Kontakt ul. Sienkiewicza 30/32, 87-100 Toruń
tel.: (+48) 56-611-38-10

Zakończone postępowania habilitacyjne

Postępowanie habilitacyjne dr Aleksandry Sojak-Borodo

postępowanie habilitacyjne: zakończone
Wniosek: Wniosek habilitacyjny dr A. Sojak Borodo
Autoreferat: Autoreferat A. Sojak-Borodo 
Harmonogram postępowania habilitacyjnego:harmonogram dr A. Sojak- Borodo
Decyzja CK o powołaniu komisji habilitacyjnej: skład komisji dr A. Sojak-Borodo
Recenzja 1 recenzja prof L. Majewski
Recenzja 2  recenzja dr hab. K. Adaszewska
Recenzja 3 recenzja dr hab. B. Koszałka 
Uchwała Rady Dyscypliny: uchwała o nadaniu stopnia dr A. Sojak -Borodo

Postępowanie habilitacyjne dr Moniki Szpener

postępowanie habilitacyjne: zakończone
Wniosek: wniosek habilitacyjny dr M. Szpener
Autoreferat: autoreferat dr M. Szpener
Harmonogram postępowania habilitacyjnego:harmonogram dr M. Szpener 

Decyzja CK o powołaniu komisji habilitacyjnej: skład komisji dr M. Szpener
Recenzja 1 recenzja prof. J. Kweclich
Recenzja 2 recenzja prof. K. Gliszczyński
Recenzja 3 recenzja dr hab. K. Adaszewska 
Uchwała Rady Dyscypliny: uchwała o nadaniu stopnia dr M. Szpener 

Postępowanie habilitacyjne dr Magdaleny Iwanickiej

postępowanie habilitacyjne: zakończone
Wniosek: wniosek habilitacyjny dr M. Iwanicka
Autoreferat: autoreferat dr M. Iwanicka 
Harmonogram postępowania habilitacyjnego:
Decyzja CK o powołaniu komisji habilitacyjnej: skład komisji dr M. Iwanicka 
Recenzja 1 recenzja dr hab. Z. Kaszowska
Recenzja 2 recenzja prof J. Szpor 
Recenzja 3 recnezja prof. J. Olszewska- Świetlik 
Uchwała Rady Dyscypliny: uchwała o nadaniu stopnia dr M. Iwanicka 

Postępowanie habilitacyjne dr Mirosława Wachowiaka

postępowanie habilitacyjne: zakończone
Wniosek: wniosek dr M. Wachowiak
Autoreferat: autoreferat dr M. Wachowiak
Harmonogram postępowania habilitacyjnego: harmonogram dr M. Wachowiak
Decyzja CK o powołaniu komisji habilitacyjnej: skład komisji dr M. Wachowiak
Recenzja 1: recenzja dr hab. J. Rogóż
Recenzja 2: recenzja prof. G. Korpal
Recenzja 3: recenzja prof. I. Szmelter
Uchwała Rady Wydziału: uchwała w sprawie nadania stopnia dr  M. Wachowiak

Postępowanie habilitacyjne dr Iwony Szpak-Pawłowskiej

postępowanie habilitacyjne: zakończone
Wniosek: wniosek
Autoreferat: autoreferat
Harmonogram postępowania habilitacyjnego: harmonogram dr I. Szpak-Pawłowska
Decyzja CK o powołaniu komisji habilitacyjnej: skład komisji dr Iwona Szpak- Pawłowska
Recenzja 1: recenzja dr hab. T. Myjak
Recenzja 2: recenzja dr hab.Ewa Latkowska- Żychska
Recenzja 3:  recenzja dr hab. M. Rochecka
Uchwała Rady Wydziału:  uchwała w sprawie nadania stopnia dr I. Szpak- Pawłowska

Postępowanie habilitacyjne dr Jacka Balickiego

postępowanie habilitacyjne: zakończone
Wniosek: wniosek habilitacyjny dr J. Balicki
Autoreferat: autoreferat
Harmonogram postępowania habilitacyjnego: harmonogram dr J. Balicki
Decyzja CK o powołaniu komisji habilitacyjnej: skład komisji dr J. Balicki
Recenzja 1: recenzja dr hab. A. Marcinkowski
Recenzja 2: recenzja dr hab. K. Słuchocka
Recenzja 3: recenzja prof. K. Rochecki
Uchwała Rady Wydziału: uchwała o nadaniu stopnia dr J.Balicki

