Kontakt ul. Sienkiewicza 30/32, 87-100 Toruń
tel.: (+48) 56-611-38-10

PRZYZNANY MEDAL IM. TYMONA NIESIOŁOWSKIEGO

Zdjęcie ilustracyjne

Z przyjemnością informujemy, że Medal im. Tymona Niesiołowskiego został przyznany mgr. Wiktorowi Goszce z Malarstwa (specjalność Malarstwo w architekturze) za dyplom "REFRAKCJA" przygotowany pod kierunkiem prof. dr. hab. Kazimierza Rocheckiego. Medal ten, to honorowa nagroda przyznawana rokrocznie za najlepszy na Wydziale Sztuk Pięknych UMK dyplom artystyczny. GRATULUJEMY!

"REFRAKCJA" to forma przestrzenna zrealizowana z połączenia techniki witrażu klasycznego, neonu oraz stalowej konstrukcji o architektonicznej charakterystyce. Pracę stanowi dziesięć pojedynczych segmentów połączonych w jeden układ kompozycyjny i tworzących artystyczny system. Instalacja korzysta jednocześnie z wartości neonu i witrażu, które łącznie tworzą specyficzne załamania światła. Zaprojektowana jako kompozycja geometryczna nawiązuje do Art Deco. Autor starał się zerwać z oczywistymi funkcjami przeznaczenia witrażu i neonu, a zmieniając  je w autonomiczny obiekt, nadał mu nowy charakter. 

Od 28 stycznia 2022 r. do 20 lutego 2022 r. dyplom można oglądać w Centrum Sztuki Współczesnej "Znaki czasu" w Toruniu na wystawie DYPLOM 2021. Zapraszamy do zwiedzania wystawy!

pozostałe wiadomości

galeria zdjęć

Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture.