Kontakt ul. Sienkiewicza 30/32, 87-100 Toruń
tel.: (+48) 56-611-38-10

ZGŁOSZENIA DO UNIWERSYTECKICH NAGRÓD

Zdjęcie ilustracyjne

Zgodnie z Regulaminem studiów UMK, studenci i absolwenci mogą ubiegać się o tytuły najlepszego studenta i absolwenta Wydziału Sztuk Pięknych UMK oraz o wyróżnienie za rozsławienie imienia Uniwersytetu na arenie międzynarodowej. Zgłoszeń dokonują sami kandydaci do tytułu lub nauczyciele akademiccy, w nieprzekraczalnym terminie do 20 września danego roku, na drukach obowiązujących na Wydziale.

W tym roku akademickim zgłoszenia wypełnionych komputerowo dokumentów przesyłane są mailowo najpóźniej do dnia 20 września 2023 r. do godz. 8.00 do dziekanatu do p. Ewy Podgórskiej ewapodgorska@umk.pl lub p. Moniki Kowalewskiej mkowalewska@umk.pl.

Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółowym trybem i zasadami wnioskowania o nagrody. Opis procedury oraz komplet dokumentów do pobrania znajduje się TU.

---

W zeszłorocznej edycji tytuł najlepszej absolwentki Wydziału Sztuk Pięknych w roku akademickim 2021/2022 został przyznany mgr Natalii Wałdoch, która ukończyła studia II stopnia na kierunku Ochrona Dóbr Kultury, na specjalności Konserwatorstwo. Tytuł najlepszej studentki Wydziału Sztuk Pięknych zdobyła Maja Stawicka-Pipowska z Grafiki na specjalności Grafika warsztatowa. Wydziałowe i ogólnouczelniane wyróżnienie za rozsławienie Uniwersytetu na arenie międzynarodowej trafiło do Kornelii Marii Borowskiej-Beszty z Grafiki na specjalności Grafika warsztatowa. Więcej pisaliśmy o tym TU i TU.

pozostałe wiadomości