Kontakt ul. Sienkiewicza 30/32, 87-100 Toruń
tel.: (+48) 56-611-38-10

OGÓLNOUCZELNIANE WYRÓŻNIENIE DLA KORNELII BOROWSKIEJ-BESZTY

Zdjęcie ilustracyjne
Źródło zdjęcia: https://www.facebook.com/grafikaumk

Zgodnie z regulaminem studiów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, co roku wybierany jest najlepszy student i absolwent UMK. Mogą zostać także przyznane wyróżnienia dla studentów lub zespołów studentów, którzy na arenie międzynarodowej przyczynili się do rozsławienia imienia Uniwersytetu. Wyboru dokonuje się spośród laureatów konkursów wydziałowych.

Z dumą informujemy, że w tym roku ogólnouczelniana Komisja do spraw Uniwersyteckich Nagród i Wyróżnień dla Studentów i Absolwentów jedyne wyróżnienie za rozsławienie imienia Uniwersytetu na arenie międzynarodowej przyznała studentce naszego Wydziału - Kornelii Marii Borowskiej-Beszcie. Wyróżnienie zostanie wręczone podczas uczelnianej inauguracji roku akademickiego 2022/2023 w dniu 3 października 2022 r. w Auli UMK. Wydarzenie będzie można śledzić na stronie UMK TV. Osiągnięcie studentki zostanie uhonorowane wpisem do „Pamiątkowej Księgi Najlepszych Studentów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika”.

Kornelia Maria Borowska-Beszta to obecna studentka IV roku kierunku Grafika, specjalności Grafika warsztatowa, Pracowni Serigrafii prowadzonej przez dr hab. Agatę Dworzak-Subocz, prof. UMK i mgr. Piotra Czyża.

W roku akademickim 2021/2022 studentka zrealizowała wiele projektów artystycznych w różnych technikach plastycznych – przede wszystkim grafiki w technice serigrafii i sitodruku. Prace były prezentowane łącznie na 10 polskich i międzynarodowych, pokonkursowych wystawach. W tym na trwającej obecnie, prestiżowej wystawie 12. Międzynarodowych Biennale Miniatury w Częstochowie, gdzie co dwa lata profesjonalni artyści i artystki z krajów (także pozaeuropejskich) przesyłają prace wybierane w drodze konkursu do prezentacji na wystawach w galeriach w Polsce i zagranicą.

Prace studentki opublikowano również w katalogu wystawy pierwszej edycji międzynarodowego projektu artystycznego International PEACE Mail Art Project, dostępnego w Internecie. W wyniku konkursu obecnej, drugiej edycji tego projektu, przyjęto na wystawę jej kolejną pracę, która prezentowana jest wśród setki innych – nadesłanych z 24 krajów.

Kornelia Borowska-Beszta została także laureatką jednej z kategorii nagród przyznawanych przez jury Międzynarodowej Wystawy Rysunku Studenckiego „Rysować”,. W ciągu 13 lat w kilku edycjach tego międzynarodowego projektu wzięło udział ponad 900 autorów z 50 uczelni z ponad 20 krajów; w 2022 r. z 340 zgłoszeń wybrano w trybie konkursowym 90 prac nadesłanych z 24 uczelni artystycznych z Polski i zza granicy. Ponadto jedna z prac nagrodzonego cyklu Kornelii Borowskiej-Beszty posłużyła także jako ilustracja promocyjna opisu wydarzenia w internetowym wydaniu „Gazety Wyborczej”.

Studentka prezentowała swoje grafiki na wystawie zbiorowej „Toruńscy Artyści dla Ukrainy”, organizowanej przez Polski Związek Artystów Plastyków i studentów Wydziału Sztuk Pięknych. Prace z wystawy wystawiono następnie na internetową licytację: „Aukcje sztuki dla Ukrainy”. Ta inicjatywa zgromadziła na Fb ponad 30,5 tys. członków.

Warto podkreślić, że studentka jest aktywną członkinią koła artystycznego "Kobaltowy Kaktus" działającego na Wydziale Sztuk Pięknych i prowadzi Instagram, na którym dzieli się swoją twórczością artystyczną.

GRATULUJEMY!!!

pozostałe wiadomości