Kontakt ul. Sienkiewicza 30/32, 87-100 Toruń
tel.: (+48) 56-611-38-10

Ramowe plany studiów na kierunku Architektura wnętrz

5-letni ramowy plan jednolitych studiów magisterskich (od naboru 2016/2017) magisterskie 2016/2017

2-letnie studia II stopnia-magisterskie (od naboru 2022/2023) studia II stopnia 2022/2023

3-letni ramowy plan studiów I stopnia – licencjackich (od naboru 2019/2020) licencjat 2019/2020 ramowy plan

3-letni ramowy plan studiów I stopnia- licencjackich (od naboru 20212022) 21-22 licencjat