Kontaktul. Sienkiewicza 30/32, 87-100 Toruń
tel.: (+48) 56-611-38-10

Plan: Ochrona Dóbr Kultury

Studia I stopnia:

przed podziałem na specjalności:                          I ROK

specjalność: Zabytkoznawstwo i muzealnictwo: II ROK     III ROK

specjalność: Konserwatorstwo                              II ROK    III ROK

Studia II stopnia:

specjalność: Zabytkoznawstwo i muzealnictwo: I ROK      II ROK

specjalność: Konserwatorstwo:                             I ROK      II ROK

specjalność: krytyka artystyczna:                                                II ROK