Kontakt ul. Sienkiewicza 30/32, 87-100 Toruń
tel.: (+48) 56-611-38-10

PRZYZNANE TYTUŁY DLA NAJLEPSZYCH STUDENTEK I ABSOLWENTKI WYDZIAŁU

Zdjęcie ilustracyjne
Praca autorstwa Agaty Burzyńskiej, laureatki wydziałowego wyróżnienia za rozsławienie Uniwersytetu na arenie międzynarodowej

Zostały przyznane tytuły najlepszego studenta/studentki i absolwenta/absolwentki Wydziału Sztuk Pięknych UMK oraz wyróżnienie za rozsławienie imienia Uniwersytetu na arenie międzynarodowej, za rok akademicki 2022/2023.

Tytuł najlepszej absolwentki Wydziału Sztuk Pięknych w został przyznany pani mgr  Adrianie Zakowicz, która w roku akademickim 2022/2023 ukończyła kierunek Konserwacja i restauracja dzieł sztuki na specjalności Konserwacja malarstwa i rzeźby polichromowanej, broniąc pod kierunkiem prof. dr. hab. Roberta Rogala pracę artystyczno-konserwatorską pt. "Konserwacja i restauracja ornamentu patronowego na ścianach prezbiterium kościoła parafialnego w Płotach", a pod kierunkiem prof. dr hab. Elżbiety Basiul pracę teoretyczną pt. "Technika i technologia malarstwa Józefa Brandta na podstawie wybranych dzieł artysty z Muzeum Okręgowego w Toruniu". W trakcie studiów absolwentka prowadziła także prace na elewacjach kościoła Michała Archanioła we Wrocławiu, prace na ścianie pn. prezbiterium przy polichromiach kościoła św. Mikołaja Biskupa w Papowie Toruńskim oraz renowację kapliczki w Kłosowie z obrazem Trójcy Św., Marii i małego Jana Chrzciciela.

Tytuł najlepszej studentki Wydziału Sztuk Pięknych zdobyła Julia Śmigelska, studentka IV roku studiów jednolitych magisterskich na kierunku grafika (specjalność projektowanie graficzne). Więcej na temat laureatki, która zdobyła także tytuł Najlepszego Studenta UMK, piszemy TU.

Wydziałowe wyróżnienie za rozsławienie Uniwersytetu na arenie międzynarodowej trafiło do Agaty Burzyńskiej z Grafiki, specjalność Grafika warsztatowa, która w ostatnim roku akademickim miała siedem różnych aktywności o charakterze międzynarodowym – w tym udział w wystawach w USA i Turcji. Na 3rd. Intercontinental Poster Competition 2023 Poster Stellars w New Jersay w USA, zdobyła III miejsce w kategorii studencki plakat kulturalny za plakat „Kto się boi”.

Wszystkim nagrodzonym serdecznie gratulujemy!!!

pozostałe wiadomości