Kontakt ul. Sienkiewicza 30/32, 87-100 Toruń
tel.: (+48) 56-611-38-10

WYSTAWA "DYPLOM 2022" WYRÓŻNIONYCH MŁODYCH ARTYSTÓW

Zdjęcie ilustracyjne
Kadr z performance'u dokamerowego Rafała Nguyen Khac nagrodzonego Medalem Janusza Boguckiego

Zapraszamy do Centrum Sztuki Współczesnej „Znaki Czasu” w Toruniu na wystawę "DYPLOM 2022" wyróżnionych prac dyplomowych studentów kierunków artystycznych: Architektury wnętrz, Grafiki, Malarstwa, Sztuki mediów i edukacji wizualnej.

Kuratorka: Katarzyna Adaszewska

Koordynatorki CSW: Paulina Kuhn, Matylda Hinc

Identyfikacja wizualna: Zdzisław Mackiewicz

Realizacja wystawy: Wojciech Ruminski

Na wystawie zapoznać się można z 26 najlepszymi dyplomami artystycznymi obronionymi w 2022 r. następujących autorów:

- z Architektury wnętrz: Katarzyny Ekwińskiej, Agaty Gutowskiej, Natalii Król, Zofii Małoń;

- z Grafiki: Eweliny Baśko, Klaudii Grabas, Przemysława Hoffa, Niny Marszałek, Michelle Minervy, Joanny Oszczepińskiej, Moniki Radlińskiej, Katarzyny Rosińskiej, Dagmary Sadowskiej, Walerii Suchowieckiej;

- z Malarstwa: Moniki Iwickiej, Michała Kawałko, Katarzyny Pitek, Marii Podgórskiej;

- ze Sztuki mediów i edukacji wizualnej: Marcela Boguszewskiego, Joanny Fujarskiej, Kingi Kaczewiak-Dzieciątkowskiej, Natalii Lewandowskiej, Rafała Nguyen Khac, Patrycji Nowatkowskiej, Piotra Różyckiego, Moniki Szpadkiewicz.

Wśród wyróżnionych artystów jest laureat Medalu Janusza Boguckiego za rok akademicki 2021/2022, przyznawany przez radę programową Sztuki mediów i edukacji wizualnej za najlepszy na kierunku dyplom artystyczny i pracę teoretyczną. Otrzymał go  Rafał Nguyen Khac (spec. rysunek mediów) za dyplom artystyczny pt. Przypadkowy wynik wykonany pod kierunkiem dr Katarzyny Łyszkowskiej oraz pracę teoretyczną pt. Analiza aspektów zawodu tatuażysty wśród wybranych twórców toruńskich w wieku od 25 do 40 lat wykonaną pod kierunkiem dr Dominiki Łowkajtis.

Dla artystów najważniejszą nagrodą, przyznawaną nieprzerwanie od 1985 roku, jest Medal im. Tymona Niesiołowskiego honorujący absolwentkę lub absolwenta kierunku z dyscypliny sztuk plastycznych. W danym roku akademickim medal ten jest przyznawany tylko jednej osobie, którą poznamy dopiero w dniu wernisażu wystawy "DYPLOM 2022".

Wernisaż, połączony z uroczystym wręczeniem absolwentom nagród i wyróżnień, odbędzie się 17 lutego 2023 r. według harmonogramu: o godz. 16.30 nastąpi wręczenie nagród i wyróżnień w kinie Centrum CSW Znaki czasu w Toruniu, a o godz. 18.00 otwarcie wystawy w foyer CSW Znaki Czasu w Toruniu.

Wydarzenie poprzedzone jest otwarciem wystawy towarzyszącej, prezentującej wybrane dyplomy artystyczne nominowane do wyróżnień na Wydziale Sztuk Pięknych w roku 2022, które odbędzie się 17 lutego 2023 r. o godz. 14.00 w Galerii Dworzec Zachodni w Akademickim Centrum Kultury i Sztuki „Od Nowa” w Toruniu.

Gratulujemy nagrodzonym, wyróżnionym, nominowanym i ich opiekunom! Zapraszamy na wystawy, które można zwiedzać w dniach 17.02-12.03.2023 r.

pozostałe wiadomości