ul. Sienkiewicza 30/32, 87-100 Toruń
tel.: (+48) 56-611-38-10

Zakończone postępowania habilitacyjne

Postępowanie habilitacyjne dr Jacka Balickiego

postępowanie habilitacyjne: zakończone

Postępowanie habilitacyjne dr Małgorzaty Pronobis-Gajdzis

postępowanie habilitacyjne: zakończone

Postępowanie habilitacyjne dr Tomasza Kozielca

postępowanie habilitacyjne: zakończone