Kontaktul. Sienkiewicza 30/32, 87-100 Toruń
tel.: (+48) 56-611-38-10

NAJLEPSZE PRACE DYPLOMOWE Z NAUK O SZTUCE NA WYSTAWIE "DYPLOM 2022"

Zdjęcie ilustracyjne
Zestawienie obiektów będących przedmiotem analizy w wyróżnionej pracy magisterskiej Damiana Kolassy; źródło zdjęć: sedina.pl, Pommersches Ladesmuseum Greifswald, Stettiner Illustrierte Zeitung, zbiory prywatne, domena publiczna

   

Przypominamy o zbliżającej się wystawie DYPLOM 2022. Prezentowane na niej będą również najlepsze prace absolwentów kierunków prowadzonych w ramach dyscypliny Nauki o Sztuce, obronione w 2022 roku. Są to laureaci Nagrody im. prof. Jerzego Remera, Nagrody i Wyróżnień  im. doc. Jerzego Frycza oraz Nagrody i Wyróżnienia im. prof. Jadwigi Puciata-Pawłowskiej.

Nagrodę im. prof. Jerzego Remera, przyznawaną przez Towarzystwo Przyjaciół Muzeum Okręgowego w Toruniu dla autora wybitnej pracy magisterskiej obronionej na Wydziale Sztuk Pięknych UMK na kierunkach nauczania prowadzonych w ramach dyscypliny Nauki o sztuce, otrzymał w tym roku Łukasz Guzowski, absolwent kierunku Ochrona dóbr kultury, za pracę magisterską pt. "Zespół stall średniowiecznych z Bazyliki katedralnej pw. św. Jana Chrzciciela i św. Jana Ewangelisty w Toruniu. Problematyka historyczna, zabytkoznawcza i konserwatorska" napisaną pod kierunkiem dr. hab. Juliusza Raczkowskiego, prof. UMK.

Nagrodę im. doc. Jerzego Frycza za najlepszą pracę magisterską obronioną na kierunku Ochrona Dóbr Kultury otrzymała Michalina Fiałkowska za pracę magisterską pt. "Problematyka konserwatorska XIV-wiecznej stodoły z założenia zamkowego w Pokrzywnie (pow. grudziądzki) w świetle badań architektonicznych" napisaną pod kierunkiem dr Karoliny Zimnej-Kaweckiej.

Przyznano również dwa Wyróżnienia im. doc. Jerzego Frycza. Otrzymali je: Damian Kolassa za wykonaną pod kierunkiem dr hab. Joanny Kucharzewskiej, prof. UMK pracę magisterską pt. "Zagospodarowanie terenu Parku Leśnego Arkońskiego (Eckerberger Wald) w Szczecinie w kontekście historycznym i konserwatorskim" oraz Hanna Drożak za wykonaną pod kierunkiem dr. hab. Michała Woźniaka, prof. UMK pracę magisterską pt. "Twórczość rodziny Gronau. Przyczynek do gdańskiego złotnictwa XVII wieku".

Nagrodę i Wyróżnienie im. prof. Jadwigi Puciata-Pawłowskiej za najlepsze prace licencjackie obronione na Wydziale Sztuk Pięknych UMK na kierunkach nauczania prowadzonych w ramach dyscypliny Nauki o Sztuce przyznano: Weronice Brączkowskiej z Ochrony Dóbr Kultury za pracę napisaną pod kierunkiem dr hab. Moniki Jakubek-Raczkowskiej, prof. UMK, pt. "Medyczny manuskrypt 43(79) ze zbiorów Biblioteki Diecezjalnej w Pelplinie", oraz Paulinie Skibie z Krytyki artystycznej za pracę napisaną pod kierunkiem dr. Filipa Pręgowskiego, pt. "Enigmatyczność sztuki nieprofesjonalnej. Problematyka nazewnictwa, definicji oraz granic".

W tym roku nie przyznano Nagrody im. prof. Gwidona Chmarzyńskiego.

Wszystkim laureatom i ich promotorom serdecznie gratulujemy! Wręczenie nagród i wyróżnień odbędzie się przed wernisażem wystawy DYPLOM 2022 w dniu 17 lutego 2023 r. o godz. 16.30 w kinie Centrum CSW Znaki czasu w Toruniu.

Zapraszamy również do odwiedzania wystawy, na której prezentowane będą założenia wymienionych wyżej prac oraz inne nagrodzone i wyróżnione dyplomy z kierunków artystycznych i konserwatorskiego Wydziału Sztuk Pięknych UMK. Wystawa w CSW "Znaki czasu" w Toruniu trwa w dniach 17.02-12.03.2023.

pozostałe wiadomości