ul. Sienkiewicza 30/32, 87-100 Toruń
tel.: (+48) 56-611-38-10

Wystawa DYPLOM

Wystawa DYPLOM to wystawa najlepszych dyplomów obronionych w danym roku akademickim na Wydziale Sztuk Pięknych UMK. Na wystawie pokazywane są prace kilkudziesięciu absolwentów Wydziału, reprezentujące różne podejścia do sztuki: artystyczne, konserwatorskie i badawcze. Prace te są owocem kilkuletniego dojrzewania artystycznego i intelektualnego oraz rezultatem współpracy z merytorycznymi opiekunami. Wystawa jest więc podsumowaniem niełatwej drogi, którą wspólnie podążali studenci i nauczyciele. Jest także momentem, w którym absolwenci zaczynają kroczyć już własnymi ścieżkami.

Wystawa DYPLOM 2020

Wystawa DYPLOM

Wystawa DYPLOM

Wystawa DYPLOM

Wystawa DYPLOM