Kontakt ul. Sienkiewicza 30/32, 87-100 Toruń
tel.: (+48) 56-611-38-10

Ramowe plany studiów na kierunku Ochrona Dóbr Kultury

Ramowy plan studiów I stopnia – licencjackich (dla naboru 2018/2019) licencjat 2018/2019

Ramowy plan studiów I stopnia – licencjackich (dla naboru 2019/2020 i późniejszych)  licencjat 2019/2020

Ramowy plan studiów II stopnia – magisterskich (dla naboru 2019/2020 i późniejszych)magisterskie 2019/2020 II