recenzja 3: recenzja prof. Szmelter
Uchwała Rady Wydziału: uchwała w sprawie nadania stopnia M. Wachowiak

Postępowanie habilitacyjne dr Iwony Szpak-Pawłowskiej

postępowanie habilitacyjne: zakończone                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Wniosek: wniosek
Autoreferat: autoreferat
Harmonogram postępowania habilitacyjnego: harmonogram I. Szpak-Pawłowska
Decyzja CK o powołaniu komisji habilitacyjnej: skład komisji Iwona Szpak- Pawłowska
Recenzja 1: recenzja dr hab. T. Myjak
Recenzja 2: recenzja Ewa Latkowska- Żychska
Recenzja 3:  Recenzja M. Rochecka
Uchwała Rady Wydziału:  uchwała w sprawie nadania stopnia I. Szpak- Pawłowska

Postępowanie habilitacyjne dr Jacka Balickiego

postępowanie habilitacyjne: zakończone

Postępowanie habilitacyjne dr Małgorzaty Pronobis-Gajdzis

postępowanie habilitacyjne: zakończone

Postępowanie habilitacyjne dr Tomasza Kozielca

postępowanie habilitacyjne: zakończone

Postępowanie habilitacyjne dr Sławomira Kamińskiego

postępowanie habilitacyjne: zakończone                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Wniosek: wniosek S. Kamiński
Autoreferat: autoreferat S. Kamiński 
Harmonogram postępowania habilitacyjnego:
Decyzja CK o powołaniu komisji habilitacyjnej: skład komisji S.Kamiński 
Recenzja 1recenzja prof.dr hab. I. Szmelter                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Recenzja 2recnenzja dr hab. M. Jadzińska
Recenzja 3recenzja dr hab. J. Stachera 
Uchwała Rady Dyscypliny:uchwała o nadaniu stopnia S.Kamiński

 

Postępowanie habilitacyjne dr Małgorzaty Drozd-Witek

postępowanie habilitacyjne: zakończone                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Wniosek: wniosek M. Drozd-Witek
Autoreferat: autoreferat M. Drozd-Witek
Harmonogram postępowania habilitacyjnego:
Decyzja CK o powołaniu komisji habilitacyjnej: skład komisji M.Drozd-Witek 
Recenzja 1recenzja dr hab. A. Biberstein-Starowieyski                                                                                                                                                                                                                                                                                        Recenzja 2recenzja dr hab.I. Szpak- Pawłowska
Recenzja 3recenzja dr hab. P. Ciesielski
Uchwała Rady Dyscypliny:uchwała o nadaniu stopnia M. Drozd

Postępowanie habilitacyjne dr Anny Baran

postępowanie habilitacyjne: zakończone                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Wniosek: wniosek A. Baran
Autoreferat: autoreferat A. Baran
Harmonogram postępowania habilitacyjnego:
Decyzja CK o powołaniu komisji habilitacyjnej: skład komisji A.Baran
Recenzja 1 recenzja prof. dr hab W. Leder                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Recenzja 2 recenzja prof. dr hab.I. Kopacz
Recenzja 3  recenzja dr hab. J. Stefańska
Uchwała Rady Dyscypliny:uchwała o nadaniu stopnia A. Baran 

 

 

Postępowanie habilitacyjne dr Katarzyny Tretyn-Zečević

postępowanie habilitacyjne: zakończone                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Wniosek: wniosek dr K. Tretyn-Zečević
Autoreferat: autoreferat dr K. Tretyn-Zečević
Harmonogram postępowania habilitacyjnego:
Decyzja CK o powołaniu komisji habilitacyjnej: skład komisji K. Tretyn
Recenzja 1recenzja dr hab.M. Dobrzyniecka- Kojder                                                                                                                                                                                                                                                                                            Recenzja 2recenzja prof. S. Kosmynka
Recenzja 3recenzja  dr hab. A. Wysocka
Uchwała Rady Dyscypliny:uchwała o nadaniu stopnia K. Tretyn

Postępowanie habilitacyjne dr Krzysztofa Skrzypczyka

postępowanie habilitacyjne: zakończone                                                                                                                                                                                                                                                                                                               Wniosek: wniosek K. Skrzypczyk
Autoreferat: Autoreferat K.Skrzypczyk
Harmonogram postępowania habilitacyjnego:
Decyzja CK o powołaniu komisji habilitacyjnej: skład komisji K. Skrzypczyka
Recenzja 1recenzja dr hab. R. Jackowiak                                                                                                                                                                                                                                                                                                               Recenzja 2recenzja dr hab. A. Duzel- Bilińska
Recenzja 3recenzja prof. dr hab. W.Michorzewski
Uchwała Rady Dyscypliny:uchwała o nadaniu stopnia K. Skrzypczyk