Postępowanie habilitacyjne dr Małgorzaty Pronobis-Gajdzis

postępowanie habilitacyjne: zakończone
Wniosek: wniosek habilitacyjny dr M. Pronobis-Gajdzis
Autoreferat: MPronobis-Gajdzis_autoreferat
Harmonogram postępowania habilitacyjnego: harmonogram postępowania dr M.Pronobis- Gajdzis
Decyzja CK o powołaniu komisji habilitacyjnej: skład komisji dr M.Pronobis- Gajdzis
Recenzja 1: recenzja dr hab. E. Szmit- Naud
Recenzja 2: recenzja dr hab. M. Ciechańska
Recenzja 3: recenzja dr hab. B.Szmygin
Uchwała Rady Wydziału: uchwała o nadaniu stopnia dr M. Pronobis-Gajdzis

Postępowanie habilitacyjne dr Tomasza Kozielca

postępowanie habilitacyjne: zakończone
Wniosek: Wniosek habilitacyjny dr T. Kozielec
Autoreferat: Autoreferat
Harmonogram postępowania habilitacyjnego: harmonogram postępowania dr T.Kozielec
Decyzja CK o powołaniu komisji habilitacyjnej: skład komisji dr T. Kozielec
Recenzja 1: recenzja dr hab. W. Liszewska
Recenzja 2: recenzja prof. G. Korpal
Recenzja 3: recenzja dr hab. J. Stachera
Uchwała Rady Wydziału: uchwała o nadaniu stopnia dr T. Kozielec

Postępowanie habilitacyjne dr Sławomira Kamińskiego

postępowanie habilitacyjne: zakończone
Wniosek: wniosek habilitacyjny dr S. Kamiński
Autoreferat: autoreferat dr S. Kamiński 
Harmonogram postępowania habilitacyjnego:harmonogram dr S. Kamiński
Decyzja CK o powołaniu komisji habilitacyjnej: skład komisji dr S.Kamiński 
Recenzja 1recenzja prof. I. Szmelter 
Recenzja 2recnenzja dr hab. M. Jadzińska
Recenzja 3recenzja dr hab. J. Stachera 
Uchwała Rady Dyscypliny:uchwała o nadaniu stopnia dr S.Kamiński

Postępowanie habilitacyjne dr Małgorzaty Drozd-Witek

postępowanie habilitacyjne: zakończone
Wniosek: wniosekhabilitacyjny dr M. Drozd-Witek
Autoreferat: autoreferat dr M. Drozd-Witek
Harmonogram postępowania habilitacyjnego:harmonogram dr M.Drozd-Witek

Decyzja CK o powołaniu komisji habilitacyjnej: skład komisji dr M.Drozd-Witek 
Recenzja 1recenzja dr hab. A. Biberstein-Starowieyski
Recenzja 2recenzja dr hab.I. Szpak- Pawłowska
Recenzja 3recenzja dr hab. P. Ciesielski
Uchwała Rady Dyscypliny:uchwała o nadaniu stopnia dr M. Drozd -Witek

Postępowanie habilitacyjne dr Anny Baran

postępowanie habilitacyjne: zakończone
Wniosek: wniosek habilitacyjny dr  A. Baran
Autoreferat: autoreferat dr A. Baran
Harmonogram postępowania habilitacyjnego:harmonogram dr A. Baran
Decyzja CK o powołaniu komisji habilitacyjnej: skład komisji dr A.Baran
Recenzja 1 recenzja prof.W. Leder
Recenzja 2 recenzja prof. I. Kopacz
Recenzja 3  recenzja dr hab. J. Stefańska
Uchwała Rady Dyscypliny:uchwała o nadaniu stopnia dr A. Baran 

Postępowanie habilitacyjne dr Katarzyny Tretyn-Zečević

postępowanie habilitacyjne: zakończone                                                                                                                                                                                                                                    Wniosek: wniosek habilitacyjny dr K. Tretyn-Zecević
Autoreferat: autoreferat dr K. Tretyn-Zečević
Harmonogram postępowania habilitacyjnego:
Decyzja CK o powołaniu komisji habilitacyjnej: skład komisji dr K. TretynZečević
Recenzja 1recenzja dr hab.M. Dobrzyniecka- Kojder
Recenzja 2recenzja prof. S. Kosmynka
Recenzja 3recenzja  dr hab. A. Wysocka
Uchwała Rady Dyscypliny:uchwała o nadaniu stopnia dr K. Tretyn-Zecevic 

Postępowanie habilitacyjne dr Krzysztofa Skrzypczyka

postępowanie habilitacyjne: zakończone                                                                                                                                                                                                                                    Wniosek: wniosek habilitacyjny dr K. Skrzypczyk
Autoreferat: autoreferat dr K. Skrzypczyk
Harmonogram postępowania habilitacyjnego:
Decyzja CK o powołaniu komisji habilitacyjnej: skład komisji dr K. Skrzypczyka
Recenzja 1recenzja dr hab. R. Jackowiak
Recenzja 2recenzja dr hab. A. Duzel- Bilińska
Recenzja 3recenzja prof. dr hab. W.Michorzewski
Uchwała Rady Dyscypliny:uchwała o nadaniu stopnia dr K. Skrzypczyk