Kontakt ul. Sienkiewicza 30/32, 87-100 Toruń
tel.: (+48) 56-611-38-10

DO 17.09 ZGŁOSZENIA DO UNIWERSYTECKICH NAGRÓD

Zdjęcie ilustracyjne

Zgodnie z Regulaminem studiów UMK, studenci i absolwenci mogą ubiegać się o tytuły najlepszego studenta i absolwenta Wydziału Sztuk Pięknych UMK oraz o wyróżnienie za rozsławienie imienia Uniwersytetu na arenie międzynarodowej. Zgłoszeń dokonują sami kandydaci do tytułu lub nauczyciele akademiccy na drukach obowiązujących na Wydziale.

W tym roku akademickim zgłoszenia wypełnionych komputerowo dokumentów przesyłane są mailowo najpóźniej do dnia 17 września 2024 r. do godz. 12:00 do dziekanatu do p. Ewy Podgórskiej ewapodgorska@umk.pl lub p. Moniki Kowalewskiej mkowalewska@umk.pl.

Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółowym trybem i zasadami wnioskowania o nagrody. Opis procedury oraz komplet dokumentów do pobrania znajduje się TU.

---

W zeszłorocznej edycji tytuł najlepszej absolwentki Wydziału Sztuk Pięknych w roku akademickim 2022/2023 został przyznany mgr Adrianie Zakowicz, która ukończyła kierunek Konserwacja i restauracja dzieł sztuki na specjalności Konserwacja malarstwa i rzeźby polichromowanej. Tytuł najlepszej studentki Wydziału Sztuk Pięknych zdobyła Julia Śmigelska z Grafiki na specjalności Projektowanie graficzne. Laureatka zdobyła także tytuł Najlepszego Studenta UMK. Wydziałowe wyróżnienie za rozsławienie Uniwersytetu na arenie międzynarodowej trafiło do Agaty Burzyńskiej z Grafiki na specjalności Grafika warsztatowa. Więcej pisaliśmy o tym TU i TU.

pozostałe wiadomości